Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 456 - 478 2018-06-30

Secondary School Students' Feedback on Course Processing and Collaborative Learning with Web 2.0 Tools-Supported STEM Activities
Ortaokul Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarıyla Desteklenmiş FeTeMM Etkinlikleriyle Dersin İşlenişine ve İşbirlikli Öğrenmeye Yönelik Görüşleri

Zafer BOLATLI [1] , AGAH TUĞRUL KORUCU [2]

342 7225

The aim of our work is to develop STEM activities supported by Web 2.0 tools and to examine the opinions of the students about collaborative learning method. At the beginning of the application, the Web 2.0 tool used by the researchers was taught to the student groups. The study group consists of six girls and six boys from seventh class secondary school students of Konya Selçuklu Sancak Secondary School in 2016-2017. Necessary corrections on STEM activity, developed by the researchers, were made by taking the opinions of 3 field experts and 1 language expert. This research is a descriptive study in qualitative structure. Semi-structured interview forms and video images were used to collect qualitative data. Video recording was conducted to gather opinions, behaviors and experience of using Web 2.0 tools on students' educational environment. According to the results of the training, the students expressed a positive opinion about STEM education method. It has been seen that students were having fun while using Web 2.0 tools and performing group work in the developed teaching environment. In addition, 10 students were positive about the collaborative teaching environment and 2 students were negative. Students stated that group work was useful when performing animation. It has been observed that; the use of Web 2.0 tools increased the attention and motivation of the students.


Çalışmamızda Web 2.0 araçları ile desteklenmiş FeTeMM etkinliklerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin işbirlikli öğrenme yöntemiyle dersin işlenmesine yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Uygulama öncesinde araştırmacılar tarafından öğrenci gruplarına, kullanılan Web 2.0 aracı öğretilmiştir. Çalışma grubu, Konya Selçuklu Sancak Ortaokulu 2016-2017 yılı 7.Sınıfa devam eden 6 kız ve 6 erkek ortaokul öğrencisinden oluşturulmuştur. Araştırmacılar tarafından geliştirilen FeTeMM etkinliği üzerinde 3 alan ve 1 dil uzmanı görüşleri alınarak gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Araştırma nitel yapıda betimsel bir çalışmadır. Nitel verilerin toplanması için yarı yapılandırılmış görüşme formlarından ve video görüntülerinden yararlanılmıştır. Öğrencilerin geliştirilen eğitim ortamı hakkında görüşlerinin, davranışlarının ve Web 2.0 aracını kullanım deneyimlerinin toplanması amacıyla video kaydı yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler FeTeMM eğitim yöntemi konusunda olumlu görüş bildirmişlerdir. Öğrencilerin geliştirilen öğretim ortamında Web 2.0 araç kullanırken ve grup çalışması yaparken eğlendikleri görülmüştür. Ayrıca çalışmada işbirlikli öğretim ortamı hakkında 10 öğrenci olumlu, 2 öğrenci olumsuz görüş bildirmiştir. Öğrenciler, animasyon yaparken grup çalışmasının faydalı olduğunu belirtmiştir. Web 2.0 araç kullanımı öğrencilerin derse olan dikkatlerini ve isteklerini arttırdığı görülmüştür.

