AA5083-H36 Malzemesinin Farklı Soğutma Ortamlarında Frezelenmesinde Çapak Oluşumunun İncelenmesi

Ahmet Pınar [1] , Serhat Filiz [2]

224 527

AA5083-H36 Malzemesinin Farklı Soğutma Ortamlarında Frezelenmesinde Çapak Oluşumunun İncelenmesi

Alüminyum alaşımları iyi korozyon/yorulma direnci, yüksek dayanım/ağırlık oranları, ısı ve elektrik iletkenlikleri, arttırılabilen mukavemet karakteristikleri ve kolay şekillendirme özellikleri nedeniyle havacılık, denizcilik, otomotiv ve kalıpçılık alanlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada AA 5083-H36 malzemesinin cep frezelenmesinde vorteks tüplü ve klasik soğutma şartlarında çapak yüksekliği istatististiksel olarak değerlendirilmektedir. Taguchi L16 ortogonal diziye (OD) göre kesme hızı (100 ve 250m/dk), ilerleme oranı (150 ve 1000mm/dk), eksenel talaş derinliği (1 ve 2,5mm), radyal talaş derinliği (4 ve 8mm) ve uç yarıçapı (0,4 ve 0,8mm) işlem parametrelerinin farklı seviyelerinde deneyler gerçekleştirilmiştir. Deneysel Sonuçlar %95 güven seviyesinde varyans analizi (ANOVA) ve ana etkiler grafikleri ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, iki soğutma tipinde de çapak yüksekliğinin kesme hızı ile ters, ilerleme ve eksenel/radyal talaş derinliği ile doğru orantılı olarak değiştiği ancak uç yarıçapının etkili olmadığı gözlemlenmiştir. Varyans analizine göre eksenel talaş derinliğinin en anlamlı faktör olduğu ve bunu ilerleme oranı ve kesme hızı işlem parametrelerinin izlediği görülmüştür. Vorteks tüp ve klasik soğutma şartlarında optimum çapak yükseklikleri sırasıyla 0,056 ve 0.009mm olarak elde edilmiştir. Yapılan doğrulama testleri sonucunda önerilen metodun optimizasyonu yeterli doğrulukta gerçekleştirdiği gözlemlenmiştir. 

Examination of Burr Occurance in the Milling of AA5083-H36 Material for Different Cooling Strategies

Aluminum alloys, with the advantages of high strength to weight ratio, good corrosion and fatigue resistance, and thermal/electrical conductivity, easy formability are widely employed in aircraft, marine, automotive and molding industry. In this study, Burr height is assessed statistically in the pocket milling of AA5083-H36 alloy at the vortex tube and classical cooling conditions. Experiments are carried out at the different levels of cutting speed (100 and 250m/min), feed rate (150 and 1000mm/min), axial depth of cut (1 and 2,5mm), radial depth of cut (4 and 8mm) process parameters according to Taguchi’s L16 orthogonal array (OA). Experimental results are evaluated with analysis of variance (ANOVA) and main effects plots at the confidence level of 95% As a result, it is observed that burr height correlates negatively with cutting speed and positively with feed rate and axial/radial depth of cut; however, nose radius is not effective in the burr occurrence. In terms of ANOVA, it obtained that axial depth of cut is most significant factor and followed by, feed rate and cutting speed. In the vortex tube and classical cooling types, optimum burr heights are obtained as 0,056 and 0,009mm, respectively. Finally, as a result of the confirmation experiments, proposed method achieves the system optimization sufficiently. 

Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet Pınar

Author: Serhat Filiz

Dates

Publication Date: August 29, 2016

Bibtex @ { cbayarfbe254858, journal = {Celal Bayar University Journal of Science}, issn = {1305-130X}, eissn = {1305-1385}, address = {Celal Bayar University}, year = {2016}, volume = {12}, pages = {0 - }, doi = {10.18466/cbujos.14019}, title = {AA5083-H36 Malzemesinin Farklı Soğutma Ortamlarında Frezelenmesinde Çapak Oluşumunun İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Pınar, Ahmet and Filiz, Serhat} }
APA Pınar, A , Filiz, S . (2016). AA5083-H36 Malzemesinin Farklı Soğutma Ortamlarında Frezelenmesinde Çapak Oluşumunun İncelenmesi. Celal Bayar University Journal of Science, 12 (2), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/cbayarfbe/issue/23915/254858
MLA Pınar, A , Filiz, S . "AA5083-H36 Malzemesinin Farklı Soğutma Ortamlarında Frezelenmesinde Çapak Oluşumunun İncelenmesi". Celal Bayar University Journal of Science 12 (2016): <http://dergipark.org.tr/cbayarfbe/issue/23915/254858>
Chicago Pınar, A , Filiz, S . "AA5083-H36 Malzemesinin Farklı Soğutma Ortamlarında Frezelenmesinde Çapak Oluşumunun İncelenmesi". Celal Bayar University Journal of Science 12 (2016):
RIS TY - JOUR T1 - AA5083-H36 Malzemesinin Farklı Soğutma Ortamlarında Frezelenmesinde Çapak Oluşumunun İncelenmesi AU - Ahmet Pınar , Serhat Filiz Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Celal Bayar University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 12 IS - 2 SN - 1305-130X-1305-1385 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Celal Bayar University Journal of Science AA5083-H36 Malzemesinin Farklı Soğutma Ortamlarında Frezelenmesinde Çapak Oluşumunun İncelenmesi %A Ahmet Pınar , Serhat Filiz %T AA5083-H36 Malzemesinin Farklı Soğutma Ortamlarında Frezelenmesinde Çapak Oluşumunun İncelenmesi %D 2016 %J Celal Bayar University Journal of Science %P 1305-130X-1305-1385 %V 12 %N 2 %R %U
ISNAD Pınar, Ahmet , Filiz, Serhat . "AA5083-H36 Malzemesinin Farklı Soğutma Ortamlarında Frezelenmesinde Çapak Oluşumunun İncelenmesi". Celal Bayar University Journal of Science 12 / 2 (August 2016): 0-.
AMA Pınar A , Filiz S . AA5083-H36 Malzemesinin Farklı Soğutma Ortamlarında Frezelenmesinde Çapak Oluşumunun İncelenmesi. Celal Bayar Univ J Sci. 2016; 12(2): 0-.
Vancouver Pınar A , Filiz S . AA5083-H36 Malzemesinin Farklı Soğutma Ortamlarında Frezelenmesinde Çapak Oluşumunun İncelenmesi. Celal Bayar University Journal of Science. 2016; 12(2): -0.