Year 2018, Volume 20, Issue 3, Pages 535 - 547 2018-12-15

An Assessment of Supply Chain of TR81 NUTS 2 Region's Forest Products Industry Businesses with Cluster Analysis
TR81 Düzey 2 Bölgesi Orman Ürünleri Endüstrisi İşletmeleri Tedarik Zincirinin Kümelenme Analizi İle Değerlendirilmesi

Gülay ŞENER UZCAN [1] , Selman KARAYILMAZLAR [2]

37 186

Today, the dynamics that determine the competitiveness of sectors are evaluated on a regional scale. This is because only the conditions that are unique to the region and that cannot be imitated, bring success. Success depends on the supply-value chain, the cooperation, the regional concentrations of the sector, and the developed network structures in clustering definitions. In this direction, the study has aimed to present an evaluation of the TR81 NUTS 2 Region Forest Products Industry’s supply chain through cluster analysis and to propose suggestions for transformation into an advanced cluster. In order to collect data, integer technique and face-to-face survey method has been used. The survey form composed of 4 sections and 35 questions has been applied to 65 number of forest products industry businesses determined for Zonguldak, Karabük and Bartın. For the analysis of the data, Ucinet 6 program has been preferred to map the supply chain clustering. Accordingly, the relations between the conditions of the clustering actors’ centralities, the connection levels and the competitiveness have been evaluated.

Günümüzde sektörlerin rekabet gücünü belirleyen dinamikler, bölgesel ölçekte değerlendirilmektedir. Bunun nedeni, taklit edilmesi mümkün olmayan, bölgeye özel koşulların başarıyı getirmesidir. Başarının ortaya çıkması ise, kümelenme tanımlarında yer alan gelişmiş ağ yapıları, tedarik-değer zinciri, iş birlikleri ve sektörel-bölgesel yoğunlaşmalar ile mümkün olmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada, TR81 Düzey 2 Bölgesi Orman Ürünleri Endüstrisi tedarik zincirinin kümelenme analizi ile değerlendirilmesi ve gelişmiş bir kümelenmeye dönüşmesi için önerilerin sunulması amaçlanmıştır. Veri toplamada tam sayı tekniği ve yüzyüze anket yöntemi kullanılmıştır. Zonguldak, Karabük ve Bartın için belirlenmiş 65 adet orman ürünleri endüstri işletmesine, 4 bölümden ve 35 sorudan oluşan anket formu uygulanmıştır. Verilerin analiz edilmesinde Ucinet 6 programı kullanılmış ve TR81 Düzey 2 Bölgesi Orman Ürünleri Endüstrisinin tedarik zinciri kümelenme haritaları çizilmiştir. Bu doğrultuda kümelenme aktörlerinin merkezilikleri, bağlantı düzeyleri ve rekabet gücü arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir.

 • Andersson T, Serger S, Sörvik J, Hansson EW (2004). The Cluster Policies Whitebook. http://www.clusterpolisees3.eu/resources/cms/documents/2004_The_Cluster_Policies_Whitebook.pdf (31.03.2016).
 • BAKKA (2013a). 2014-2023 Bat Karadeniz Bölge Planı, Cilt 1, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, 15-63.
 • BAKKA (2013b). 2014-2023 Bat Karadeniz Bölge Planı, Cilt 2, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, 4-25.
 • BAKKA (2015). Bülten, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, ISSN: 2148-3035, Y. 2, 84s.
 • BAKKA (2014). 2015-2025 Bölgesel İnovasyon Stratejisi ve Eylem Planı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı,4-10.
 • Bulu M (2003). Profiling Micro Clusters: Identification of Value-adding Production and Service Chains by Using Graph Theoretical Approach. Doktora Tezi (yayımlanmamış), Boğaziçi Üniversitesi, Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul, 200 s.
 • Bulu M, Eraslan H, Şahin Ö. (2004). Elmas Modeli İle Ankara Bilişim Kümelenmesi Rekabet Analizi. 3.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 25-26 Kasım, Osmangazi Üniversitesi, Eskişekir, s. 143-153.
 • Bulu M, Eraslan H (2011). Kümelenme Yaklaşımı. İsmail Bakan (ed), Çağdaş Yönetim Yaklaşımları, Beta Basım Yayım A. Ş., İstanbul, s. 159-169.
 • Çağlar E (2006). Türkiye’de Yerellesme ve Rekabet Gücü: Kümelenmeye Dayalı Politikalar ve Organize Sanayi Bölgeleri. TEPAV, s. 305-315.
 • DTM (2008). Beyaz Kiyap. http://www.smenetworking.gov.tr/userfiles/pdf/dcp/Beyaz%20Kitap/Beyaz_ Kitap.pdf (01.09.2013).
 • Eraslan İ (2009). Kümelenmeler ve İnovasyona Etkisi: Türk Turizm Sektöründe Uygulamalar, Seyehat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Y. 5, 1: 1-35.
 • Keskin H (2009). Kümelenme ve Sektörel Bağlantıları Açısından Isparta İli Orman Ürünleri Endüstrisinin Değerlendirilmesi. Doktora Tezi (yayımlanmamış), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Isparta, 460s.
 • Keskin H, Demirgil H (2009). Porter’ın Karo Modelinin Isparta Orman Ürünleri Endüstrisine Uygulanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Dergisi, 2009 (1): 10: 29-49.
 • KUSAİ (2008). Kümeler, Sanayi Ağları ve İnovasyon (KÜSAİ): Ankara Bölgesi Makine ve Mobilya Sektörleri Örneği Projesi. Ankara Sanayi Odası, Ankara, 285 s.
 • Porter ME (1990). The Competitive Advantage of Nations. Free Pres, New York, 854 s.
 • Porter ME (1998). The Competitive Advantage of Nations, On Competition, Harvard Business School Publishing Corporation, Porter M (ed.), Boston, s. 171-211.
 • Rosenfeld SA (2003). Expanding Opportunities: Cluster Strategies That Reach More People and More Places. European Planning Studies, Vol. 11, No. 4, 2003.
 • Şener Uzcan G (2017). TR81 Düzey 2 Orman Ürünleri Endüstrisinin Kümelenme Analizi ve Rekabet Gücü Açısından Değerlendirilmesi. Doktora Tezi (yayımlanmamış), Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bartın, 320 s.
 • Şener Uzcan G, Karayılmazlar S (2018). TR81 Düzey 2 Orman Ürünleri Endüstrisinin Kümelenme Analizi, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 20 (2):239-251.
 • Sungur O, Keskin H, Demirgil H, Şentürk C, Dulupçu MA (2013). Kümelenme Bölgesel Kalkınmada Anahtar mı? Kilit mi?. Nobel Ya., ISBN 978-605-133-524-7, Ankara, 136 s.
 • T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2013). Ekonomik Kalkınma İçin Kümelenme. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara, 23 s.
 • TUİK (2013). Sektörlere Göre Bölgesel Paylar. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16015 (11.09.2016).
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Wood Machinary, Occupational Safety and Health, Business Administration
Authors

