Year 2018, Volume 2018, Issue 36, Pages 429 - 453 2018-10-31

Yerleşik Bazı Siyer Rivayetlerinin Kuran-ı Kerim'e Arzı

Şefaettin Severcan [1]

78 0

Hz. Muhammed (s.)’in vahye ilk muhatap olmasıyla birlikte peygamber olduğu bilinci ve peygamberliğinin ilk üç yılında gizliliği ile ilgili yerleşik siyer rivayetleri ile Kur’ân-ı Kerim’in ilk inen ayetlerinin beyanları arasındaki farklılıklar, çok açık ve nettir. Burada bize düşen, yukarıda makale sınırlılığında naklettiğimiz şekilde, hiç tereddüt etmeden Kur’ânî beyanları siyer nakillerinin önüne geçirmektir.

Siyer, Rivayet, Kuran-ıKerim
 • KAYNAKÇABelâzûrî. Ensâbü’l-Eşrâf. C. 1. Mısır, 1959.
 • Buharî. Bedu’l-Vahiy. C. 1. İstanbul: Mektebetü’l-İslamiyye, 1979.
 • ———. Tecrîd-i Sarih. C. 10. Ankara: TTK, 1972.
 • Fîruzabâdî, Mecdüddin. Basâiru Zevi’t-Temyîz. C. 5. Beyrut: el-Mektebetü’l-İlmiyye, 1992.
 • Görener, İbrahim. “İletişim Unsurları Açısından vahiy-kıraat ilişkisi”. ERÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2001.
 • ———. Tefsir ve Tefsir Usulü Üzerine Düşünceler. Kayseri: Laçin, 2004.
 • Halil, İmadüddin. Muhammed Aleyhisselam. Konya: Yediveren, 2003.
 • İbn Hişâm. Sîretü İbn Hişâm. C. 3. Beyrut: Daru İhyâi’t-Türâsü’l-Arabî, y.y.
 • İbn İshâk, thk. Muhammed Hamidullah. Sîretü İbn İshâk. C. 1. Konya: Hayra Hizmet Vakfı, 1981.
 • İbn Kesîr. el-bidâye ve’n-nihâye. C. 3. Beyrut: Dâr-ı İbn Kesîr, 2007.
 • İbnü’l-Esîr. el-Kâmil fi’t-tarih. 2. baskı. C. 2. Beyrut: Dâru’l-Meârif, 2007.
 • Köksal, M.Asım. Hz. Muhammed (A.S.) ve İslamiyet (Mekke Devri). İstanbul: İrfan Yayınevi, 1973.
 • Mevdûdî. Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz.Peygamber. C. 2. İstanbul: Pınar, 1983.
 • Mevlana Şiblî. Asr-ı Saadet. C. 1. İstanbul: Toker Matbaası, 1973.
 • Râzî, Fahreddin. Tefsîrü’l-Kebîr. 2. baskı. C. 28. Tahran: Dâru’l-Kütübü’l-ilmiyye, y.y.Taberî. Tarihu’l-Ümem ve’l-Mülük. C. 2. Lübnan: Daru İhyâi’t-Türâsü’l-Arabî, y.y.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5433-344X
Author: Şefaettin Severcan (Primary Author)
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 31, 2018

Bibtex @research article { bilimname410023, journal = {Bilimname}, issn = {1304-1878}, eissn = {2148-5860}, address = {Erciyes University}, year = {2018}, volume = {2018}, pages = {429 - 453}, doi = {10.28949/bilimname.410023}, title = {Yerleşik Bazı Siyer Rivayetlerinin Kuran-ı Kerim'e Arzı}, key = {cite}, author = {Severcan, Şefaettin} }
APA Severcan, Ş . (2018). Yerleşik Bazı Siyer Rivayetlerinin Kuran-ı Kerim'e Arzı. Bilimname, 2018 (36), 429-453. DOI: 10.28949/bilimname.410023
MLA Severcan, Ş . "Yerleşik Bazı Siyer Rivayetlerinin Kuran-ı Kerim'e Arzı". Bilimname 2018 (2018): 429-453 <http://dergipark.org.tr/bilimname/issue/39583/410023>
Chicago Severcan, Ş . "Yerleşik Bazı Siyer Rivayetlerinin Kuran-ı Kerim'e Arzı". Bilimname 2018 (2018): 429-453
RIS TY - JOUR T1 - Yerleşik Bazı Siyer Rivayetlerinin Kuran-ı Kerim'e Arzı AU - Şefaettin Severcan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.28949/bilimname.410023 DO - 10.28949/bilimname.410023 T2 - Bilimname JF - Journal JO - JOR SP - 429 EP - 453 VL - 2018 IS - 36 SN - 1304-1878-2148-5860 M3 - doi: 10.28949/bilimname.410023 UR - https://doi.org/10.28949/bilimname.410023 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bilimname Yerleşik Bazı Siyer Rivayetlerinin Kuran-ı Kerim'e Arzı %A Şefaettin Severcan %T Yerleşik Bazı Siyer Rivayetlerinin Kuran-ı Kerim'e Arzı %D 2018 %J Bilimname %P 1304-1878-2148-5860 %V 2018 %N 36 %R doi: 10.28949/bilimname.410023 %U 10.28949/bilimname.410023
ISNAD Severcan, Şefaettin . "Yerleşik Bazı Siyer Rivayetlerinin Kuran-ı Kerim'e Arzı". Bilimname 2018 / 36 (October 2018): 429-453. https://doi.org/10.28949/bilimname.410023
AMA Severcan Ş . Yerleşik Bazı Siyer Rivayetlerinin Kuran-ı Kerim'e Arzı. Bilimname. 2018; 2018(36): 429-453.
Vancouver Severcan Ş . Yerleşik Bazı Siyer Rivayetlerinin Kuran-ı Kerim'e Arzı. Bilimname. 2018; 2018(36): 453-429.