e-ISSN: 1308-3937
Başlangıç: 2006
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: İbrahim Güran YUMUŞAK
Kapak Resmi
       

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (BEYDER), 2006’dan itibaren yılda iki kez elektronik ortamda yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi öncelikle Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Yönetimi olmak üzere ekonomi, işletme ve ilgili diğer alanlardaki orijinal makaleleri yayımlamaktadır. Uygulamalı araştırma makalelerinin, öncelikle bilgi ekonomisi ve bilgi yönetimi ile ilgili değişkenler arasındaki ilişkileri değerlendirmesi beklenir. Dergimiz, en son gelişmeleri kapsayan ve uygun analitik veya istatistiksel yaklaşımları kullanarak önemli alanlar hakkında teorik anlayışı veya düşünme biçimini artıran doğru kalitede inceleme makalelerini memnuniyetle karşılar. BEYDER’e gönderilen makaleler herhangi bir dergiye yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Editörlükçe ön incelemesi yapılan makaleler, kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adları metinden çıkarılarak hakemlere gönderilir. Editörlük dergiye gönderilen makalelerin yayınlanmasını garanti ve makalelerde yer alan görüşlerin bilimsel, idari ve mali sorumluluğunu kabul etmez. Editörlük gerekli gördüğünde intihal denetimi yapabilir. Dergi hakkında geniş bilgiler www.beykon.org adresinde yer almaktadır.

2022 - Cilt: 17 Sayı: 2