Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2459-1580 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | http://fbe.dergi.comu.edu.tr/


Hakkımızda

YAYINCI: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

SAHİBİ: (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü adına): Prof. Dr. Sedat MURAT (Rektör)     

YAYIM ARALIĞI: Yılda en az iki sayı (Aralık / Mayıs)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (http://fbe.dergi.comu.edu.tr/) yılda 2 sayı (Mayıs ve Aralık aylarında) olarak yayınlayan hakemli ve bilimsel bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergide ilgili bilim dallarında yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan;

-Doktora ve yüksek lisans çalışmalarından elde edilen sonuçların bir bölümünden ya da tümünden yararlanılarak hazırlanmış bilimsel makaleler,

-Araştırma makalesi türündeki çalışmalar,

-Derleme yazıları,

-Teknik notlar yayınlanabilir.

e-ISSN 2459-1580


Amaç

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi temel ve uygulamalı bilimler konusundaki araştırmaları yayınlayan uluslararası, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Konusunda uzman en az iki hakem, gönderilen makaleleri değerlendirmek için editör kurulu tarafından seçilir. Bütün makaleler ilk editoryal incelemeden ve kör hakemlik prosesinden geçer. Derginin interdisipliner olması nedeniyle, yazarların tüm diğer bilim dallarından olan kişilerin anlayabileceği şekilde makalelerin yazılması beklenir.

Kapsam

Derginin gönderi kabul ettiği çalışma alanları aşağıda listelenmiştir.

 • Bilgisayar Mühendisliği

 • Bilişim Sistemleri

 • Biyomühendislik

 • Çevre Mühendisliği

 • Endüstri Mühendisliği

 • Elektrik - Elektronik Mühendisliği

 • Gıda Mühendisliği

 • Genetik Mühendisliği

 • Harita Mühendisliği

 • İnşaat Mühendisliği

 • Jeofizik Mühendisliği

 • Jeoloji Mühendisliği

 • Kimya Mühendisliği

 • Makine Mühendisliği

 • Meteoroji Mühendisliği

 • Maden Mühendisliği

 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 • Nano Teknoloji Mühendislik

 • Su Ürünleri Bilimleri ve Mühendisliği

·     Ziraat Mühendisliği

 

 

 • Biyoloji

 • Coğrafi Bilgi Teknolojileri

 • Doğal Afet Yönetimi

 • Enerji Kaynakları ve Yönetimi

 • Endüstri 4.0*

 • Fizik

 • Gayrimenkul Geliştirme

 • İstatistik

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Kimya

 • Mimarlık

 • Matematik

 • Otomotiv

 • Peyzaj Mimarlığı

 • Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 2459-1580 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | http://fbe.dergi.comu.edu.tr/
Kapak Resmi


Hakkımızda

YAYINCI: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

SAHİBİ: (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü adına): Prof. Dr. Sedat MURAT (Rektör)     

YAYIM ARALIĞI: Yılda en az iki sayı (Aralık / Mayıs)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (http://fbe.dergi.comu.edu.tr/) yılda 2 sayı (Mayıs ve Aralık aylarında) olarak yayınlayan hakemli ve bilimsel bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergide ilgili bilim dallarında yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan;

-Doktora ve yüksek lisans çalışmalarından elde edilen sonuçların bir bölümünden ya da tümünden yararlanılarak hazırlanmış bilimsel makaleler,

-Araştırma makalesi türündeki çalışmalar,

-Derleme yazıları,

-Teknik notlar yayınlanabilir.

e-ISSN 2459-1580


Amaç

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi temel ve uygulamalı bilimler konusundaki araştırmaları yayınlayan uluslararası, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Konusunda uzman en az iki hakem, gönderilen makaleleri değerlendirmek için editör kurulu tarafından seçilir. Bütün makaleler ilk editoryal incelemeden ve kör hakemlik prosesinden geçer. Derginin interdisipliner olması nedeniyle, yazarların tüm diğer bilim dallarından olan kişilerin anlayabileceği şekilde makalelerin yazılması beklenir.

Kapsam

Derginin gönderi kabul ettiği çalışma alanları aşağıda listelenmiştir.