Orcid: 0000-0002-5700-7102
Author: Gülay ŞENER UZCAN (Primary Author)
Institution: BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Selman KARAYILMAZLAR
Institution: Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi, Bartın
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 15, 2018

Bibtex @research article { barofd460962, journal = {Bartın Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-0943}, eissn = {1308-5875}, address = {Bartin University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {535 - 547}, doi = {}, title = {TR81 Düzey 2 Bölgesi Orman Ürünleri Endüstrisi İşletmeleri Tedarik Zincirinin Kümelenme Analizi İle Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ŞENER UZCAN, Gülay and KARAYILMAZLAR, Selman} }
APA ŞENER UZCAN, G , KARAYILMAZLAR, S . (2018). TR81 Düzey 2 Bölgesi Orman Ürünleri Endüstrisi İşletmeleri Tedarik Zincirinin Kümelenme Analizi İle Değerlendirilmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 20 (3), 535-547. Retrieved from http://dergipark.org.tr/barofd/issue/38873/460962
MLA ŞENER UZCAN, G , KARAYILMAZLAR, S . "TR81 Düzey 2 Bölgesi Orman Ürünleri Endüstrisi İşletmeleri Tedarik Zincirinin Kümelenme Analizi İle Değerlendirilmesi". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 20 (2018): 535-547 <http://dergipark.org.tr/barofd/issue/38873/460962>
Chicago ŞENER UZCAN, G , KARAYILMAZLAR, S . "TR81 Düzey 2 Bölgesi Orman Ürünleri Endüstrisi İşletmeleri Tedarik Zincirinin Kümelenme Analizi İle Değerlendirilmesi". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 20 (2018): 535-547
RIS TY - JOUR T1 - TR81 Düzey 2 Bölgesi Orman Ürünleri Endüstrisi İşletmeleri Tedarik Zincirinin Kümelenme Analizi İle Değerlendirilmesi AU - Gülay ŞENER UZCAN , Selman KARAYILMAZLAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bartın Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 535 EP - 547 VL - 20 IS - 3 SN - 1302-0943-1308-5875 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Bartin Faculty of Forestry TR81 Düzey 2 Bölgesi Orman Ürünleri Endüstrisi İşletmeleri Tedarik Zincirinin Kümelenme Analizi İle Değerlendirilmesi %A Gülay ŞENER UZCAN , Selman KARAYILMAZLAR %T TR81 Düzey 2 Bölgesi Orman Ürünleri Endüstrisi İşletmeleri Tedarik Zincirinin Kümelenme Analizi İle Değerlendirilmesi %D 2018 %J Bartın Orman Fakültesi Dergisi %P 1302-0943-1308-5875 %V 20 %N 3 %R %U
ISNAD ŞENER UZCAN, Gülay , KARAYILMAZLAR, Selman . "TR81 Düzey 2 Bölgesi Orman Ürünleri Endüstrisi İşletmeleri Tedarik Zincirinin Kümelenme Analizi İle Değerlendirilmesi". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 20 / 3 (December 2018): 535-547.
AMA ŞENER UZCAN G , KARAYILMAZLAR S . TR81 Düzey 2 Bölgesi Orman Ürünleri Endüstrisi İşletmeleri Tedarik Zincirinin Kümelenme Analizi İle Değerlendirilmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 2018; 20(3): 535-547.
Vancouver ŞENER UZCAN G , KARAYILMAZLAR S . TR81 Düzey 2 Bölgesi Orman Ürünleri Endüstrisi İşletmeleri Tedarik Zincirinin Kümelenme Analizi İle Değerlendirilmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 2018; 20(3): 547-535.