ISSN: 0564-5050
e-ISSN: 2651-5113
Başlangıç: 1953
Yayımcı: Türk Dil Kurumu
Kapak Resmi
 

Hakkında

• Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten 1 Haziran ve 1 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan milletlerarası, kurumsal ve açık erişime sahip akademik bir dergidir. Dergi ile ilgili bilgilere (Türkçe ve İngilizce) ve yayımlanan yazıların tam metnine kurumsal ağ sayfası (https://tdkbelleten.gov.tr/ veya https://tdk.gov.tr/) ve ulusal dergi platformu (https://dergipark.org.tr/tr/pub/belleten) üzerinden ulaşılabilir.

• Dergi 1953'ten beri yayımlanmaktadır.

• Dergi 2018 yılı 66. cilt 1. sayıdan itibaren TR Dizin'de, 2020 yılı 69. sayıdan itibaren Scopus'ta taranmaya başlanmıştır.

Yayın İlkeleri

• Derginin genel yayın dili Türkçedir. Ancak İngilizce makaleler de yayımlanabilir.

• Başvuru için özel bir tarih yoktur. Yıl içinde istenilen zamanda başvurulabilir.

• Sadece doktora derecesine sahip araştırmacıların başvuruları kabul edilmektedir.

• Tezden üretilen veya bir tezle benzerliği %5’ten yüksek çıkan makaleler kabul edilmez.

• Yazılar hiçbir yerde yayımlanmamış olmalı, ayrıca başka bir yerde yayımlanmaya sunulmamalıdır.

• Makaleler ön değerlendirme sürecinden sonra en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Yazı Kurulu gönderilen yazıların yayımlanma sürecini yönetme (yayımlama, yayımlamama, hangi sayıda yayımlanacağına karar verme vb.) hakkına sahiptir. Yazı Kurulu/Editör, yayımlanan yazılarda yazının bütünlüğünü bozmayacak küçük düzeltmeler yapabilir.

• Bir yazarın makalesinin yayım süreci sürerken ikinci bir yazısı kabul edilmez. Ayrıca aynı yazarın makalesi en az iki sayı sonra yayımlanabilir.

• İki isimden fazla yazarın yer aldığı makaleler için ayrıntılı bir müstakil gerekçelendirme hazırlanması istenir.

• Etik Kurul onayı gerektiren makaleler için Etik Kurul onayı alınmalı ve bu onay (kurul adı, tarih ve numarası) makalenin sonunda ve yöntem bölümünde belirtilmelidir. Etik Kurul onayı gerektiren araştırmalar için lütfen derginin Etik İlkeler ve Yayın Politikası'nı inceleyiniz.

• Dergiye gönderilen yazıların bütün yönleriyle YÖK ve COPE bilimsel etik ilkelerine uyması gerekmektedir. Akademik bir toplantıda sunulmuş ancak yayımlanmamış bildiriler kabul edilmez. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel programlar aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Yazarların kendileri tarafından intihal programları aracılığı ile yapılacak taramanın sonucunda makalenin benzerlik oranının %15’i aşmaması gerekmektedir.

• Yazıyla ilgili ortaya çıkabilecek etik problemlerde COPE tarafından belirlenen işleyiş uygulanır. Yapılan inceleme sonucunda etik ihlal sabit görülmesi hâlinde yazarın kurumu durum ve süreç hakkında bilgilendirilir, aynı yazardan bir daha yazı kabul edilmez.

• Yayımlanan yazıların ilmî, fikrî ve edebî sorumluluğu yazarlarına aittir.

• Dergide yer alan yazı, fotoğraf, tablo ve şekillerden kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

• Dergide yayımlanan yazılar için Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşları Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliği’ne göre yazarlara telif ücreti, hakemlere ise inceleme ücreti ödenir.

2024 - Sayı: 77