Year 2019, Volume 8, Issue 1, Pages 231 - 244 2019-02-01

An Action Research Aiming to Reveal the Effects of Paired Reading on Eliminating Reading Difficulties
Okuma Güçlüklerini Gidermede Eşli Okuma Yönteminin Etkisine Yönelik Bir Eylem Araştırması

Muamber Yılmaz [1] , Ömer Faruk Kadan [2]

76 142

The effects of paired reading on developing reading skill of a student who had difficulty in reading were researched in the study. The study designed as an action research was carried out with one 5th grader having reading difficulty and studying at Bartın Gazi Secondary School in the second term of 2016-2017 academic year. First, the student was asked to read two informative reading texts – Trash (Çöpler) and Recycling (Geri Dönüşüm) – in the 5th grade Turkish coursebook , and his reading was recorded in order to determine his reading level. His reading level was scored based on the error analysis inventory. It was found that his reading level was at anxiety level. Next, the student was asked to read an informative text entitled “Traveler Turtle is in Denizli (Gezgin Kaplumbağa Denizli’de)” in the 4th grade Turkish coursebook. It was seen that the student was still at anxiety level. Then, he was asked to read an informative text entitled “Traffic Rules (Trafik Kuralları)” in the 3rd grade Turkish course book. The instruction period was 30 hours in total – 5 hours a week. At the end of the reading instruction period, the student was asked to read a text entitled “Domestic Goods (Yerli Malı)” selected from the 3rd grade Turkish course book.  It was revealed that the student’s reading level reached independent level. 

Bu çalışmada, okuma güçlüğü çeken bir öğrencinin okuma becerisini geliştirmede eşli okuma yönteminin etkisi araştırılmıştır. Eylem araştırması deseni kullanılan bu çalışma, 2016-2017 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde Bartın Gazi Ortaokulu 5. sınıftan seçilen ve okuma güçlüğü yaşayan bir öğrenciyle yürütülmüştür. Öğrencinin okuma düzeyini belirlemek için 5. sınıf Türkçe ders kitabından “Çöpler ve Geri Dönüşüm” adlı bilgilendirici metin okutulmuş ve öğrencinin okuması kaydedilmiştir. Öğrencinin okuma düzeyi hata analiz envanterine göre puanlandırılmıştır. Öğrencinin okuma seviyesinin endişe düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Ardından 4. sınıf Türkçe ders kitabından “Gezgin Kaplumbağa Denizli’de” adlı bilgilendirici türde metin okutulmuştur. Öğrencinin okuma seviyesinin yine endişe düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Daha sonra öğrenciye 3. sınıf Türkçe ders kitabından “Trafik Kuralları” adlı bilgilendirici metin okutulmuştur. Öğrencinin okuma güçlüklerini gidermek için 3. sınıf Türkçe ders kitabından seçilen hikâye türü metinlerle eşli okuma yöntemi kullanılarak okuma eğitimi yapılmıştır. Okuma eğitimi haftada 5 saat olmak üzere toplam 30 saat devam etmiştir. Okuma eğitiminin sonunda öğrenciye 3. sınıf Türkçe ders kitabından seçilen “Yerli Malı” isimli metin okutulmuştur. Öğrencinin okuma seviyesinin serbest düzeye çıktığı tespit edilmiştir.

