Year 2016, Volume 64, Issue 2, Pages 215 - 222 2017-12-31

The Project of Teching Turkish Language to the Polish People in Istanbul in 18th Century (1766-1793)
XVIII. YÜZYILDA İSTANBUL’DA POLONYALILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM PROJESİ (1766-1793)

Agnieszka Emilia LESICZKA [1]

44 323

Military success of the Ottoman Empire like the other states, provided with

increasing it is political power and expansion of the terriory. It’s successes in military

and political areas led to the strengthening of influence in the cultural field. One of

these effects was training interpreters who spoke Turkish especially at the palaces in

Europe and at various denomination and schools. Educating better Turkish-speaking

palace interpreters, the countries like Austria, France, Great Britain and Russia

established oriental schools tied to their embassies. One of them is the “Polska szkola

orientalna w Stambule/ Poland Oriental School in Istanbul in 1766, opened by Poland’s

last king Stanislaw August Poniatowski (1732-1798) with initiative of Netherlands’

Ambassador Carolina Boscamp. The school operated until 1793 and grew up more

than 12 Turkish interpreters. In the article, the organization and preparations for the

opening of this school, maintaining its activities and closing stages will be presented

with the Polish sources.

Osmanlı Devleti’nin de diğer devletler gibi askerî yönden başarıları, siyasal

gücünün artmasına ve topraklarının genişlemesine imkân vermiştir. Devletin, askerî

ve siyasi alanlardaki başarıları kültürel alanda da nüfuzunun güçlenmesine yol açar.

Bu etkilerden biri, Avrupa’da başta saraylarda olmak üzere, çeşitli tarikatlarda ve

eğitim kurumlarında Türkçe bilen tercümanlar yetiştirilmesi hususudur. Türkçe bilen

saray tercümanlarının daha iyi yetişmesi için İstanbul’da Avusturya, Fransa, İngiltere,

Rusya gibi devletler genellikle elçiliklerine bağlı olarak Şark okulları kurmuşlardır.

Bunlardan biri de Polonya’nın son kralı Stanislaw August Poniatowski’nin (1732-1798)

İstanbul’da 1766’da Hollanda Elçisi Karol Boscamp’ın girişimleriyle “Polska szkola

orientalna w Stambule / İstanbul’da Polonya Şark Okulu”nu açtırmasıdır. 1793’e

kadar faaliyetlerini sürdüren okulda, 12’den fazla Türkçe bilen tercüman yetişmiştir.

İncelemede, bu okulun kuruluş hazırlıkları ve açılışı, faaliyetlerini sürdürmesi ve

kapanış aşamaları Polonya kaynaklarından hareketle ortaya konulacaktır.

  • Kantecki, Piotr (1883), Szkice i opowiadania, Poznań.
  • Kantecki, Piotr (1880), Stanisław Poniatowski kasztelan krakowski, Poznań.
  • Konopczyński, Władysław (1936), Polska a Turcja: 1683-1792, Varşova.
  • Moszczeński, Adam (1907), Pamiętniki do historii polskiej w ostatnich latach panowania Augusta III i pierwszych Stanisława Poniatowskiego, Varşova.
  • Reychman, Jan (1950), Znajomość i nauczanie języków orientalnych w Polsce XVIII w., Wrocław.
  • Smoleński, Władysław (1901), Polska szkoła orientalna w Stambule (1766-1796), Krakov.
Journal Section Research Article
Authors

Author: Agnieszka Emilia LESICZKA
Country: Poland


Dates

Publication Date: December 31, 2017

APA LESICZKA, A . (2017). XVIII. YÜZYILDA İSTANBUL’DA POLONYALILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM PROJESİ (1766-1793). Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten, 64 (2), 215-222. Retrieved from http://dergipark.org.tr/belleten/issue/33870/374992