Year 2017, Volume 3, Issue 2, Pages 48 - 58 2017-12-21

Effects of Different Doses of Vermicompost Applications on Fruit Yield and Some Quality Parameters of Watermelon (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai)
Karpuzda (Citrullus lanatus Thunb cv. Crimson Sweet) Farklı Dozlardaki Vermikompost Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Parametrelerine Etkisi

Güzin AK GÖKSU [1] , Canan ÖZTOKAT KUZUCU [2]

292 546

This study was carried out to determine the effect of different vermicompost applications on ‘Crimson Sweet’ watermelon (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai) cultivar’s some physical and biochemical properties in 2016 in Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Agriculture, Dardanos Campus Application and Research Field. The study was planned according to randomized block desing with 3 replicates in each application. Effects of 300 kg/da and 600 kg/da vermicompost applications on yield and quality properties of fruits and seeds determined. According to results; the highest fruit yield per plant (5,48kg/plant) was obtained from 600 kg/da vermicompost application whereas the highest value of germination rate was obtained from 300 kg/da vermicompost application (93,3%). Other parameters  like; fruit number per plant, Total Soluble Solid Content, pH, fruit diameter, skin thickness, total chlorophyll content, sugar content, total phenolic compounds and Vitamin C content were found not significant.


Bu çalışma, farklı vermikompost uygulamalarının ‘Crimson Sweet’ karpuz çeşidinde (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai) bazı fiziksel ve biyokimyasal özelliklerine ait etkilerini belirlemek amacıyla, 2016 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Dardanos Yerleşkesi Uygulama ve Araştırma alanında yürütülmüştür. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre her uygulamada 3 tekerrür olacak şekilde planlanmıştır. 300 kg/da ve 600 kg/da vermikompost uygulamalarının meyve verim ve kalite özelliklerine etkisi incelenmiştir. Vermikompost uygulanmayan parseller kontrol grubu olarak kabul edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde; bitki başına verim bakımından en yüksek değer 5,48 kg ile 600 kg/da vermikompost uygulamasından elde edilmiştir. En yüksek çimlenme gücü değeri ise 300 kg/da vermikompost uygulamasından elde edilen tohumlarda bulunmuştur (%93,3). İncelenen diğer parametrelerden; bitki başına meyve sayısı, SÇKM (suda çözünebilen kuru madde miktarı), pH, meyve eni, kabuk kalınlığı, yaprakta klorofil içeriği, toplam şeker miktarı, toplam fenolik bileşik miktarı ve vitamin C değerleri açısından uygulamalar arasında farklılık bulunmamıştır. 

 • Anonim, 2015 a, Karpuzun 5000 Yıllık Tarihi, National Gegraphic Türkiye, 15 Ağustos 2017 http://www.nationalgeographic.com.tr
 • Anonim, 2017 a, Dünya ve Türkiye’de Karpuz Üretimi, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 15 Ağustos 2017 https://www.tzob.org.tr
 • Anonim, 2017 b, Dünya Karpuz Üretim Miktarı, Food and Agriculture Organisation, 15 Ağustos 2017 http://www.fao.org
 • Anonim, 2017 c, Türkiye Karpuz Üretim Miktarı, 15 Ağustos 2017, http://www.tuik.gov.tr
 • Asri Ö.F., Demirtaş E.I., Özkan C.F., Arı N., 2011. Organik ve Kimyasal Gübre Uygulamalarının Hıyar Bitkisinin Verim, Kalite ve Mineral İçeriklerine etkileri, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 24(2): 139-143.
 • Bellitürk, K.,Görres, J.H., 2012. Balancing Vermicomposting Benefits with Conservation of Soil and Ecosystems at Risk of Earhworm Invasions, VIII. International Soil Science Congress on Land Degradataion and Challenges in Sustainable Soil Management, Çeşme, İzmir, p: 302-306.
 • Causton D.R., 1994. Plant Growth Analysis. A Note on the Variability of Unit Leaf Rate (Net Assimilation Rate) Within a Sample. Annals of Botany.74:(5). 513-518.
 • Dumlupınar B.B., Kuzucu C., 2017. Farklı Organik Maddelerinin Çengelköy Hıyarının Tohum Verim ve Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 5 (1): 59–67
 • Ellis R.A., Roberts E.H., 1981. The Quantification of Ageing and Survival in Orthodox Seeds. Seed Sci. Technol. 9: 373-409.
 • Jahan, F.N., A.T.M. Shahjalal, A.K. Paul, H. Mehraj, Jamaluddin A.F.M., (2014). Efficacy of Vermicompost and Conventional Compost on Growth and Yield of Cauliflower. Bangladesh Research Publications Journal 10(1):33-38. 18 Kasım 2017 http://bdreserchpublications.com/admin/journal/upload/141005.pdf
 • Kaya G., 2008. Tohum Uygulamaları (Priming)’nın Tohum Yağ Asitleri Kompozisyonuna Etkisi ve Tohum Kalitesi ile İlişkisi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 17(1-2): 53-62.
 • Mısırlıoğlu, M., 2011. Toprak Solucanları, Biyolojileri, Ekolojileri ve Türkiye Türleri. Nobel Yayınları No: 1636, 92s, Ankara.
 • Özkan N., Dağlıoğlu M., Ünser E., Müftüoğlu N.M., 2016. Vermikompostun Ispanak (Spinacia oleracea L.) Verimi ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 4 (1): 1-5.
 • Özkan N., Müftüoğlu N.M., 2015. Farklı Dozlardaki Vermikompostun Marul Verimi ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri-Cilt II: Sebzecilik-Bağcılık-Süs Bitkileri, 2015: 121-124.
 • Ross A.F., 1959 Dinitrophenol Method for Roducing Sugar. In ‘Potato Processing’. (Ed: W.F Tulburt and O. Smith). T.Avi Puslising co.Wesport, Connecticut. s. 469- 470.
 • Simsek-Ersahin Y., 2007. Vermikompost Ürünlerinin Eldesi ve Tarımsal Üretimde Kullanım Alternatifleri, GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 24 (2), 99-107.
 • Tuna A. L.,Özer Ö., 2005. Farklı Kalsiyum Bileşiklerinin Karpuz (Citrullus lanatus) Bitkisinde Verim, Beslenme ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergisi., 42(1):203-212.
 • Tavalı İ.E., Maltaş A.Ş., Uz İ., Kaplan M., 2013. Karnabaharın (Brassicaoleracea var. botrytis) Verim, Kalite ve Mineral Beslenme Durumu Üzerine Vermikompostun Etkisi, Akdeniz Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(2): 115-120.
 • Tavalı İ.E., Uz İ., Orman Ş., 2014. Vermikompost ve Tavuk Gübresinin Yazlık Kabağın (Cucurbita pepo L. cv. Sakız) Verim ve Kalitesi ile Toprağın Bazı Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri, Akdeniz Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(2): 119-124.
 • Zheng W., Wang S.Y., 2001. Antioxidant Activity and Phenolic Compounds in Selected Herbs. J. Agric Food Chem., 49, 5165−5170.
Subjects Engineering
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Author: Güzin AK GÖKSU
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Canan ÖZTOKAT KUZUCU (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 21, 2017

