Year 2015, Volume , Issue , Pages 91 - 96 2015-10-05

Organik Oyunlar ve Organik Oyun Alanları

Mehmet TURAN [1] , Emir ÇALIŞKAN [2]

515 1067

Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory
Bilgi ve bilim durağan olmanın aksine; değişen, dönüşen ve gelişen kavramlardır. İnsanlık teknoloji yarışında bir adım daha önde olmak için yarışırken diğer taraftan insanlığı büyük bir tehlike beklemektedir: insanın doğadan kopuşu ve sağlıksız yaşam. Teknolojik gelişmelerin hayatlarımızı kuşatması sonucunda doğal hayatla olan bağlarımız da gitgide zayıflamaktadır. Doğadan kopuşun sonucu olarak sağlıksız bir beden, sağlıksız bir birey, dolayısıyla sağlıksız bir toplum oluşmakta, tüm insanlığı etkileyen maddi ve manevi tahribatlar meydana gelmektedir. Eğitim ortamlarımızda da bu büyük tehlikenin yansımaları yaşanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; teknoloji çağı denilen günümüz de, yaygın kullanılan ve her geçen gün artan teknolojik araç (bilgisayar, tablet, sanal oyun, akıllı telefon, playstation vs.) bağımlılığı ve bunun çocuklar üzerindeki zararlı etkilerini ortaya koyarak, literatür taramasına dayalı olarak, çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini sağlayıcı, organik oyunların oynandığı bir eğitim modeli hakkında çeşitli görüş ve öneriler geliştirmektir.
Oyun, Dijital Bağımlılık, Organik Oyunlar, Organik Oyun Alanları
  • Altunkaynak B.Z. ve Özbek, E. (2006). Obezite: Nedenleri ve Tedavi Seçenekleri, Van Tıp Dergisi: 13 (4):138-142.
  • Dinç, H. (1993). Çocuk Oyun İşlevi ve Öğeleri, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
  • Dönmez, N. B. (1992). Üniversite çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü ve kız meslek lisesi öğrencileri için oyun kitabı, İzmir: Bayrak Matbaası.
  • Millî Eğitim Bakanlığı (2009). MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Çocuğun Gelişimi, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara
  • Sevinç, M. (2004). Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Oyun, İstanbul: Yaylacık Matbaası
  • Şarbat, G. ve Demirkol, M. (1999). “Obesite”, Aysel Ekşi (Ed.), Ben Hasta Değilim, Nobel Tıp Kitapevleri, s.441-450
  • Turan, M. (2012). Organik Oyunlar, (http://www.so-der.org/doc.dr.mehmet-turan/2/organik- oyunlar.html; 03.05.2014 tarihinde erişilmiştir.)
  • TÜDOF (2012). Oyun Sektöründe 29 Yıl,
  • (https://www.tbmm.gov.tr/arastirma_komisyonlari/bilisim_internet/docs/sunumlar/turkiye_d
  • ijital_oyunlar_federasyonu.pdf; 24.04.2015 tarihinde erişilmiştir.)
Primary Language tr
Journal Section USOS 2015 ÖZEL SAYISI
Authors

Author: Mehmet TURAN

Author: Emir ÇALIŞKAN

Dates

Publication Date: October 5, 2015

Bibtex @ { buefad51336, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2015}, volume = {}, pages = {91 - 96}, doi = {}, title = {Organik Oyunlar ve Organik Oyun Alanları}, key = {cite}, author = {TURAN, Mehmet and ÇALIŞKAN, Emir} }
APA TURAN, M , ÇALIŞKAN, E . (2015). Organik Oyunlar ve Organik Oyun Alanları. Bartın University Journal of Faculty of Education, (), 91-96. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3817/51336
MLA TURAN, M , ÇALIŞKAN, E . "Organik Oyunlar ve Organik Oyun Alanları". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015): 91-96 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3817/51336>
Chicago TURAN, M , ÇALIŞKAN, E . "Organik Oyunlar ve Organik Oyun Alanları". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015): 91-96
RIS TY - JOUR T1 - Organik Oyunlar ve Organik Oyun Alanları AU - Mehmet TURAN , Emir ÇALIŞKAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 96 VL - IS - SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Organik Oyunlar ve Organik Oyun Alanları %A Mehmet TURAN , Emir ÇALIŞKAN %T Organik Oyunlar ve Organik Oyun Alanları %D 2015 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V %N %R %U
ISNAD TURAN, Mehmet , ÇALIŞKAN, Emir . "Organik Oyunlar ve Organik Oyun Alanları". Bartın University Journal of Faculty of Education / (October 2015): 91-96.
AMA TURAN M , ÇALIŞKAN E . Organik Oyunlar ve Organik Oyun Alanları. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 91-96.
Vancouver TURAN M , ÇALIŞKAN E . Organik Oyunlar ve Organik Oyun Alanları. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 96-91.