Dergi Kurulları

Editör Kurulu

Editör Kurulu
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Uluslararası İşletmecilik
Ekonometri, Panel Veri Ekonometrisi, Uygulamalı Mikro Ekonometri, Zaman Serisi Analizi, Finans, Davranışsal Finans, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Finansal Tahmin ve Modelleme, Uluslararası Finans, Yatırımlar ve Portföy Yönetimi, Finansal Muhasebe, Kurumsal Yönetişim
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler