Year 2018, Volume 13, Issue 2, Pages 151 - 159 2018-12-31

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DEĞİŞİM VE DENGELENME: YENİ EKONOMİ PROGRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Erdal Tanas Karagöl [1]

51 206

Türkiye ekonomisinde ekonomik büyümenin ithalata yüksek oranda bağımlılığı nedeniyle belli dönemlerde artan yüksek cari açık ekonomi için tehdit haline gelmektedir. Bu durum bazen ekonomik büyümeden fedakârlık yapma zorunluluğunu ortaya çıkarırken aynı zamanda cari açığın finansmanında dış kaynakların payının yüksek olduğu ülkelerde ciddi sorunlara sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla, üretimde ithal girdi oranını azaltacak adımlar, ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği için bugün son derece önem arz ediyor. Türkiye ekonomisine önümüzdeki üç yıllık perspektifte bir yol haritası sunan Yeni Ekonomi Programı (YEP) düşük cari açık ve yüksek büyüme tercihini orta vadede mümkün hale getirmek için somut politika hedefleri içermektedir. YEP çerçevesinde gerçekleşecek bu değişim, Türkiye’nin içinde bulunduğu orta gelir grubundan yüksek gelirli ülkeler arasına girmesine de önemli katkı sağlayacaktır.

 

cari açık, büyüme
 • Bagnai, A. ve Manzocchi, S. (1998). Current Account Reversals in Developing Countries: The Role of Fundamentals, Open Economic Review, 10, 143-163.
 • Cecen, A. ve L. Xiao. (2014). “Capital Flows and Current Account Dynamics in Turkey: A Nonlinear Time Series Analysis.” Economic Modelling 39: 240-246.
 • Christopoulos, D., ve M. A. León-Ledesma. 2010. “Current Account Sustainability in the US: What Did We Really Know About It?” Journal of International Money and Finance 29 (3): 442-459.
 • Donoso, V., ve V. Martin. (2014). “Current Account Sustainability in Latin America.” The Journal of International Trade & Economic Development, 23 (5): 735-753.
 • Duman, Y. (2017). Türkiye’de cari işlemler dengesi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 6 (4): 12-23.
 • Edwards, Sebastian (2001), “Does the Current Account Matter?”, NBER Working Paper No.8275.
 • Erbaykal, E. (2007). Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Döviz Kuru Cari Açık Üzerinde Etkili midir? Bir Nedensellik Analizi, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 81-88.
 • Erdoğan, S., ve Acet, H. (2016). Cari işlemler dengesi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Türkiye örneği (2003-2015). International Journal of Social Science, 51.
 • Erdoğan, S., ve Bozkurt, H. Türkiye’de Cari Açığın Belirleyicileri: Mgarch Modelleri İle Bir İnceleme. Maliye Finans Yazıları, 1(84), 135-172.
 • Eşiyok, B. (2012). Türkiye ekonomisinde cari açık sorunu ve nedenleri. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 49.
 • Freund, C. (2000). Current Account Adjustment in Industrialized Countries, World Bank- Development Economies Research Group International Finance Discussion Paper, 69, 483- 512.
 • Hepaktan, E. ve Çınar, S. (2012). OECD Ülkelerinde Büyüme-Cari İşlemler Dengesi İlişkisi: Panel Veri Analizi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 43-57.
 • Kandil, M. ve Greene J. (2002). The Impact of Cyclical Factors on the U.S. Balance of Payments, IMF Working Paper, 45, 1-43.
 • Kaya, M. (2016). Türkiye’de cari açık sorunu ve nedenleri. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 6 (10): 51-75.
 • Lau, E., ve A. Z. Baharumshah. (2005). “Mean-Reverting Behavior of Current Account in Asian Countries.” Economics Letters 87 (3): 367-371.
 • Trehan, B., ve C. E. Walsh. (1991). “Testing Intertemporal Budget Constraints: Theory and Applications to US Federal Budget and Current Account Deficits.” Journal of Money, Credit and Banking 23 (2): 206-223.
 • Yılmaz, Ö ve Akıncı, M. (2012). Türkiye'de Cari Açıkların Belirleyicileri: Bir Zaman Serisi Analizi, TISK Akademi, 7, 54-83.
 • Yüksel, S. (2016). Türkiye’de Cari İşlemler Açığının Belirleyicileri: Mars Yöntemi ile Bir İnceleme. Bankacılar Dergisi, 96(27), 102-121.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Erdal Tanas Karagöl (Primary Author)
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { beyder505196, journal = {Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-3937}, address = {İbrahim Güran YUMUŞAK}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {151 - 159}, doi = {}, title = {TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DEĞİŞİM VE DENGELENME: YENİ EKONOMİ PROGRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Karagöl, Erdal Tanas} }
APA Karagöl, E . (2018). TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DEĞİŞİM VE DENGELENME: YENİ EKONOMİ PROGRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 13 (2), 151-159. Retrieved from http://dergipark.org.tr/beyder/issue/41709/505196
MLA Karagöl, E . "TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DEĞİŞİM VE DENGELENME: YENİ EKONOMİ PROGRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 13 (2018): 151-159 <http://dergipark.org.tr/beyder/issue/41709/505196>
Chicago Karagöl, E . "TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DEĞİŞİM VE DENGELENME: YENİ EKONOMİ PROGRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 13 (2018): 151-159
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DEĞİŞİM VE DENGELENME: YENİ EKONOMİ PROGRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AU - Erdal Tanas Karagöl Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 159 VL - 13 IS - 2 SN - -1308-3937 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Knowlede Economy and Knowledge Management TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DEĞİŞİM VE DENGELENME: YENİ EKONOMİ PROGRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %A Erdal Tanas Karagöl %T TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DEĞİŞİM VE DENGELENME: YENİ EKONOMİ PROGRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %D 2018 %J Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi %P -1308-3937 %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Karagöl, Erdal Tanas . "TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DEĞİŞİM VE DENGELENME: YENİ EKONOMİ PROGRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 13 / 2 (December 2019): 151-159.
AMA Karagöl E . TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DEĞİŞİM VE DENGELENME: YENİ EKONOMİ PROGRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Journal of Knowlede Economy & Knowledge Management. 2018; 13(2): 151-159.
Vancouver Karagöl E . TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DEĞİŞİM VE DENGELENME: YENİ EKONOMİ PROGRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. 2018; 13(2): 159-151.