Balkan Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
e-ISSN 2146-8494 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Namik Kemal University | https://dergipark.org.tr/bsbd

16.630

51.971
 • Balkan Sosyal Bilimler Dergisi [BJSS; Balkan Journal of Social Sciences], sosyal bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele alarak alana katkı sağlayacak araştırmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir. BJSS, Ocak ve Temmuz sayısı olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır.

  BJSS’de yayımlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu, yazarlarına aittir. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’ne ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz.

  Dergi, sosyal bilimler alanlarında interdisipliner ve karşılaştırmalı araştırmalar, eleştirel çalışmalar ve alternatif yaklaşımları desteklemektedir. BJSS, başta Balkan coğrafyası olmak üzere hem teorik hem de uygulamaya yönelik, çalışmaların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi açısından bir forum teşkil etmektedir. Bu bağlamda, BJSS’de sosyal bilimlerle (iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitim bilimleri, dil bilimi, din bilimleri, güzel sanatlar vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yer almaktadır. Dergide makale yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

  BJSS’ye yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada intihal denetiminden geçirilir. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi’nde intihal denetimi turnitin paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir ve intihal denetiminde, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. 

        Balkan Sosyal Bilimler Dergisi aşağıdaki indekslerce taranmaktadır:

  • Arastirmax (Arastirmax Scientific Publication Index)
  • EBSCOhost
  • Index Copernicus
  • JournalTOCs (Journal Tables of Contents)

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2146-8494 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Namik Kemal University | https://dergipark.org.tr/bsbd
Cover Image

16.630

51.971
 • Balkan Sosyal Bilimler Dergisi [BJSS; Balkan Journal of Social Sciences], sosyal bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele alarak alana katkı sağlayacak araştırmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir. BJSS, Ocak ve Temmuz sayısı olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır.

  BJSS’de yayımlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu, yazarlarına aittir. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’ne ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz.

  Dergi, sosyal bilimler alanlarında interdisipliner ve karşılaştırmalı araştırmalar, eleştirel çalışmalar ve alternatif yaklaşımları desteklemektedir. BJSS, başta Balkan coğrafyası olmak üzere hem teorik hem de uygulamaya yönelik, çalışmaların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi açısından bir forum teşkil etmektedir. Bu bağlamda, BJSS’de sosyal bilimlerle (iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitim bilimleri, dil bilimi, din bilimleri, güzel sanatlar vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yer almaktadır. Dergide makale yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

  BJSS’ye yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada intihal denetiminden geçirilir. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi’nde intihal denetimi turnitin paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir ve intihal denetiminde, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. 

        Balkan Sosyal Bilimler Dergisi aşağıdaki indekslerce taranmaktadır:

  • Arastirmax (Arastirmax Scientific Publication Index)
  • EBSCOhost
  • Index Copernicus
  • JournalTOCs (Journal Tables of Contents)