Editör Kurulu

Editör Kurulu

İbrahim Güran YUMUŞAK

dergi@beykon.org
ORCID: 0000-0003-1655-9872
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Özgür KÖKALAN

ozgur.kokalan@izu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-2372-9198
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Mustafa ÇAKIR

mustafa.cakir@izu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-4565-9581
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Merve Büşra ALTUNDERE

merve.altundere@izu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-5640-9310
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Ömer AVCI

omeravci1@yahoo.com
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme

Mehmet ÇETİN

mehmet.cetin@izu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-9773-9714
Konular: Uluslararası İşletmecilik

Rümeysa BİLGİN

rumeysa.bilgin@izu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-5919-0035
Konular: Ekonometri,Panel Veri Ekonometrisi,Uygulamalı Mikro Ekonometri,Zaman Serisi Analizi,Finans,Davranışsal Finans,Finansal Piyasalar ve Kurumlar,Finansal Tahmin ve Modelleme,Uluslararası Finans,Yatırımlar ve Portföy Yönetimi,Finansal Muhasebe,Kurumsal Yönetişim