Year 2014, Volume 3, Issue 2, Pages 293 - 316 2014-09-08

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi (İzmir-Buca Örneği)

Yaprak PAMUK [1] , Hülya HAMURCU [2] , Burcu ARMAĞAN [3]

558 740

Bartin University Journal of Faculty of Education (BUJFED) is a international refereed journal that is published two times a year. The responsibility lies with the authors of papers
Kaygılar insanlar için önemli olan duygu durumları arasında sayılabilir. Üniversitede eğitim gören ve kendini gerçekleştirmek, geliştirmek isteyen öğretmen adaylarının çok değişik kaygılara sahip olabileceği bilinen bir gerçektir. Bu nedenlerle araştırmada Sınıf öğretmeni adaylarının durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin belirlenmesi öngörülmüştür. Çalışmada, tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmacıların çalışmakta olduğu Üniversite çalışma evreni olarak belirlenmiş ve 4. Sınıf öğrencileri (234 kişi) örneklemi oluşturmuştur. Araştırmada öğrencilere Öner ve Le Compte ( 1983) tarafından uyarlanmış olan Durumluk ve Sürekli Kaygı ölçekleri uygulanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre; öğretmen adaylarının durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri medeni durumları ve akademik başarıları açısından anlamlı olarak farklılaşmamıştır. İkinci öğretimde eğitim görmekte olanların durumluk kaygı düzeyleri gündüz eğitim görenlere göre anlamlı derecede farklıdır. Ayrıca kadın öğretmen adaylarının sürekli kaygı düzeyleri de erkek adaylara göre anlamlı farklılıklar göstermiştir. Açık uçlu sorunun analizinde ise öğretmen adaylarının iş bulamama, atanamama, KPSS’de başarılı olamama ve aile-çevre beklentileri konusunda kaygı duydukları ortaya konulmuştur.
Sınıf öğretmeni adayı, Durumluk ve Sürekli kaygı
 • Başaran, H., M.; Taşğın, Ö; Sanioğlu, A. ve Taşkın, A.K.. (2009). Sporcularda Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (21), 533-542.
 • Baştürk, R. (2007). Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlanan Öğretmen Adaylarının Sınav Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 17 (2), 163-176.
 • Bilgin, N.(2000). İçerik Analizi. İzmir: Ege Üniversitesi Yayını.
 • Çakmak, Ö., ve Hevedanlı, M. (2004). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Kaygılarını Etkileyen Etmenler. 6- 9 Temmuz 2004, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’na sunulan bildiri, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Erözkan, A. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Sınav Kaygısı Ve Başaçıkma Davranışları, Muğla Üniversitesi, SBE Dergisi, ( 12), 13-34.
 • Gül Akmaz, M. ve Ceyhan, N. (2009). Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Durumluk – Sürekli Kaygı Düzeyleri ve Kaygı Nedenleri (Tokat Örneği), Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (1 ), 131-147.
 • Karasar, N. (1991). Bilimsel Araştırma Yöntemi, ( 4. Basım), Ankara: Sanem Matbaacılık.
 • Kartopu, S. 2012. Lise Öğrenci ve Öğretmenlerinin Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kahramanmaraş Örneği). İlahiyat Fakültesi Dergisi, 147- 170.
 • Kaya, M, Varol, K. (2004). İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeyleri ve Kaygı Nedenleri (Samsun Örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (17), 32-63.
 • Öner Necla ve Ayhan Le Compte (1983) Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Sazak, N. Ece, S. (2004). Bolu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin ÖSS ve Özel Yetenek Sınavlarına yönelik kaygıları. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, Isparta
 • Uşaklı, H. ve Yapıcı Ş.(2011) Grup rehberliğinin sınav kaygısına etkisi üzerine öğrenci görüşleri, Sosyal Bilimler Dergisi, 101-114.
 • Urgan, R. (2012, 27 Nisan). Bilim kaygının olumlu yönlerini keşfediyor. Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi. s, 10-11.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (2.baskı). Ankara: Seçkin.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Yaprak PAMUK

Author: Hülya HAMURCU

Author: Burcu ARMAĞAN

Dates

Publication Date: September 8, 2014

Bibtex @ { buefad51214, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2014}, volume = {3}, pages = {293 - 316}, doi = {}, title = {Sınıf Öğretmeni Adaylarının Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi (İzmir-Buca Örneği)}, key = {cite}, author = {PAMUK, Yaprak and HAMURCU, Hülya and ARMAĞAN, Burcu} }
APA PAMUK, Y , HAMURCU, H , ARMAĞAN, B . (2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi (İzmir-Buca Örneği). Bartın University Journal of Faculty of Education, 3 (2), 293-316. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3815/51214
MLA PAMUK, Y , HAMURCU, H , ARMAĞAN, B . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi (İzmir-Buca Örneği)". Bartın University Journal of Faculty of Education 3 (2014): 293-316 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3815/51214>
Chicago PAMUK, Y , HAMURCU, H , ARMAĞAN, B . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi (İzmir-Buca Örneği)". Bartın University Journal of Faculty of Education 3 (2014): 293-316
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi (İzmir-Buca Örneği) AU - Yaprak PAMUK , Hülya HAMURCU , Burcu ARMAĞAN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 293 EP - 316 VL - 3 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Sınıf Öğretmeni Adaylarının Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi (İzmir-Buca Örneği) %A Yaprak PAMUK , Hülya HAMURCU , Burcu ARMAĞAN %T Sınıf Öğretmeni Adaylarının Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi (İzmir-Buca Örneği) %D 2014 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD PAMUK, Yaprak , HAMURCU, Hülya , ARMAĞAN, Burcu . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi (İzmir-Buca Örneği)". Bartın University Journal of Faculty of Education 3 / 2 (September 2014): 293-316.
AMA PAMUK Y , HAMURCU H , ARMAĞAN B . Sınıf Öğretmeni Adaylarının Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi (İzmir-Buca Örneği). Bartın University Journal of Faculty of Education. 2014; 3(2): 293-316.
Vancouver PAMUK Y , HAMURCU H , ARMAĞAN B . Sınıf Öğretmeni Adaylarının Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi (İzmir-Buca Örneği). Bartın University Journal of Faculty of Education. 2014; 3(2): 316-293.