Year 2018, Volume 13, Issue 2, Pages 161 - 195 2018-12-31

ENDONEZYA’DA İSLAMİ FİNANS VE İSLAMİ BANKACILIK UYGULAMALARI

Ayfer Gedikli [1] , Seyfettin Erdoğan [2]

59 183

ENDONEZYA’DA İSLAMİ FİNANS VE İSLAMİ BANKACILIK UYGULAMALARI

Doç. Dr. Ayfer Gedikli

Istanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü,

ayfergedikli@yahoo.com

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan

Istanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü,

erserdagm@hotmail.com

 

ÖZET

Güney Doğu Asya’nın sahiline yakın mesafede bulunan Endonezya, dünyanın en büyük ada ülkesidir. Endonezya, hızla gelişen dinamik ekonomik yapısına ve dünyanın en kalabalık müslüman nüfusu barındıran ülkesi olmasına karşın, küresel İslami finans ve katılım bankacılığı sistemi içinde oldukça küçük bir paya sahiptir. Yüksek müslüman nüfusa sahip diğer ülkelerden Malezya ve Suudi Arabistan ile mukayese edildiğinde İslami finans konusunda çok gerilerde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bunun nedeni sadece İslami finans ve katılım bankacılığında yeterli etkinliğe sahip olmaması değil, aynı zamanda konvansiyonel bankacılık sistemleri ve diğer finansal araçlar konusunda da yeterli derinliğe ve uzmanlaşmaya sahip olmamasıdır. Ekonomi yöneticileri, katılım bankacılığının finansal sistem içerisindeki payının ve etkinliğinin arttırılması hususunda önemli girişimler yapmaktadırlar. 2015 yılında Finansal Hizmetler Kurulu tarafından geliştirilen planda, 2020 yılına kadar katılım bankacılığının payının %5’den %15’e yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Bu çalışmada, Endonezya’da İslami finans ve İslami bankacılık açısından ortaya konan performansın genel görünümü değerlendirilecektir. Çalışma üç başlıktan meydana gelmektedir. Birinci başlık altında İslami bankacılığın tarihi gelişimi, ikinci başlık altında, İslami Finansa ilişkin performans, üçüncü başlık altında da, İslami finans ve İslami bankacılık konusunda gözlenen aksaklıklar konusu ele alınıp, alternatif politika önerileri ortaya konmaya çalışılacaktır.

 

Anahtar kelimeler: Endonezya, İslami Bankacılık, İslami Finans

 

İSLAMİC FINANCE AND PARTICIPATION BANKING IN INDONESIA

Indonesia, as the largest iseland country in the world, is located off the coast of South East Asia. Although Indonesia has a dynamic growing economy and the country has the world’s largest Muslim population, it has a small share in the global İslamic banking industry. Comparing with the other İslamic countries such as Malaysia and Saudi Arabia, Indonesia's İslamic finance industry lag far behind in İslamic banking and İslamic finance. Actually not only İslamic banking structure, but also Indonesia’s local conventional banking system is not deep and sophisticated enough. So, the government has been working on improving İslamic banking to make Indonesia one of the greatest global İslamic banking hub in order not just to be one of the pioneer countries in this sector but also to protect the local economy and banking sector from the negative effects of global financial problems. Accordingly, in 2015, Financial Services Authority of Indonesia launched a 5-year development plan for Participation banking to improve its proportion in whole banking sector from 5% to 15%.

In this study, Islamic finance and Islamic Performance of Indonesia was evaluated. The paper is composed of three parts: In the first part of the study, history of Islamic banking in Indonesia was explained. In the second part, Islamic finance performance of Indonesia was evaluated. And in the third part the problems of Islamic banking and Islamic finance will be handled. And in the final part some alternative policy suggestions will be put forth to overcome these problems.

 

Key words: Indonesia, İslamic Banking, İslamic Finance

 

