Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 194 - 210 2018-12-31

Rural Sociology and Rural Development
KIR SOSYOLOJİSİ VE KIRSAL KALKINMA

Nuri DEMİREL [1]

62 227

The aim of this study is to analyze the countries’ development in terms of the phenomena of economy, demography, labour force, environment, gender and social life etc. Nowadays, rural development fact has acquired an international dimension by going beyond local agendas. In this point, every country has performed different practices for their rural development. For the cultural and geographic position have played an important role at this point. Rural development fact has not been able to be ignored having an important place in the economy of countries. The development of rural areas in every sense is one of the important socio-economic indicators of countries. Therefore, it is especially important to remark sustainable development fact. Yet sustainable development is, not only for today but also for the future’s high development, quite a significant fact. This study has investigated the development level of rural areas in the sociological platforms of rural-gender, rural-politics, rural-education and rural-civil society. 

Bu çalışmanın amacı kent dışı kırsal alanların gelişmişliğini; ekonomik, demografik, işgücü, çevre, cinsiyet ve sosyal yaşam, siyasal katılım vb. fenomenlerden hareketle çözümlemektir. Kırsal kalkınma olgusu günümüz itibariyle yerel gündemleri aşarak uluslararası bir boyut kazanmıştır. Bu noktada her ülke kendi kırsalını kalkındırma noktasında farklı uygulamalar yapmaktadır. Zira bu noktada kırsalın bulunduğu kültürel ve coğrafi konum önemli bir nitelik olarak karşımıza çıkar.  Bu anlamda kırsal kalkınma olgusu özellikle gelişmişlik düzeyi ile ülke ekonomilerinde önemli bir yer tuttuğu gerçeği artık göz ardı edilmemektedir. Kırsal alanın her anlamda kalkınmışlığı ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınmışlığının da önemli göstergelerinden biridir. Bu noktada özellikle sürdürülebilir kalkınma olgusuna dikkat çekilmesi önemlidir. Zira iktisadi anlamda sürdürülebilirlik yalnızca bugünü değil yarının da gelişmiş kalkınmışlığı, sosyo-ekonomik düzeyi için oldukça önemli bir olgudur. Bu çalışma sosyolojik platformun gerektirdiği kır ve cinsiyet, kır ve siyaset, kır ve eğitim ve kır ve sivil toplum gibi olgularda da kırsal alanların kalkınma ve gelişmişlik düzeyini sosyolojik platformda sorgulamıştır.

