ISSN: 0564-5050
e-ISSN: 2651-5113
Başlangıç: 1953
Yayın Aralığı: Aylık
Yayıncı: Türk Dil Kurumu
Kapak Resmi
       

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Türk Dil Kurumunun 1953’ten beri yayımlanan bilimsel dergisidir. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı BELLETEN, yılda iki sayı (Haziran ve Aralık) olarak yayımlanmaktadır. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2020 yılı 69. sayısından itibaren Scopus'ta taranmaya başlamıştır. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı – Belleten’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Derginin genel yayın dili Türkiye Türkçesidir. Bununla birlikte çağdaş Türk yazı dilleri ve İngilizce, Almanca, Rusça yazılara da yer verilmektedir. Dergiye gönderilen makale, yayıma uygunluk açısından incelendikten sonra (Yayıma uygun görülmeyen makaleler sürece dâhil edilmez.) iki hakeme gönderilir. Hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda iki hakem tarafından yayımlanabilir raporu alan makale, bir sonraki sayıda yayımlanır. Hakem raporlarının birisinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına üçüncü hakemin raporuna göre karar verilir. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten'e gönderilen makaleler orijinal olmalı ve basılmamalı veya başka bir yerde yayınlanmaya sunulmamalıdır. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı BELLETEN Dergisi, "Dergi Editörleri Davranış İlkeleri"ni (COPE, Code of Conduct for Journal Editörs) esas alarak yayım sorumluluklarını yerine getirmeyi temel ilke olarak benimsemiştir. 

2022 - Sayı: 73 (Haziran)

Araştırma Makalesi

2. Dede Korkut Kitabı’nın Dresden nüshası üzerine

Araştırma Makalesi

5. İslam Türkay’ın şiirlerinde kalıplaşmış dil ögeleri

Araştırma Makalesi

6. Kazakça Ağızlar Sözlüğü’nde kayıtlı bazı eskicil sözcükler üzerine

Araştırma Makalesi

7. Kazakçada ḳasḳır “kurt” sözcüğü

Araştırma Makalesi

8. Begdili boyunun ağız özelliklerine dair notlar

Araştırma Makalesi

9. Sözlük tipolojileri ve tasnifleri üzerine bir değerlendirme

Araştırma Makalesi

10. Türkçe derslerinde edim bilimsel farkındalığın gerekliliği