Year 2016, Volume 5, Issue 2, Pages 297 - 311 2016-06-16

Yaşam Boyu Öğrenme Kurslarında Yabancı Dil Olarak Türkçe (Edinburgh Üçüncü Yaş Üniversitesi Örneklemi)

Serpil ÖZDEMİR [1]

307 624

Bu araştırmanın amacı Edinburgh Üçüncü Yaş Üniversitesinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin öğrenme nedenlerini, Türkçelerini geliştirmek için nelere ihtiyaç duyduklarını, hangi dil becerilerini geliştirmek istediklerini, Türkçe hakkında düşüncelerini ve Türkçe öğrenenlerin artması için yapmamız gerekenler konusunda önerilerini belirlemektir.

Araştırma durum çalışmasıdır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ve gözlemlerle elde edilmiştir. Veriler betimsel analizle çözümlenmiştir. Araştırmanın örneklemi Edinburgh Üçüncü Yaş Akademisidir.

Grubun Türkçe öğrenme amacı Türklerle iletişim kurmaktır. Grup üyeleri, Türkçeyi zor bir dil olarak değerlendirmektedir. Türkçelerini geliştirmek için Türk kültürüyle iç içe olmaya, okuma kitaplarına ve orta düzey Türkçe kurslarına ihtiyaç duymaktadırlar. Türkçe öğrenenlerin artması için Türk kültürünü tanıtan etkinliklerin yapılmasını, her seviyedeki okullarda Türkçe dersleri açılmasını önermektedirler.

yabancı dil olarak Türkçe, yaşam boyu eğitim, üçüncü yaş üniversitesi, Edinburgh
  • Balaban, A. (2014). Arnavutluk’ta Türkçe öğretimi ve Arnavutların Türkçe öğrenme sebepleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 7(33), 625-634.
  • Çangal, Ö. (2013). Yabancılara Türkçe öğretiminde dil ihtiyaç analizi: Bosna–Hersek örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
  • Jiang, W. (2000). The relationship between culture and language. ELT Journal. 54(4), 328-334.
  • Koçer, Ö. (2013). Program geliştirmenin ilk basamağı: yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ihtiyaç ve durum analizi. Eğitim ve Bilim. 38(169), 159-174.
  • Köksal, D. ve Dağ Pestil, A. (2012). Yabancı dil olarak Türkçe konuşma öğretimi. A. Kılınç, A. Şahin, (Ed.),Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi içinde (s. 213-234). Ankara: Pegem Akademi.
  • Melanlıoğlu, D. (2014). Perceptions of foreigners about process of learning Turkish. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 3(2), 368-389.
  • Tok, M. ve yığın, M. (2013). Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenme nedenlerine ilişkin bir durum çalışması. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi. 8, 132-147.
  • Yağmur Şahin, E., İşcan, A. vd. (2013). Yabancı dil olarak türkçe öğrenen öğrencilerin ihtiyaç algıları: betimsel bir durum çalışması. International Journal of Social Science. 6 (4), 1185-1198.
  • Yıldırım, A. ve şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  • Yılmaz, M. ve Düzdağ, M. M. (2008). Türkiye Türkçesinin önemi ve Kazakistan vatandaşlarının Türkiye Türkçesi öğrenme sebepleri. II. Uluslarası Sosyalbilimciler Kongresi. 22-24 Ekim 2008, Kazakistan.
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Serpil ÖZDEMİR

Dates

Publication Date: June 16, 2016

Bibtex @ { buefad258090, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {297 - 311}, doi = {10.14686/buefad.v5i2.5000190781}, title = {Yaşam Boyu Öğrenme Kurslarında Yabancı Dil Olarak Türkçe (Edinburgh Üçüncü Yaş Üniversitesi Örneklemi)}, key = {cite}, author = {ÖZDEMİR, Serpil} }
APA ÖZDEMİR, S . (2016). Yaşam Boyu Öğrenme Kurslarında Yabancı Dil Olarak Türkçe (Edinburgh Üçüncü Yaş Üniversitesi Örneklemi). Bartın University Journal of Faculty of Education, 5 (2), 297-311. DOI: 10.14686/buefad.v5i2.5000190781
MLA ÖZDEMİR, S . "Yaşam Boyu Öğrenme Kurslarında Yabancı Dil Olarak Türkçe (Edinburgh Üçüncü Yaş Üniversitesi Örneklemi)". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016): 297-311 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/24349/258090>
Chicago ÖZDEMİR, S . "Yaşam Boyu Öğrenme Kurslarında Yabancı Dil Olarak Türkçe (Edinburgh Üçüncü Yaş Üniversitesi Örneklemi)". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016): 297-311
RIS TY - JOUR T1 - Yaşam Boyu Öğrenme Kurslarında Yabancı Dil Olarak Türkçe (Edinburgh Üçüncü Yaş Üniversitesi Örneklemi) AU - Serpil ÖZDEMİR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000190781 DO - 10.14686/buefad.v5i2.5000190781 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 297 EP - 311 VL - 5 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000190781 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.v5i2.5000190781 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Yaşam Boyu Öğrenme Kurslarında Yabancı Dil Olarak Türkçe (Edinburgh Üçüncü Yaş Üniversitesi Örneklemi) %A Serpil ÖZDEMİR %T Yaşam Boyu Öğrenme Kurslarında Yabancı Dil Olarak Türkçe (Edinburgh Üçüncü Yaş Üniversitesi Örneklemi) %D 2016 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 5 %N 2 %R doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000190781 %U 10.14686/buefad.v5i2.5000190781
ISNAD ÖZDEMİR, Serpil . "Yaşam Boyu Öğrenme Kurslarında Yabancı Dil Olarak Türkçe (Edinburgh Üçüncü Yaş Üniversitesi Örneklemi)". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 / 2 (June 2016): 297-311. https://doi.org/10.14686/buefad.v5i2.5000190781
AMA ÖZDEMİR S . Yaşam Boyu Öğrenme Kurslarında Yabancı Dil Olarak Türkçe (Edinburgh Üçüncü Yaş Üniversitesi Örneklemi). Bartın University Journal of Faculty of Education. 2016; 5(2): 297-311.
Vancouver ÖZDEMİR S . Yaşam Boyu Öğrenme Kurslarında Yabancı Dil Olarak Türkçe (Edinburgh Üçüncü Yaş Üniversitesi Örneklemi). Bartın University Journal of Faculty of Education. 2016; 5(2): 311-297.