 • Ayar, M.C.,Yalvac, B., Ugurdag, F., & Sahin, A. (2013). A roboticssummercampforhighschoolstudents: learningaboutengineeringdesign at firsthandandcareerinterest in engineering. Proceedings of the American Society for Engineering Education (ASEE), Atlanta, GA, USA: June 23-26, 2013.
 • Atkinson, R. D.,& Mayo, M. J. (2010). Refuelingthe US innovationeconomy: Freshapproachestoscience, technology, engineeringandmathematics (STEM) education. The Information Technology&Innovation Foundation, Forthcoming.
 • Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Özdemir, S., Akgündüz, D., Çorlu, M.S., & Öner, T. (2015). STEM eğitimi Türkiye raporu: “Günün modası mı? Yoksa gereksinim mi? İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi ve Eğitim Fakültesi.
 • Baran, E., Canbazoğlu-Bilici, S., &Mesutoğlu, C. (2015). Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) Spotu Geliştirme Etkinliği. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 5(2), 60-69.
 • Corlu, M. S.,Capraro, R. M., &Capraro, M. M. (2014). Introducing STEM education: Implicationsforeducatingourteachersfortheage of innovation. Egitim ve Bilim, 39(171).
 • Gencer, A. S. (2015). Fen Eğitiminde Bilim ve Mühendislik Uygulaması: Fırıldak Etkinliği. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 5(1), 1-19.
 • Gündüz, S.,&Odabası, F. (2004). Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi. TOJET: TheTurkish Online Journal of EducationalTechnology, 3(1).
 • Kayaduman, H.,Sırakaya, M., & Seferoğlu, S. S. (2011). Eğitimde FATİH projesinin öğretmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi. Akademik Bilişim, 11.
 • Moore, T.J.,Stohlmann, M.S., Wang, H.-H., Tank, K.M., &Roehrig, G.H. (2013). Implementationandintegration of engineering in K-12 STEM education. In J. Strobel, S.
 • Purzer, & M. Cardella (Edt.), Engineering in precollegesettings: Researchintopractice. Rotterdam, the Netherlands: Sense Publishers.
 • Stohlmann, M.,Moore, T. J., &Roehrig, G. H. (2012). Considerationsforteachingintegrated STEM education. Journal of Pre-College Engineering Education Research (J-PEER), 2(1), 4.
 • Şahin, A., Ayar, M. C., & Adıgüzel, T. (2014). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik içerikli okul sonrası etkinlikler ve öğrenciler üzerindeki etkileri. Educational Sciences: Theory&Practice, 14(1), 297-322.
 • Yamak, H., Bulut, N., & Dündar, S. (2014). 5. Sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile fene karşı tutumlarına FeTeMM etkinliklerinin etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2).
 • Yıldırım, B.,&Altun, Y. (2015). STEM Eğitim ve Mühendislik Uygulamalarının Fen Bilgisi Laboratuar Dersindeki Etkilerinin İncelenmesi. El-Cezeri Journal of Science and Engineering, 2(2), 28-48.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Zafer BOLATLI (Primary Author)
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0002-8334-1526
Author: AGAH TUĞRUL KORUCU
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 30, 2018

Bibtex @research article { buefad358488, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {456 - 478}, doi = {10.14686/buefad.358488}, title = {Secondary School Students' Feedback on Course Processing and Collaborative Learning with Web 2.0 Tools-Supported STEM Activities}, key = {cite}, author = {BOLATLI, Zafer and KORUCU, AGAH TUĞRUL} }
APA BOLATLI, Z , KORUCU, A . (2018). Secondary School Students' Feedback on Course Processing and Collaborative Learning with Web 2.0 Tools-Supported STEM Activities. Bartın University Journal of Faculty of Education, 7 (2), 456-478. DOI: 10.14686/buefad.358488
MLA BOLATLI, Z , KORUCU, A . "Secondary School Students' Feedback on Course Processing and Collaborative Learning with Web 2.0 Tools-Supported STEM Activities". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 (2018): 456-478 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/37886/358488>
Chicago BOLATLI, Z , KORUCU, A . "Secondary School Students' Feedback on Course Processing and Collaborative Learning with Web 2.0 Tools-Supported STEM Activities". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 (2018): 456-478
RIS TY - JOUR T1 - Secondary School Students' Feedback on Course Processing and Collaborative Learning with Web 2.0 Tools-Supported STEM Activities AU - Zafer BOLATLI , AGAH TUĞRUL KORUCU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.14686/buefad.358488 DO - 10.14686/buefad.358488 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 456 EP - 478 VL - 7 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.358488 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.358488 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Secondary School Students' Feedback on Course Processing and Collaborative Learning with Web 2.0 Tools-Supported STEM Activities %A Zafer BOLATLI , AGAH TUĞRUL KORUCU %T Secondary School Students' Feedback on Course Processing and Collaborative Learning with Web 2.0 Tools-Supported STEM Activities %D 2018 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 7 %N 2 %R doi: 10.14686/buefad.358488 %U 10.14686/buefad.358488
ISNAD BOLATLI, Zafer , KORUCU, AGAH TUĞRUL . "Secondary School Students' Feedback on Course Processing and Collaborative Learning with Web 2.0 Tools-Supported STEM Activities". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 / 2 (June 2018): 456-478. https://doi.org/10.14686/buefad.358488
AMA BOLATLI Z , KORUCU A . Secondary School Students' Feedback on Course Processing and Collaborative Learning with Web 2.0 Tools-Supported STEM Activities. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2018; 7(2): 456-478.
Vancouver BOLATLI Z , KORUCU A . Secondary School Students' Feedback on Course Processing and Collaborative Learning with Web 2.0 Tools-Supported STEM Activities. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2018; 7(2): 478-456.