Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 42 - 50 2018-09-10

Sınıf Yönetiminde Karşılaşılan Bazı Örnek Olaylar

Murat ATASOY [1] , Meryem ALTUN [2]

97 118

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının eğitim-öğretim yaşantılarındaki bazı örnek olayları tespit etmek ve sınıf yönetimi konusunda öğretmenlerin ihtiyaçlarını belirlemektir. Bu biyografik nitel çalışmada, sınıf yönetimi dersini almış olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü 4. sınıf öğrencilerinden öğrencilik hayatlarında yaşadıkları veya tanık oldukları sınıf yönetimi ile ilgili olaylardan örnekler vermeleri istenmiştir. Veriler dokümantasyon tekniği ile toplanmıştır. Öğretmen adayları, geçmişte yaşadıkları veya tanık oldukları örnek olayları hikaye ettikten sonra, sınıf yönetimi dersinde öğrendikleri kuramsal bilgiler ışığında bu durumları yorumlayıp açıklamaya çalışmışlar ve bu belgeler araştırmanın veri dokümanları olarak kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ortaya çıkan istenmeyen öğrenci davranışları örnekleri ile bu öğrenci davranışlarının öğretmenlerce nasıl yönetildiği ortaya konulmuştur. Öğrencilerin unutamadıkları sınıf olayları eğitimin her kademesinde  gerçekleştiği görülmüştür. Öğretmenlerin bu olaylara tepkisinin ise genellikle olumsuz yönde olduğu ve sınıf ortamında çıkan problemlere karşı etkili olamadıkları ortaya çıkmıştır. Böylece  öğretmen adaylarının sınıf yönetimi yaklaşımı geliştirirken onların hangi tür istenmeyen öğrenci davranışları ile karşılaşabilecekleri üzerinde bazı ipuçlarına ulaşılmıştır.

Sınıf yönetimi, örnek olaylar, öğrenci ve öğretmen davranışları
 • [1]Aydın, A. (2013). Sınıf Yönetimi. (16. Baskı). Ankara: Pegem.
 • [2]Başar, H. (2006). Sınıf Yönetimi (13.Basım). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • [3]Celep, C. (2002). Sınıf Yönetimi ve Disiplini. (2. Baskı) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • [4]Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. New York: Routledge Publication.
 • [5]Çalık, T. (2003). “Sınıf Yönetimi ve Özellikleri”, Sınıf Yönetimi. (5.Baskı). Ankara: Nobel.
 • [6]Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş: Nitel, Nicel ve Eleştirel Kuram Metodolojileri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • [7]Evertson, C., Emmer, E. T., Clements, B. S., Worsham, M. E. (1997). Classroom Management for Secondary Teachers. Boston (USA): Allyn and Bacon.
 • [8]Erdoğan, İ. (2001). Sınıf Yönetimi –Ders, Konferans, Panel ve Seminer Etkinliklerinde Başarının Yolları- İstanbul: Sistem.
 • [9]Erol, O., Özaydın, B., Koç, M. (2010). Sınıf Yönetiminde Karşılaşılan Olaylar, Öğretmen Tepkileri ve Öğrenciler Üzerindeki Etkileri: Unutulmayan Sınıf Anılarının Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,16(1): 25-47.
 • [10]Güçlüol, K. (1985). Eğitim Yönetiminde Karar ve Örnek Olaylar. Ankara: Kadıoğlu.
 • [11]Karip, E. (2017). Sınıf Yönetimi. (14. Baskı). Ankara: Pegem.
 • [12]Kazu, H. (2007). Öğretmenlerin sınıfta istenmeyen davranışlarının önlenmesi ve değiştirilmesine yönelik stratejileri uygulama durumları. Milli Eğitim, 175, 57–66.
 • [13]Lewis, R. (2001). Classroom discipline and student responsibility: The students’view. Teaching and Teacher Education, 17, 307-319.
 • [14]Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
 • [15]Marzano, R.J., Marzano, J.S., Pickering, D.J. (2003). Classroom management that works. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • [17]Mertens, D. M. (1998). Research methods in education and psychology: Integrating diversity with quantitative and qualitative approaches. London: Sage Publications.
 • [18]Okutan, M. (2015). Sınıf Yönetiminde Örnek Olaylar. (5. Baskı). Ankara: Pegem.
 • [19]Özdemir, Ç. (2017). Sınıf Yönetimi. (3. Baskı). Ankara: Pegem.
 • [20]Özdemir, İ. E. (2017). Sınıf Yönetimi: Sınıf Ortamında İstenmeyen Davranışlar ve Yönetimi. (3. Baskı). Ankara: Pegem.
 • [21]Sikes, P. (2007). Auto/biographical and narrative approaches. http://www.tlrp.org/capacity/rm/wt/sikes/
 • [22]Silverman, D. (1998). Qualitative research: Theory, method and practice. London: Sage Publications.
 • [23]Jones, V., Jones, L. (2004). Comprehensive Classroom Management. Creating Communities of Support and Solving Problems. (Seventh Edıtıon). Pearson.
 • [24]Yüksel, G. (2017). Sınıf Yönetimi: Öğrenme için Motivasyon. (3. Baskı). Ankara: Pegem.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Cilt 2 Sayı 2
Authors

Orcid: 0000-0002-0258-8042
Author: Murat ATASOY
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1224-7927
Author: Meryem ALTUN (Primary Author)
Institution: NİĞDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Bibtex @research article { besbid485611, journal = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, address = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {42 - 50}, doi = {}, title = {Sınıf Yönetiminde Karşılaşılan Bazı Örnek Olaylar}, key = {cite}, author = {ATASOY, Murat and ALTUN, Meryem} }
APA ATASOY, M , ALTUN, M . (2018). Sınıf Yönetiminde Karşılaşılan Bazı Örnek Olaylar. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2 (2), 42-50. Retrieved from http://dergipark.org.tr/besbid/issue/39074/485611
MLA ATASOY, M , ALTUN, M . "Sınıf Yönetiminde Karşılaşılan Bazı Örnek Olaylar". Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 (2018): 42-50 <http://dergipark.org.tr/besbid/issue/39074/485611>
Chicago ATASOY, M , ALTUN, M . "Sınıf Yönetiminde Karşılaşılan Bazı Örnek Olaylar". Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 (2018): 42-50
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Yönetiminde Karşılaşılan Bazı Örnek Olaylar AU - Murat ATASOY , Meryem ALTUN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 50 VL - 2 IS - 2 SN - - M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Sınıf Yönetiminde Karşılaşılan Bazı Örnek Olaylar %A Murat ATASOY , Meryem ALTUN %T Sınıf Yönetiminde Karşılaşılan Bazı Örnek Olaylar %D 2018 %J Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P - %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD ATASOY, Murat , ALTUN, Meryem . "Sınıf Yönetiminde Karşılaşılan Bazı Örnek Olaylar". Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 / 2 (September 2018): 42-50.