Year 2015, Volume , Issue , Pages 298 - 305 2015-10-08

Saygı Değerine İlişkin Öğrenci Görüşleri

Nazan ÖZTÜRK [1]

359 650

Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory
Değer eğitimi, öğretim programlarının temel bileşenlerinden biridir. Bu durum değer eğitimini eğitim süreçlerinin de temel bileşeni haline getirmektedir. Çünkü bireyin toplumda yer edinebilmesi ve toplumsal kültürün oluşmasında değerlerin kazanılmış olması son derece önemlidir. Bu durum okullarımızda değerler eğitiminin önemini artırmaktadır. Bu çalışmanın amacı saygı değerinin öğrencilerde çağrıştırdığı düşünceler ve saygı değerine ilişkin algılarının ne olduğunun belirlenmesidir. Araştırma nitel bir çalışma olup, Ağrı ili Tutak ilçesinde bulunan 6 ilkokuldan toplamda 145 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanması için, araştırmanın amaçları doğrultusunda iki açık uçlu soru sorulmuş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Toplanan verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılarak öğrencilerin cevapları kodlanmış ve araştırma kapsamında yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin saygı değerinin tanımlanmasında 38 öğrencinin “iyi davranış” ve 13 öğrencinin “terbiyeli olmak” göstergelerine başvurdukları gözlenmiştir. Yine, 113 öğrencinin “aile büyükleri ”ne saygı gösterdiklerini ifade ettikleri bulgulanmıştır. Bunun yanı sıra 4 öğrenci “doğaya” ve “engellilere” saygı gösterdiklerini ifade etmişlerdir. Araştırma sonucunda öğrencilerin saygı değerini açıklıkla tanımlayamadıkları ve çoğunlukla “aile büyükleri” ile saygı değerini ilişkilendirdikleri bulgular arasındadır.
Değer, Değerler Eğitimi, Saygı
  • (2015, Nisan). wikipedia: https://tr.wikipedia.org/wiki/Sayg%C4%B1 adresinden alınmıştır
  • Dilmaç, B. (2002). İnsanca Değerler Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
  • Kızılçelik, S., & Erjem, Y. (1994 ). Açıklamalı Sosyoloji Terimler Sözlüğü. Konya: Günay Ofset.
  • Perese. (2005). Yapılandırmacı Yaklaşımla Hazırlanmış 61 Etkinlik(Saygı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
  • TDK- Büyük Türkçe Sözlük. (tarih yok). Ankara: Kolektif. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Journal Section USOS 2015 ÖZEL SAYISI
Authors

Author: Nazan ÖZTÜRK

Dates

Publication Date: October 8, 2015

Bibtex @ { buefad51351, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2015}, volume = {}, pages = {298 - 305}, doi = {}, title = {Saygı Değerine İlişkin Öğrenci Görüşleri}, key = {cite}, author = {ÖZTÜRK, Nazan} }
APA ÖZTÜRK, N . (2015). Saygı Değerine İlişkin Öğrenci Görüşleri. Bartın University Journal of Faculty of Education, (), 298-305. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3817/51351
MLA ÖZTÜRK, N . "Saygı Değerine İlişkin Öğrenci Görüşleri". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015): 298-305 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3817/51351>
Chicago ÖZTÜRK, N . "Saygı Değerine İlişkin Öğrenci Görüşleri". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015): 298-305
RIS TY - JOUR T1 - Saygı Değerine İlişkin Öğrenci Görüşleri AU - Nazan ÖZTÜRK Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 298 EP - 305 VL - IS - SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Saygı Değerine İlişkin Öğrenci Görüşleri %A Nazan ÖZTÜRK %T Saygı Değerine İlişkin Öğrenci Görüşleri %D 2015 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V %N %R %U
ISNAD ÖZTÜRK, Nazan . "Saygı Değerine İlişkin Öğrenci Görüşleri". Bartın University Journal of Faculty of Education / (October 2015): 298-305.
AMA ÖZTÜRK N . Saygı Değerine İlişkin Öğrenci Görüşleri. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 298-305.
Vancouver ÖZTÜRK N . Saygı Değerine İlişkin Öğrenci Görüşleri. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 305-298.