Taslak

Yazılarınızı aşağıda linkteki taslak makaleye uygun bir şekilde hazırlayıp gönderiniz.

http://dergipark.gov.tr/download/journal-file/12132