Endonezya, İslami Bankacılık, İslami Finans
 • KAYNAKÇAAbduh, M., and Omar, A. (2012) “Islamic Banking and Economic Growth: The Indonesian Experience”, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Emerald, Vol. 5, Issue 1, pp.35-47.
 • Abdulkariim, A. and Affif, A. Z. (2005) “Islamic Banking Consumer Behaviour in Indonesia: A Qualitative Approach”, https://kantakji.com/media/163564/file515.pdf , Erişim Tarihi: 01.07.2018
 • Al Natoor, B. (2017) “Country Report Indonesia, Indonesia’s Islamic Finance Initiatives: Impact To Be Seen” in Islamic Finance News, Country Report, Indonesia, December 2017, https://www.islamicfinancenews.com/supplements/ifn-annual-guide-2018
 • Alwyni, A. (2015) “Indonesian Islamic Finance Industry in 2015: Government Sukuk’s Strenghtening Role”, Islamic Finance News, Country Report Indonesia, December 2015, pp.81-82.
 • Anwar, N. A. (2016) “Analysis of Indonesian Islamic and Convansional Banking Before and After 2008”, International Journal of Economics and Finance, Vol. 8, No. 11, pp.193-199
 • Ascarya, A; and Achsani, N. A. (2008) “Comparing the Efficiency of Conventional and Islamic Banks in Indonesia Using Parametric and Nonparametric Approaches”, Melbourne International Symposium and Conference on Islamic Banking and Finance: Ethics and Financial Practice in Global Perspective, University of Melbourne, Melbourne, Australia, November 19-20, 2008, pp.1-27
 • Bank Indonesia (2017) 2017 Economic Report On Indonesia, https://www.bi.go.id/en/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Pages/LPI_2017.aspx
 • EY (2017) The Indonesia Banking Industry Unfolding the Oppotunity March 2017.
 • Fitriasari, F. (2012) “The Growth of Islamic Banking in Indonesia”, Ekonomika-Bisnis, Vol. 03, No. 1, Bulan Januari Tahun 2012, Hal:1-12, pp.1-10
 • Hamid, A.; Abdulmajid, M. S.; and Khairunnisah, L. (2017) “An Empirical Re-Examination of the Islamic Banking Performance in Indonesia”, International Journal of Academic Research in Economcs and Management Sciences , Vol. 6, No. 2, pp. 219-232.
 • Hendarsyah, D. F. (2017) Development of Islamic Bnaking and Finance in Indonesia and Policy Response, IPIEF Islamic Finance Outlook 2018, OJK, 27 December 2017, http://ipief.umy.ac.id/wp-content/uploads/2017/12/2ND-DEDEN-FIRMAN-HENDARSYAH.pdf
 • Ika, S. R.; and Abdullah, N. (2011) “A Comperative Study of Financial Performance of Islamic Banks and Conventional Banks in Indonesia”, International Journal of Business and Social Sciences, Vol. 2, No. 15, August 2011, pp.199-207.
 • Indonesia Investment (2017) Finance: New Efforts to Boost Sharia Banking in Indonesia, 31 July 2017, https://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/finance-new-efforts-to-boost-sharia-banking-in-indonesia/item8047
 • IMF (2017) Indonesia Financial System Stability Assessment, IMF Country Report No. 17/152, May 09, 2017.
 • IMF (2018) Indonesia Selected Issues, Indonesia Country Report No. 18/33, February 2018, Washington DC.
 • Ismal, R. (2011) “Islamic Banking in Indonesia: Lessons to be Learned”, UNCTAD, Multi-year Expert Meeting on Services, Development and Trade: The Regulatory and Institutional Dimension, 6-8 April 2011, Geneva.
 • Ismal, R. (2013) The Indonesian Islamic Banking: New Perspective on Monetary and Financial Issues, John Wiley and Sons, Singapore
 • Kasri, R.A. and kasim, s. Hj. (2009) “Empirical Determinants of Sav,ng in the Islamic Banks: Evidence from Indonesia”, JKAU, Islamic Economy, Vol. 22, No. 2, pp.181-201
 • KPMG Siddharta Advisory (2017) Finance in Indonesia: Set for a New Path?, September 2017.
 • Mulyaningsih, T.; Daly, A. and Miranti, R. (2015) “Foreign Participation and Banking Competition: Evidence from the Indonesian Banking System”, Journal of Financial Stability, No. 19, pp.70-82.
 • Nugroho, L.; Utami, W.; Sukmadilaga, C.; and Fitrijanti, T. (2017) “The Urgency of Allignment Islamic Bank to Increase Outreach: Evidence from Indonesia”, International Journal of Economics and Financial Issues, Vol. 7, Noç 4, pp.283-291.
 • OJK (2015) Shariah IKNB Road Map, 1 December 2015, https://www.ojk.go.id/en/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Sharia-IKNB-Roadmap-2015-2019.aspx
 • OJK (Indonesia Financial Services Authority) (2017) Indonesia Banking Booklet, OJK Banking Licensing and Information Deparment, March 2017.
