Amaç ve Kapsam

Bilgi ekonomisi ve bilgi yönetimi başta olmak üzere bilginin üretimi, yaygınlaşması, aktarılması ve geliştirilmesine yönelik araştırma ve inceleme makaleleri ile Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi'nden seçilmiş bildirilerini hakemlik sürecinden geçirilerek ilgili araştırmacıların hizmetine sunmaktır. 


BEYDER KONULARI:

Bilgi Ekonomisi

Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Temelli Ekonomiler
Beşeri Sermaye ve Ekonomik Gelişme

Enformasyon ve İletişim Teknolojileri
Ar-Ge ve Yenilik
Teknoloji ve Yenilik İktisadı
Dijital Ekonomi ve Para/Maliye Politikaları

Global Ekonomik Krizler ve Bilgi Ekonomisi

 

Bilgi Yönetimi ve E-İşletme

Bilgi Yönetimi ve Uygulamaları

Bilgi ve Belge Yönetimi

Veri Madenciliği ve İçerik Yönetimi

E- İnsan Kaynakları Yönetimi

E-İşletmecilik ve Uygulamaları

E-Finans ve Bankacılık 

Bilgi Toplumu 

Bilgi, İktidar ve Devlet

Bilginin Değeri ve Paylaşımı

Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetimi
Bilgi Toplumunda Çalışma İlişkileri 
Bilgi Toplumunda Enerji ve Güvenlik

Bilgi Toplumunda Medya ve İletişim

Sosyal Medya ve Toplumsal Etkileri

 

E-Devlet/Ticaret

E-Devlet ve Uygulamaları
E-Yönetişim ve Bilgi Kentleri

E-Belediye ve Bilgi Sistemleri

E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitim

E-Ticaret ve Uygulamaları

Elektronik Suç ve Cezalar

 

Diğer Konular

Yükseköğretim ve Üniversiteler

Bilginin Kurumsallaşması ve Tarihi

Bilginin Kaynakları ve Bilgi Felsefesi
Küreselleşme ve Eleştirel Yaklaşımlar

 

İlgili Diğer Konular