Amaç

Dergimiz bilimsel yayın faaliyetlerinde özellikle sosyal ve beşeri bilimler alanında yapılan akademik çalışmaları bilim dünyasına sunmayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Dergimiz sosyal ve beşeri bilimler ana başlığı altında siyaset bilimi ve kamu yönetimi, hukuk, sosyoloji, edebiyat, felsefe, tarih, coğrafya, ilahiyat, psikoloji, iktisat, işletme, turizm, sanat tarihi ve arkeoloji ve benzeri bilim dallarında yapılan akademik çalışmaları kapsamaktadır. Ayrıca dergimizde Türkçe dışında Arapça ve İngilizce dillerinde de makale yazımı imkanı bulunmaktadır.