Bibtex @research article { comufbed344546, journal = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1580}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {48 - 58}, doi = {10.28979/comufbed.344546}, title = {Karpuzda (Citrullus lanatus Thunb cv. Crimson Sweet) Farklı Dozlardaki Vermikompost Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Parametrelerine Etkisi}, key = {cite}, author = {AK GÖKSU, Güzin and ÖZTOKAT KUZUCU, Canan} }
APA AK GÖKSU, G , ÖZTOKAT KUZUCU, C . (2017). Karpuzda (Citrullus lanatus Thunb cv. Crimson Sweet) Farklı Dozlardaki Vermikompost Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Parametrelerine Etkisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3 (2), 48-58. DOI: 10.28979/comufbed.344546
MLA AK GÖKSU, G , ÖZTOKAT KUZUCU, C . "Karpuzda (Citrullus lanatus Thunb cv. Crimson Sweet) Farklı Dozlardaki Vermikompost Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Parametrelerine Etkisi". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (2017): 48-58 <http://dergipark.org.tr/comufbed/issue/32983/344546>
Chicago AK GÖKSU, G , ÖZTOKAT KUZUCU, C . "Karpuzda (Citrullus lanatus Thunb cv. Crimson Sweet) Farklı Dozlardaki Vermikompost Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Parametrelerine Etkisi". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (2017): 48-58
RIS TY - JOUR T1 - Karpuzda (Citrullus lanatus Thunb cv. Crimson Sweet) Farklı Dozlardaki Vermikompost Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Parametrelerine Etkisi AU - Güzin AK GÖKSU , Canan ÖZTOKAT KUZUCU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.28979/comufbed.344546 DO - 10.28979/comufbed.344546 T2 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 58 VL - 3 IS - 2 SN - -2459-1580 M3 - doi: 10.28979/comufbed.344546 UR - https://doi.org/10.28979/comufbed.344546 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Karpuzda (Citrullus lanatus Thunb cv. Crimson Sweet) Farklı Dozlardaki Vermikompost Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Parametrelerine Etkisi %A Güzin AK GÖKSU , Canan ÖZTOKAT KUZUCU %T Karpuzda (Citrullus lanatus Thunb cv. Crimson Sweet) Farklı Dozlardaki Vermikompost Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Parametrelerine Etkisi %D 2017 %J Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2459-1580 %V 3 %N 2 %R doi: 10.28979/comufbed.344546 %U 10.28979/comufbed.344546
ISNAD AK GÖKSU, Güzin , ÖZTOKAT KUZUCU, Canan . "Karpuzda (Citrullus lanatus Thunb cv. Crimson Sweet) Farklı Dozlardaki Vermikompost Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Parametrelerine Etkisi". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 / 2 (December 2017): 48-58. https://doi.org/10.28979/comufbed.344546
AMA AK GÖKSU G , ÖZTOKAT KUZUCU C . Karpuzda (Citrullus lanatus Thunb cv. Crimson Sweet) Farklı Dozlardaki Vermikompost Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Parametrelerine Etkisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2017; 3(2): 48-58.
Vancouver AK GÖKSU G , ÖZTOKAT KUZUCU C . Karpuzda (Citrullus lanatus Thunb cv. Crimson Sweet) Farklı Dozlardaki Vermikompost Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Parametrelerine Etkisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2017; 3(2): 58-48.