 • Aksu, C. (2011). Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre, Güney Ege Kalkınma Ajansı.Arslan, K. (2005). Bölgesel Kalkınma Farklılıklarının Giderilmesinde Etkin Bir Araç: Bölgesel Planlama ve Bölgesel Kalkınma Ajansları, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:4 Sayı:7, s.275-294.
 • Bakker, J.I &Winson, A. (1993). Rural Sociology, Edited By Peter S. Li & B. Sing Bolaria, Toronto, Copp Clark Pitman Ltd.Demirel, N. (2013). Tarih Kuram Sivil Toplum, Ankara, Orient yayıncılık.
 • Güngöroğlu, C. (2010). Fonksiyonel Ormancılık İçin Peyzaj Yaklaşımı, Bilimsel ve Politik Boyut, Orman Amenajmanının Dünü, Bugünü ve Geleceği Çalıştayı Sonuç Bildirgesi ve Tebliğler, 19-22 Nisan 2010, Antalya, S.148-163.
 • Güven, H. S. (1992). Türkiye’de Kırsal Yerleşme Düzeninin Tarımsal Kooperatifçiliğin Gelişmesi Üzerindeki Etkileri, Amme İdaresi Dergisi, C: 25, S: 1.Freshwater, David , (2000). Three Papers on Rural Development, Newyork, Basic Books.
 • JICA, Effective Approaches for Rural Development, http://jicari.jica.go.jp/IFIC_and_JBICIStudies/english/publications/reports/study/topical/spd/pdf/chapter4.pdf (Erişim Tarihi: 14.01.2014).Jongsan, C. (2013). Korea’s Cooperation in Agriculture and Rural Development in Cambodia–Comparison with approaches of the Japan International Cooperation, Agency (JICA), Korean J. Intl. Agri, 25(3): 231~239(2013) 231.
 • Keleş, R. (1974). Şehirleşmede Denge Sorunu, İstanbul. Mimarlık Dergisi, Yıl:4, Sayı:37.
 • Li, Z. &Liu, X. (2009). Effects of Rural infrastructure, Development on Agricultural Producton Technical Efficiency: Evidence from the Data of Sceond National Agricultural Census of China, AECIA, China, pp. 16-22.
 • Masca, M. (2009). Sürdürülebilir Kalkınma: Kalkınma ve Doğa arasında Denge Arayışları, Uluslararası Davraz Kongresi, Küresel Diyalog.
 • Özyakışır, D. (2011). Beşeri Sermayenin Ekonomik Kalkınma Sürecindeki Rolü: Teorik Bir Değerlendirme, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (6:1).
 • Parlaktuna, İ. (2010). Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Mesleki Ayrımcılığın Analizi, Ege Akademik Bakış, Cilt: 10 • Sayı: 4, ss. 1217 - 1230
 • Pretson, s. &Dondalson, P. (1986). Population Growth And Economic Development: A Discussion of Eight Major Relationships That Link Demographic Patternsand Economic Processes, Asia-Pacific Population Journal, Vol. 1, No. 2.
 • Şirin, H. D. (2014). Ailelerde Sosyo-Demografik-Ekonomik Değişkenlerin Aile Yaşam Kalitesine Etkileri, Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, Sayı. 2 (1), ss. 31-46
 • T.C Kalkınma Bakanlığı, Sürdürülebilir Kalkınma, http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/Rio+20.portal (Erişim tarihi: 02.01.2014)
 • T.C Milli Eğitim Bakanlığı, Megep, Bahçecilik, http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/bahcecilik/moduller/bahce_duzenleme_peyzaj.pdf (Erişim Tarihi 08.01.2014).Tıraş, H. H. (2012). Sürdürülebilir Kalkınma Ve Çevre: Teorik Bir İnceleme, KSÜ İİBF Dergisi, Cilt: 2, Say: 2
 • Topcan, Özlem, (2010). Yahudilik Ve Hıristiyanlık Din Geleneklerinde Toplumsal Cinsiyet (Geleneksel Dinler Otoritesine Feminist Bakış), (Yayınlanmamış Y. Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı.
 • Uslu, Aysel, (2011). Çevre nedir?, Ed. M. E. Yazgan, Peyzaj, Çevre ve Tarım, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2282
 • Yavilioğlu, Cengiz , (2002). Kalkınmanın Anlam bilimsel Tarihi ve Kavramsal Kökenleri, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 1.Yazgan, E. M. (2011). Peyzaj Nedir?, Ed. M. E. Yazgan, Peyzaj, Çevre ve Tarım, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2282
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Kış
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6194-2710
Author: Nuri DEMİREL (Primary Author)
Institution: Bingöl Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { baksoder496796, journal = {Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-4594}, address = {Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD)}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {194 - 210}, doi = {}, title = {KIR SOSYOLOJİSİ VE KIRSAL KALKINMA}, key = {cite}, author = {DEMİREL, Nuri} }
APA DEMİREL, N . (2018). KIR SOSYOLOJİSİ VE KIRSAL KALKINMA. Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2 (2), 194-210. Retrieved from http://dergipark.org.tr/baksoder/issue/41016/496796
MLA DEMİREL, N . "KIR SOSYOLOJİSİ VE KIRSAL KALKINMA". Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 (2018): 194-210 <http://dergipark.org.tr/baksoder/issue/41016/496796>
Chicago DEMİREL, N . "KIR SOSYOLOJİSİ VE KIRSAL KALKINMA". Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 (2018): 194-210
RIS TY - JOUR T1 - KIR SOSYOLOJİSİ VE KIRSAL KALKINMA AU - Nuri DEMİREL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 194 EP - 210 VL - 2 IS - 2 SN - -2602-4594 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Western Black Sea Social and Humanities Sciences KIR SOSYOLOJİSİ VE KIRSAL KALKINMA %A Nuri DEMİREL %T KIR SOSYOLOJİSİ VE KIRSAL KALKINMA %D 2018 %J Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi %P -2602-4594 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD DEMİREL, Nuri . "KIR SOSYOLOJİSİ VE KIRSAL KALKINMA". Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 / 2 (December 2019): 194-210.
AMA DEMİREL N . KIR SOSYOLOJİSİ VE KIRSAL KALKINMA. USOBED. 2018; 2(2): 194-210.
Vancouver DEMİREL N . KIR SOSYOLOJİSİ VE KIRSAL KALKINMA. Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. 2018; 2(2): 210-194.