Year 2017, Volume 6, Issue 3, Pages 1249 - 1263 2017-10-30

Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Problem Çözme Becerileri ve Güçlülük Düzeyleri Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi
An Analysis of the Effects of Teacher Candidates' Epistemological Beliefs on Problem Solving Skills and Levels of Power

Miray Özözen Danacı [1] , Özge Pınarcık [2]

234 286

Epistemolojik inanç, bireyin yeni karşılaştıkları bilgileri işleme ve yorumlama biçimleri, kavrama düzeyleri, çalışma stratejileri, üst düzey düşünme becerileri gibi değişkenler üzerinde belirleyici etkilere sahiptir. O halde eğitimde önemli rol üstlenen öğretmen adaylarının bilgiye ulaşma ve bilgiyi elde etme durumlarını etkileyebilecek olan problem çözme ve güçlülük düzeyleri üzerinde epistemolojik inançlarının ne şekilde etkili olabileceği bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır.

Araştırmanın çalışmanın grubunu Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gören 80 kız ve 70 erkek olmak üzere toplam 150 öğretmen adayı oluşturmaktadır. İlişkisel tarama modeli ile yürütülen çalışmada, veri toplama araçları olarak ‘Kişisel Bilgi Formu’ ile Rosenbaum (1980) tarafından geliştirilen ‘Rosenbaum Öğrenilmiş Güçlülük ÖlçeğI’Heppner ve Petersen (1982) tarafından geliştirilen ‘Problem Çözme Envanteri’ ve Schommer (1990) tarafından geliştirilen Epistemolojik (Bilgibilimsel) İnanç Ölçeği’ kullanılmıştır.

Çalışma, epistemolojik inançları gelişmiş bireylerin problem çözme ve güçlülük düzeylerinin de benzer doğrultuda yüksek olduğunu göstermektedir. Bu noktada özellikle psikolojik olarak yıpratıcı ve sarsıntılı biçimde olumsuz durumlara maruz kalan bireylerin problem çözme ve güçlülük becerilerinin güçlendirilmesi için epistemolojik inançlarının desteklenmesi ve bu hedefe yönelik sağaltım süreçleri uygulanması yerinde olacaktır. 

The epistemological belief is based on variables such as the way in which the individual processes and interprets the information they meet, their level of comprehension, their working strategies, and their ability to think at higher levels have decisive effects. The problem of this research is therefore how the epistemological beliefs on the levels of problem solving and empowerment that may affect the availability of knowledge and knowledge of prospective teacher candidates playing an important role in education constitute the problem. The study group o the study is composed o 80 emale and 70 male students who are studying at Düzce University Preschool Teaching Department. The 'Rosenbaum Learned Achievement Scale' developed by Rosenbaum (1980) and the 'Problem Solving Inventory' developed by Heppner and Petersen (1982) and 'Epistemological Belief Scale' developed by Schommer (1990) was used for data collection tools. The study shows that the level of problem solving and empowerment of individuals who have developed epistemological beliefs is also high in a similar direction. At this point, it would be appropriate to support epistemological beliefs and apply treatment to this goal in order to strengthen the problem solving and strength skills about individuals who are particularly exposed to psychologically depressing and jarringly negative situations.

  • Aksu, M. (1989). Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Problem Çözme Yöntemleri Sempozyumu, 44-54.
Subjects Social
Published Date Ekim 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Miray Özözen Danacı
Country: Turkey


Author: Özge Pınarcık
Country: Turkey


Bibtex @research article { buefad335904, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {1249 - 1263}, doi = {10.14686/buefad.335904}, title = {An Analysis of the Effects of Teacher Candidates' Epistemological Beliefs on Problem Solving Skills and Levels of Power}, key = {cite}, author = {Özözen Danacı, Miray and Pınarcık, Özge} }
APA Özözen Danacı, M , Pınarcık, Ö . (2017). An Analysis of the Effects of Teacher Candidates' Epistemological Beliefs on Problem Solving Skills and Levels of Power. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (3), 1249-1263. DOI: 10.14686/buefad.335904
MLA Özözen Danacı, M , Pınarcık, Ö . "An Analysis of the Effects of Teacher Candidates' Epistemological Beliefs on Problem Solving Skills and Levels of Power". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 1249-1263 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/30151/335904>
Chicago Özözen Danacı, M , Pınarcık, Ö . "An Analysis of the Effects of Teacher Candidates' Epistemological Beliefs on Problem Solving Skills and Levels of Power". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 1249-1263
RIS TY - JOUR T1 - An Analysis of the Effects of Teacher Candidates' Epistemological Beliefs on Problem Solving Skills and Levels of Power AU - Miray Özözen Danacı , Özge Pınarcık Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.335904 DO - 10.14686/buefad.335904 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 1249 EP - 1263 VL - 6 IS - 3 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.335904 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.335904 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education An Analysis of the Effects of Teacher Candidates' Epistemological Beliefs on Problem Solving Skills and Levels of Power %A Miray Özözen Danacı , Özge Pınarcık %T An Analysis of the Effects of Teacher Candidates' Epistemological Beliefs on Problem Solving Skills and Levels of Power %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 3 %R doi: 10.14686/buefad.335904 %U 10.14686/buefad.335904
ISNAD Özözen Danacı, Miray , Pınarcık, Özge . "An Analysis of the Effects of Teacher Candidates' Epistemological Beliefs on Problem Solving Skills and Levels of Power". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 3 (October 2017): 1249-1263. https://doi.org/10.14686/buefad.335904