  • Akyol, H. ve Kodan, H. (2016). Okuma güçlüğünün giderilmesine yönelik bir uygulama: Akıcı okuma stratejilerinin kullanımı. Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 7-21.Aytan, N. (2015). Eşli okuma ve uygulama süreci. International Journal of Social Science Studies, 32, 527-536.Dökmen, Ü. (1994). Okuma becerisi ilgisi ve alışkanlığı üzerine psiko-sosyal bir araştırma. Ankara: MEB Yayınevi.Dowhower, S. L. (1987). Effects of repeated reading on second grade transitional readers fluency and comprehension. Reading Research Quarterly, 22(4) 389-406.Eldredge, J. L., and Quinn, D. W. (1988). Increasing reading performance of low-achieving second graders with dyad reading groups. Journal of Educational Research, 82(1), 40- 46.Ellis, W. A. (2009). The Impact of C-PEC (choral reading, partner reading, echo reading and performance of text) on third grade fluency and comprehension development. (Doctoral Dissertation). University of Memphis.Fidan, N. K. ve Akyol, H. (2011). Hafif düzeyde zihinsel öğrenme güçlüğü olan bir öğrencinin okuma ve anlama becerilerini geliştirmeye yönelik nitel bir çalışma. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 4(2), 16-29.Herman, P. A. (1985). The effect of repeated readings on reading rate speech pauses and word recognition. Reading Research Quarterly, 20(5), 553-565.İşler, N. K. ve Şahin. A. E. (2016). Bir ilkokul 4. sınıf öğrencisinin okuma bozukluğu ve anlama güçlüğü: Bir durum çalışması, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(2), 174-186.Joshi, M., Dahlgren, M. and Gooden, R. B. (2002). Teaching reading in an inner city school through a multisensory teaching approach. Annals of Dyslexsia, (52), 229-242.Kee, P. Mc. (1958). İlkokulda okuma öğretimi II. (Çev. M. Şükrü Koç). İstanbul: Maarif Basımevi.Koskinen, P. S., and Blum, I.H. (1986). Paired repeated reading: A classroom strategy for developing fluent reading. Reading Teacher, 40(1), 70–75.May, F. B. (1986). Reading as communication: An ınteractive approach. USA: Merril Publishing Company.Morgan, R. (1986). Helping children read: The paired reading handbook. London: Methuen.Rashotte, C. A. and Torgesen, J. K. (1985). Repeated readings and reading fluency in learning disabled chiledren. Reading Research Quarterly , (20), 180-188.Salinger, T. (2003). Helping older struggling readers. Preventing School Failure, 47, 79-85.Samuels, S. J. (1979). The method of repeated reading. The Reading Teacher, (32),403-408.Sinderal, P. T., Monda, L. E. and O’Shea, L. J. (1990). Effects of repeated readings on instructional and mastery level readers. Juornal Of Educational Research, 83(4), 220-226.Topping, K. (1998). Effective tutoring in America reads: E reply to wasik. The Reading Teacher, 52, 42-50.White, J. (2014). Louisiana department of education (LDOE). ABD: Mississippi.Yamaç, A. (2013). İlkokul dördüncü sınıf düzeyinde bir öğrencinin sesli okuma akıcılığını artırmaya yönelik bir uygulama. K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 631-644.Yıldırım, A., Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yılmaz, M. (2006). İlköğretim 3. sınıf öğrencilerinin sesli okuma hatalarını düzeltmede ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmede tekrarlı okuma yönteminin etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Yılmaz, M. (2008). Kelime tekrar tekniğinin akıcı okuma becerilerini geliştirmeye etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6, 323-350.Yılmaz, M. ve Köksal, K. (2008). Tekrarlı okuma yönteminin okuduğunu anlamaya etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 179, 51-65.Yılmaz, M. (2009). Sesli okuma hatalarının tekrarlı okuma yöntemiyle düzeltilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 183, 19-41.Yılmaz, M. (2018). Okuma Eğitimi. Muamber Yılmaz (Ed.), Yeni gelişmeler ışığında Türkçe öğretimi içinde (s. 81-112). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.Yılmaz, M. (2011). The effect of some factors on elementary education third grade students’ reading achievements and these achievements. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 3(4), 713-724.Yılmaz, M. (2010). Okuma güçlüklerinin tekrarlı okuma yöntemiyle giderilmesine yönelik bir meta analiz çalışması. Intenational Conference on New Horizons in Education. Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, p. 647-653.Young, A. R., Bowers, P. G. and Mackinnon, G. E. (1996). Effects of prosodic modeling and repeated reading on poor readers fluency and comprehension. Applied Psycholinguistics, 17(1), 59-84.Zutell, J. & Rasinski, T.V. (1991). Training teachers to attend to their students oral reading fluency. Theory Into Practice, 30, 211-217.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1736-7717
Author: Muamber Yılmaz (Primary Author)
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5187-3694
Author: Ömer Faruk Kadan
Institution: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: February 1, 2019

Bibtex @research article { buefad432501, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {231 - 244}, doi = {10.14686/buefad.432501}, title = {An Action Research Aiming to Reveal the Effects of Paired Reading on Eliminating Reading Difficulties}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Muamber and Kadan, Ömer Faruk} }
APA Yılmaz, M , Kadan, Ö . (2019). An Action Research Aiming to Reveal the Effects of Paired Reading on Eliminating Reading Difficulties. Bartın University Journal of Faculty of Education, 8 (1), 231-244. DOI: 10.14686/buefad.432501
MLA Yılmaz, M , Kadan, Ö . "An Action Research Aiming to Reveal the Effects of Paired Reading on Eliminating Reading Difficulties". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 (2019): 231-244 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/42863/432501>
Chicago Yılmaz, M , Kadan, Ö . "An Action Research Aiming to Reveal the Effects of Paired Reading on Eliminating Reading Difficulties". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 (2019): 231-244
RIS TY - JOUR T1 - An Action Research Aiming to Reveal the Effects of Paired Reading on Eliminating Reading Difficulties AU - Muamber Yılmaz , Ömer Faruk Kadan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.14686/buefad.432501 DO - 10.14686/buefad.432501 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 231 EP - 244 VL - 8 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.432501 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.432501 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education An Action Research Aiming to Reveal the Effects of Paired Reading on Eliminating Reading Difficulties %A Muamber Yılmaz , Ömer Faruk Kadan %T An Action Research Aiming to Reveal the Effects of Paired Reading on Eliminating Reading Difficulties %D 2019 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 8 %N 1 %R doi: 10.14686/buefad.432501 %U 10.14686/buefad.432501
ISNAD Yılmaz, Muamber , Kadan, Ömer Faruk . "An Action Research Aiming to Reveal the Effects of Paired Reading on Eliminating Reading Difficulties". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 / 1 (February 2019): 231-244. https://doi.org/10.14686/buefad.432501
AMA Yılmaz M , Kadan Ö . An Action Research Aiming to Reveal the Effects of Paired Reading on Eliminating Reading Difficulties. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2019; 8(1): 231-244.
Vancouver Yılmaz M , Kadan Ö . An Action Research Aiming to Reveal the Effects of Paired Reading on Eliminating Reading Difficulties. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2019; 8(1): 244-231.