Year 2018, Volume 16, Issue 1, Pages 1 - 26 2018-03-31

CLIMATE CLASSIFICATION AND DROUGHT ANALYSIS OF MERSIN

Mehmet Ali ÇELİK [1] , Ali Ekber GÜLERSOY [2]

128 443

Studies show that the southern regions of Turkey, within which also Mersin is located, would be greatly affected by possible climate change. According to a report published by NASA, the most severe droughts of the last 900 years are being witnessed in the Eastern Mediterranean Basin. In this context, the study of the drought of Mersin in the Eastern Mediterranean Basin is of great importance.

In this study, the drought analysis on, and the Thornthwaite climate classification for Mersin and the surrounding area was carried out (1965-2014). The Standardized Rainfall Index (SPI), Normal Percentage Index (PNI) and Erinç Drought Index were used in our study. Drought analyses on monthly, annual and seasonal scales were carried out. According to the Erinç drought index, extreme climatic conditions have been experienced frequently over the past 15 years. For example, the results of the SPI analysis show that there was a lack of precipitation in Mersin across all months of the year 2008. Again, 2009 became the driest year of the last 55 years. After 1968, the years 2001 and 2012 represent the most humid climatic conditions in Mersin. However there is a significant negative trend, especially throughout the winter months. 2001 and 2012 have been the most humid periods in recent years. If the monthly SPI values of these periods have been examined, it can be seen that the humidity of 2001 originated from heavy rainfalls which had occurred in December. The precipitation which fell in December 2001 was the highest rainfalls the last 55 years. Another drought index used in our study is PNI. The PNI was calculated using monthly rainfall data of 1965-2014 belonging to the Mersin station. It is seen that PNI results were consistent with those obtained from Erinç and SPI models. The year 2008 is recorded as being arid according to the PNI analysis. According to the PNI analysis, the year 2008 was observably arid while moist conditions for the year 2012 are worthy of note.