 • OJK (Otoritas Jasa Keuangan) (2017) Snapshot Perbankan Shariah Indonesia, 30 September 2017, https://www.ojk.go.id/en/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-of-Indonesian-Sharia-Banking-Industry-as-of-30-September-2017/ISEF%20-%20Infografis%20Perbankan%20Syariah%20Sep2017%20-%20final.pdf.pdf
 • OJK (2018a) Indonesia Banking Statistics, Vol. 16, No. 3, April 2018, Jakarta
 • OJK (2018b) Shariah Banking Statistics, June 2018.
 • PWC (2017) Indonesia Banking Survey 2017, Weathering the Rise in Credit Risk. What is Next for Banks in Indonesia? https://www.pwc.com/id/en/publications/assets/financialservices/ibs-2017.pdf Erişim Tarihi: 01.07.2018
 • Sari, M.D; Bahari, Z.; and Hamat, Z. (2016) “History of Islamic Bank in Indonesia: Issues Behind Its Establishment”, Vol.2, No. 5, pp.178-184.
 • Setyawati, I.; Suroso, S.; Suryanto, T.; and Nurjannah, D. S. (2017) “Is Financial Performance of Islamic Banking Better? Panel Data Estimation”, European Reserach Studies Journal, Vol. XX, Issue 2A, pp. 592-606.
 • Sukmana, R. (2016) “Islamic Banks vs Convantional Banks in Indonesia: An Analysis on Financial Performances”, Jurnal Pengurusan, No. 47, pp. 81-90.
 • Tahir, P. (2017) “Development and Legal Basis of Sharia Banks in Indonesia”, International Journal of Scientific and Research Publications, Vol. 7, Issue 8, August 2017, pp.100-108
 • Tampubolon, N. (2015) Roadmap of Indonesian Islamic Banking, OJK International Conference on Islamic Finance, Jakarta, 12 November 2015.
 • Thompson Reuters (2017) Indonesia Islamic Finance Report, Prospects for Exponential Growth, Isalmci Finance Gateway
 • Widigdo, A. M. N.; Marimin; Fahmi, I.; Beik, I.S. (2016) “How ıslamic is Islamic Bankin in Indonesia?”, JKAU: Islamic Econ., Vol. 29, No. 2, pp.153-165, July 2016.
 • World Bank Group (2017) World Development Indicators, Washington DC, 2017
 • World Bank (2018) World Bank in Indonesia, 9 April 2018, http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview
 • World Bank Group (2016) Islamic Finance Bulletin, Finance and Markets Global Islamic Finance Development Center, Issue 14, August 2016
 • Zul Kepli, M. Y. (2013) “Islamic Finance in Indonesia:A Quantum Leap”, International Journaş of Sales and Marketing Management Research and Development, Vol. 3, Issue 5, December 2013, pp.21-30.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayfer Gedikli (Primary Author)
Institution: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Seyfettin Erdoğan
Institution: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { beyder497983, journal = {Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-3937}, address = {İbrahim Güran YUMUŞAK}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {161 - 195}, doi = {}, title = {ENDONEZYA’DA İSLAMİ FİNANS VE İSLAMİ BANKACILIK UYGULAMALARI}, key = {cite}, author = {Gedikli, Ayfer and Erdoğan, Seyfettin} }
APA Gedikli, A , Erdoğan, S . (2018). ENDONEZYA’DA İSLAMİ FİNANS VE İSLAMİ BANKACILIK UYGULAMALARI. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 13 (2), 161-195. Retrieved from http://dergipark.org.tr/beyder/issue/41709/497983
MLA Gedikli, A , Erdoğan, S . "ENDONEZYA’DA İSLAMİ FİNANS VE İSLAMİ BANKACILIK UYGULAMALARI". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 13 (2018): 161-195 <http://dergipark.org.tr/beyder/issue/41709/497983>
Chicago Gedikli, A , Erdoğan, S . "ENDONEZYA’DA İSLAMİ FİNANS VE İSLAMİ BANKACILIK UYGULAMALARI". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 13 (2018): 161-195
RIS TY - JOUR T1 - ENDONEZYA’DA İSLAMİ FİNANS VE İSLAMİ BANKACILIK UYGULAMALARI AU - Ayfer Gedikli , Seyfettin Erdoğan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 161 EP - 195 VL - 13 IS - 2 SN - -1308-3937 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Knowlede Economy and Knowledge Management ENDONEZYA’DA İSLAMİ FİNANS VE İSLAMİ BANKACILIK UYGULAMALARI %A Ayfer Gedikli , Seyfettin Erdoğan %T ENDONEZYA’DA İSLAMİ FİNANS VE İSLAMİ BANKACILIK UYGULAMALARI %D 2018 %J Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi %P -1308-3937 %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Gedikli, Ayfer , Erdoğan, Seyfettin . "ENDONEZYA’DA İSLAMİ FİNANS VE İSLAMİ BANKACILIK UYGULAMALARI". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 13 / 2 (December 2019): 161-195.
AMA Gedikli A , Erdoğan S . ENDONEZYA’DA İSLAMİ FİNANS VE İSLAMİ BANKACILIK UYGULAMALARI. Journal of Knowlede Economy & Knowledge Management. 2018; 13(2): 161-195.
Vancouver Gedikli A , Erdoğan S . ENDONEZYA’DA İSLAMİ FİNANS VE İSLAMİ BANKACILIK UYGULAMALARI. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. 2018; 13(2): 195-161.