Temel İletişim
Ad: Dr. Öğr. Üyesi Ayhan KARAKAŞ
E-posta: bakaddergi@gmail.com
Telefon: 03782235354
Adres:

Bartın Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Turizm İşletmeciliği Bölümü