Değerlendirme Süreci

Gönderilen yazılar, önce derginin yazım kurallarına uygunluk açısından değerlendirilecektir. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmayan çalışmalar -düzeltilmesi için- yazarına iade edilir.

Yazım kurallarına uygun hazırlandığı tespit edilen çalışmalar, dergi editörü tarafından bölüm editörüne yönlendirilir.

Bölüm editörü veya editör, alanında uzman iki akademisyen belirleyerek hakem önerisi gönderir.

Hakemler, kendilerine gönderilen yazıya ilişkin görüşünü sistem üzerinden dergiye gönderir. Hakemlerden birisinin olumsuz diğerinin olumlu görüş bildirmesi durumunda ilgili üçüncü bir hakeme daha gönderilir.

Bir yazının dergimizde yayınlanması için iki olumlu rapor alması gerekmektedir. Ancak yazının yayınlanması konusunda son karar yayın kuruluna aittir.

Hakkında iki olumlu rapor verilen çalışmalar,  işlemlerin bitiş sırasına göre yayımlanacaktır.