Mersin, Drought, PNI, SPI
  • AKBAŞ, A. 2014. “Türkiye Üzerindeki Önemli Kurak Yıllar” Coğrafi Bilimler Dergisi, 12 (2), 101-118. ALLEY, W.M., 1984. “The Palmer drought severity index: limitations and assumptions”. Journal of Application Meteorology 23 (7), 1100–1109. BACANLI, Ü. G. ve SAF, B. 2005. “Kuraklık Belirleme Yöntemlerinin Antalya İli Örneğinde İncelenmesi”, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Sempozyumu, http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/11138.pdf, (Erişim Tarihi:14.03.2017). BAHADIR, M. 2011. “Akdeniz Bölgesi’nde Sıcaklık ve Yağışın Gelecekteki Eğilimleri ve Olası Sonuçları”, The Journal Of International Social Research, 4, (19), ss. 364-378. ÇİÇEK, İ. 1995. “Türkiye’deki Kurak Dönemin Yayılışı ve Süresi (Thornthwaite Metoduna Göre)” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:4, s:77-101, ANKARA, DAI, A.,K. E. TRENBERTH, and T. QIAN, 2004. A global dataset of Palmer drought severity index for 1870–2002: Relationship with soil moisture and effects of surface warming. J. Hydrometeor.,5, ss.1117–1130. DOĞAN, S. 2013. Konya Kapalı Havzası Kuraklık Karakterizasyonunun Zamansal Konumsal Analizi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya. DOĞAN, S., BERKTAY, A., SİNGH, V.P., 2012. Comparison of multi-monthly rainfall-based drought severity indices, with application to semi-arid Konya closed basin, Turkey. J. Hydrol. 470–471, ss. 255–268. DOESKEN, N. J., T. B. MCKEE, and J. D. KLEİST, 1991. Development of a surface water supply index for the western United States: Final report. Climatology Rep. 91-3, Colorado State University, ss. 1-76. ERİNÇ, S., 1965. Yağış Müessiriyeti Üzerine Bir Deneme ve Yeni Bir İndis. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Enstitüsü Yayınları (41), İstanbul. GIBBS, W. J., and J. V. MAHER, 1967. “Rainfall Deciles as Drought Indicators”, Bureau of Meteorology Bulletin,No. 48, Commonwealth of Australia, ss. 1-33. HEIM, R. R., Jr., 2002. “A review of twentieth-century drought indices used in the United” States.Bull. Amer.Meteor. Soc.,83, ss. 1149–1165. KEYANTASH, J., and J. A. DRACUP, 2002. The quantification of drought: An evaluation of drought indices.Bull.Amer. Meteor. Soc.,83, 1167–1180. KIYMAZ, S, GÜNEŞ, V. ve MURAT A. 2011 "Standartlaştırılmış Yağış İndeksi İle Seyfe Gölünün Kuraklık Dönemlerinin Belirlenmesi." Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 28 (1), ss.91-102. MCKEE, T.B., DOESKEN, N.J., KLEIST, J. 1993. “Drought Monitoring with Multiple Time Scales”, January 15-20, American Meteorological Society, Proceedingof The 9th Conference on Applied Climatology, Boston, ss. 233-236. MGM, 2013. İklim sınıflandırmaları, Klimatoloji Şube Müdürlüğü Çalışanları, url: http://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/iklim_siniflandirmalari.pdf NARASIMHAN, B., and R. SRINIVASAN, 2005. Development and evaluation of soil moisture deficit index (SMDI) and evapotranspiration deficit index (ETDI) for agricultural drought monitoring. Agric. ForestMeteorology, 133, ss. 69–88. PALMER, W. C., 1965. Meteorological drought. U.S. Weather Bureau Research Paper 45, ss. 1-65. SHAFER, B. A.,and L. E. DEZMAN, 1982. “Development of a surface water supply index (SWSI) to assess the severity of drought conditions in snowpack runoff areas”, Proc. 50th Annual Western Snow Conf.,Reno,NV, Western Snow Conference, ss. 164–175. SVOBODA, M. and COAUTHORS, 2002. “The drought monitör”, Bull. Amer. Meteor. Soc.,83, ss. 1181–1190. ŞAYLAN, L., DURAK, M., ŞEN, O., 1997. “Kuraklık ve Etkileri”, Meterolojik Karakterli Doğal Afetler Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, ss.433-444, Ankara. TATLI ve TÜRKEŞ 2011. “Empirical Orthogonal Function analysis of the palmer drought indices”. Agricultural and Forest Meteorology 151, ss. 981–991. TATLI, H., 2015. "Detecting Persistence of Meteorologıcal Drought Via Hurst Exponent ", Meteorological Applications, 22, ss. 763-769. TAVŞANOĞLU, Ç., GÜRKAN, B. 2004. “Akdeniz Havzasında bitkilerin kuraklık ve yangına uyumları”. Ot Sistematik Botanik Dergisi 11: ss. 119-132. THORNTHWAITE, 1948. “An approach toward a rational classification of climate”Geographical Review”, 38, ss. 55–94 TSAKIRIS, G., and H. VANGELIS, 2005. “Establishing a drought index incorporating evapotranspiration”, Eur. Water, 9–10, ss. 3–11. TSAKIRIS, D. PANGALOU, and H. VANGELIS, 2007. “Regional drought assessment based on the reconnaissance drought index (RDI)”, Water Resour. Manage.,21, ss. 821–833. TOSUNOĞLU, F. 2014. Türkiye’deki Meteorolojik Ve Hidrolojik Kuraklıkların Atmosferik Salınımlarla Olan İlişkilerinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya. TÜRKEŞ, M. 1996. “Meteorological drought in Turkey: A historical perspective, 1930-1993”, Drought Network News, University of Nebraska, 8. TÜRKEŞ, M., AKGÜNDÜZ, A. S., DEMİRÖRS, Z. 2009. “Palmer Kuraklık İndisi‘ne göre İç Anadolu Bölgesi‘nin Konya Bölümü‘ndeki kurak dönemler ve kuraklık Şiddeti”. Coğrafi Bilimler Dergisi 7, ss. 129-144. TÜRKEŞ, M. ve TATLI, H. 2008. “Türkiye’de kuraklık olasılıklarının standartlaştırılmış yağış indisi (SPI) Kullanılarak Saptanması Ve İklimsel Değişkenlik Açısından Değerlendirilmesi”, Ormanlar Sempozyumu , Bildiriler Kitabı (Ed., Ünal Akkemik), ss. 55-62. İÜ Orman Fak, 13-14 Aralık 2007, Bahçeköy – İstanbul. WERICK, W. J., G. E. WILLEKE, N. B. GUTTMAN, J. R. M. HOSKING, ve J. R. WALLIS, 1994. “National drought atlas developed”, Eos, Trans. Amer. Geophys. Union,75, 89. WILHITE, D. A.,and M. H. GLANTZ, 1985. “Understanding the drought phenomenon: The role of definitions”, Water Int.,10, ss.111–120. YETMEN, H. 2013. Türkiye’nin Kuraklık Analizi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, ss. 1-194. ZAIDMAN, M. D., REES, H. G., and YOUNG, A. R., 2002. “Spatio-temporal development of streamflow droughts in north-west Europe”, Hydrol.Earth Syst. Sci., 5(4), ss. 733–751.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Beşeri Bilimler Sayısı
Authors

Author: Mehmet Ali ÇELİK

Author: Ali Ekber GÜLERSOY

Bibtex @research article { cbayarsos411475, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar University}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {1 - 26}, doi = {10.18026/cbayarsos.411475}, title = {CLIMATE CLASSIFICATION AND DROUGHT ANALYSIS OF MERSIN}, key = {cite}, author = {ÇELİK, Mehmet Ali and GÜLERSOY, Ali Ekber} }
APA ÇELİK, M , GÜLERSOY, A . (2018). CLIMATE CLASSIFICATION AND DROUGHT ANALYSIS OF MERSIN. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (1), 1-26. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/36381/411475
MLA ÇELİK, M , GÜLERSOY, A . "CLIMATE CLASSIFICATION AND DROUGHT ANALYSIS OF MERSIN". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 1-26 <http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/36381/411475>
Chicago ÇELİK, M , GÜLERSOY, A . "CLIMATE CLASSIFICATION AND DROUGHT ANALYSIS OF MERSIN". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 1-26
RIS TY - JOUR T1 - CLIMATE CLASSIFICATION AND DROUGHT ANALYSIS OF MERSIN AU - Mehmet Ali ÇELİK , Ali Ekber GÜLERSOY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 26 VL - 16 IS - 1 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi CLIMATE CLASSIFICATION AND DROUGHT ANALYSIS OF MERSIN %A Mehmet Ali ÇELİK , Ali Ekber GÜLERSOY %T CLIMATE CLASSIFICATION AND DROUGHT ANALYSIS OF MERSIN %D 2018 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD ÇELİK, Mehmet Ali , GÜLERSOY, Ali Ekber . "CLIMATE CLASSIFICATION AND DROUGHT ANALYSIS OF MERSIN". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 1 (March 2018): 1-26.