Year 2017, Volume 6, Issue 3, Pages 1105 - 1117 2017-10-30

Fen ve Matematik Eğitiminde Baskın Kullanılmayan Beyin Bölgelerinin Değerlendirilmesi
Assessment of Non-Dominant Brain Regions in Science And Mathematics Education

Şirin İlkörücü [1] , Çiğdem Arslan [2]

262 724

Bu çalışmada fen ve matematik eğitiminde öğretmen adaylarının bütünsel beyin yaklaşımına göre baskın kullanılmayan beyin bölgelerinin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu 70 Fen Bilgisi ve 63 Matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada adayların bütünsel beyin yaklaşımını belirlemek için beyin baskınlık ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda fen ve matematik alanında eğitim gören öğretmen adaylarının baskın olmayan beyin bölgelerinin A ve D çeyrekleri yani beynin ön lobuyla ilişkili olduğu tespit edilmiştir. En çok kullanılan beyin çeyreği ise C olmuştur. Ayrıca fen bilgisi ve matematik öğretmen adaylarının baskın olan ve olmayan beyin bölgelerinin benzer olması bu çalışmanın dikkat çekici bir bulgusudur.

The present study was aimed to determine the brain dominance which are not used predominantly of prospective science and mathematics teachers’. The study was designed as asurvey model. Data was obtained from questionnaire from the final yearvoluntary pre-service science teachers. The study was carried out with 70 prospective Science and 63 prospective Mathematics teachers. The brain dominance scale was used to determine the brain dominance of the prospective teachers in the study. As a result of the research, it has been determined that the prospective teachers who are studying in the field of science and mathematics are related to the non-dominant brain regions A and D quadrants, which are related with the frontal lobe of the brain. The most used brain region was C. It is also a remarkable finding of this study that the predominant and non-dominant brain regions of prospective science and mathematics teachers are similar.

 • Anderson, O. R. (2009). Neurocognitive theory and constructivism in science education: A review of neurobiological, cognitive and cultural perspectives. Brunei International Journal of Mathematics and Science Education, 1, 1-32.
 • Akgül, G. (2010). İlköğretim Türkçe (6,7,8 sınıflar) 2006 öğretim programında yer alan okuma, düzenleme, konuşma, yazma öğrenme alanlarındaki kazanımların bütünsel beyin modeline göre analiz edilmesi ve sınıflandırılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Avcı-Erduran D. ve Yağbasan, R. (2008). Beyin yarı kürelerinin baskın olarak kullanılmasına yönelik öğretim stratejileri. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 28(2), 1-17. Bağçeci, B., Kanadlı, S. ve Ünişen, A. (2009). Farklı beyin yarım küreleri baskın öğrencilerin İngilizce akademik başarılarındaki farklılıkların incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(3), 22-34.
 • Battro, A. M., Calero, C. I., Goldin, A. P., Holper, L., Pezzatti, L., Shalóm, D. E. ve Sigman, M. (2013). The cognitive neuroscience of the teacher–student interaction. Mind, Brain, and Education. 7(3), 177-181.
 • D'Amato, R. C., ve Wang, Y. Y. (2015). Using a Brain‐Based Approach to Collaborative Teaching and Learning with Asians. New Directions for Teaching and Learning. (143), 41-60.
 • Degen, R. (2014). Brain-Based Learning: The neurological findings about the human brain that every teacher should know to be effective. Amity Global Business Review. 9, 15-23.
 • Duman,B. (2009). Neden beyin temelli öğrenme. Ankara: Pegem.
 • Hermann, N. (2003). İş yaşamında bütünsel beyin. (Çev. Mehmet Öner) İstanbul: Hayat.
 • Keleş, E. ve Çepni, S.(2006). Beyin ve öğrenme. Türk Fen Eğitimi Dergisi. 3(2), 66-82.
 • Korkmaz, Ö. ve Mahiroğlu, A. (2007). Beyin, bellek ve öğrenme. Kastamonu Eğitim Dergisi. 15(1),93-104.
 • Kolb, B., Gibb, R. ve Robinson, T.E. (2003). Brain plasticity and behaviour. Current Directions in Psychological Science 12(1), 1-5. Do:10.1111/14678721.01210.
 • Liu C. ve Chiang W. (2014). Theory, method and practice of neuroscıentific findings in science education. International Journal of Science and Mathematics Education. 12, 629-646.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. S. Turan). Ankara: Nobel. [Orijinal baskı 2009].
 • Onan, B. (2010). Beynin bilişsel işlevleri üzerine yapılan araştırmalar ve ana dili eğitimine yansımaları. Türklük Bilimi Araştırmaları. 27,521-561.
 • Özden, Y. (2014). Öğrenme ve öğretme. Ankara:Pegem.
 • Özgen, K., Tataroğlu, B., ve Alkan, H. (2011). An examination of brain dominance and learning styles of pre-service mathematics teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 15, 743-750.
 • Patton M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. M. Bütün ve S.B. Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Slavin, R., E. (2013). Eğitim Psikolojisi. (Çev. Galip Yüksel). Ankara:Nobel.
 • Smith, E. ve Kosslyn, S. M. (2014). Bilişsel Psikoloji. (Çev. Muzaffer Şahin) Ankara: Nobel.
 • Tokcan, H. (2007). Sosyal bilgiler öğretiminde bütünsel beyin yaklaşımının akademik başarı üzerine etkisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(3), 51-64.
Subjects Social
Published Date Ekim 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1988-6385
Author: Şirin İlkörücü
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Çiğdem Arslan
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 30, 2017

Bibtex @research article { buefad335157, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {1105 - 1117}, doi = {10.14686/buefad.335157}, title = {Assessment of Non-Dominant Brain Regions in Science And Mathematics Education}, key = {cite}, author = {İlkörücü, Şirin and Arslan, Çiğdem} }
APA İlkörücü, Ş , Arslan, Ç . (2017). Assessment of Non-Dominant Brain Regions in Science And Mathematics Education. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (3), 1105-1117. DOI: 10.14686/buefad.335157
MLA İlkörücü, Ş , Arslan, Ç . "Assessment of Non-Dominant Brain Regions in Science And Mathematics Education". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 1105-1117 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/30151/335157>
Chicago İlkörücü, Ş , Arslan, Ç . "Assessment of Non-Dominant Brain Regions in Science And Mathematics Education". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 1105-1117
RIS TY - JOUR T1 - Assessment of Non-Dominant Brain Regions in Science And Mathematics Education AU - Şirin İlkörücü , Çiğdem Arslan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.335157 DO - 10.14686/buefad.335157 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 1105 EP - 1117 VL - 6 IS - 3 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.335157 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.335157 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Assessment of Non-Dominant Brain Regions in Science And Mathematics Education %A Şirin İlkörücü , Çiğdem Arslan %T Assessment of Non-Dominant Brain Regions in Science And Mathematics Education %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 3 %R doi: 10.14686/buefad.335157 %U 10.14686/buefad.335157
ISNAD İlkörücü, Şirin , Arslan, Çiğdem . "Assessment of Non-Dominant Brain Regions in Science And Mathematics Education". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 3 (October 2017): 1105-1117. https://doi.org/10.14686/buefad.335157
AMA İlkörücü Ş , Arslan Ç . Assessment of Non-Dominant Brain Regions in Science And Mathematics Education. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2017; 6(3): 1105-1117.
Vancouver İlkörücü Ş , Arslan Ç . Assessment of Non-Dominant Brain Regions in Science And Mathematics Education. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2017; 6(3): 1117-1105.