 • Bilgisayar Mühendisliği

 • Bilişim Sistemleri

 • Biyomühendislik

 • Çevre Mühendisliği

 • Endüstri Mühendisliği

 • Elektrik - Elektronik Mühendisliği

 • Gıda Mühendisliği

 • Genetik Mühendisliği

 • Harita Mühendisliği

 • İnşaat Mühendisliği

 • Jeofizik Mühendisliği

 • Jeoloji Mühendisliği

 • Kimya Mühendisliği

 • Makine Mühendisliği

 • Meteoroji Mühendisliği

 • Maden Mühendisliği

 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 • Nano Teknoloji Mühendislik

 • Su Ürünleri Bilimleri ve Mühendisliği

·     Ziraat Mühendisliği

 

 

 • Biyoloji

 • Coğrafi Bilgi Teknolojileri

 • Doğal Afet Yönetimi

 • Enerji Kaynakları ve Yönetimi

 • Endüstri 4.0*

 • Fizik

 • Gayrimenkul Geliştirme

 • İstatistik

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Kimya

 • Mimarlık

 • Matematik

 • Otomotiv

 • Peyzaj Mimarlığı

 • Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

 Cilt 6 - Sayı 1 - 22 May 2020
 1. Observing the Water Quality in the Vicinity of Green Ports Located in the Marmara Sea, Turkey
  Sayfalar 1 - 13
  Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR
 2. Comparison of Maximum Power Point Tracking Techniques on Photovoltaic Panels
  Sayfalar 14 - 29
  Evren İŞEN , Akif ŞENGÜL
 3. A Comparative Study of Three Brassicaceae Vegetables Grown in Canakkale: Determination of Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of Pulp and Juice Samples of Radish (Raphanus sativus L.), Cabbage (Brassica oleracea L. var capitata L) and Cauliflower (Brassica oleracea L.)
  Sayfalar 30 - 38
  Ferah CÖMERT ÖNDER , Nuriye DOĞRULAR , Ecem GÜZDÜZALP , Sedef BARLAK , Mehmet AY
 4. Çanakkale İlinde Leek yellow stripe virus Enfeksiyonunun Güncel Durumu ve İki farklı Gen Bölgesine Göre Kısmi Moleküler Karakterizasyonu
  Sayfalar 39 - 48
  Merve SARI , Ali KARANFİL , Savaş KORKMAZ
 5. Sol-jel Yöntemi ile Kaplanan Nb2O5 İnce Filmlerin Karakterizasyonu
  Sayfalar 49 - 56
  Tuğçe ATAŞER
 6. Benzimidazol-Oksadiazol Türevlerinin Sentezi ve Candida Türleri Üzerindeki Etkileri
  Sayfalar 57 - 65
  Ulviye ACAR ÇEVİK , Derya OSMANİYE , Begüm Nurpelin SAĞLIK
 7. Optoelektronik Uygulamalar için Nb+5 Katkılı Çinko Borat Camların Sentezi ve Optik, Termal ve Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 66 - 80
  Gökhan KILIÇ , U. Gökhan İŞSEVER
 8. Manisa İli’nde Çiftçilerin Tarım İlaçları Kullanımı Konusundaki Bilinç Düzeyi ve Duyarlılıklarının Araştırılması
  Sayfalar 81 - 92
  Mehmet ERDİL , Osman TİRYAKİ
 9. Eksik Hidrolojik Verilerin Simbiyotik Organizmalar Arama Algoritması ile Tahmini
  Sayfalar 93 - 104
  Kemal SAPLIOĞLU , Tülay Suğra KÜÇÜKERDEM ÖZTÜRK , Fatih Ahmet ŞENEL
 10. Epifragma Mineral Bileşiminin ve Oluşum Sürecinin Dört Kara Salyangozu Türünde (Mollusca: Gastropoda: Helicidae) İncelenmesi
  Sayfalar 105 - 111
  Hülya ŞEREFLİŞAN
 11. Sıvı Sintilasyon Spektrometrik Yöntemle İçme Sularında Trityum Anali-zi ve Belirsizlik Bütçesinin Hazırlanması
  Sayfalar 112 - 121
  Nazife ASLAN
 12. Temizlik Çalışanlarının Çalışma Duruş Pozisyonlarının REBA Yöntemi ile Ergonomik Açıdan İncelenmesi
  Sayfalar 122 - 132
  Müge ENSARİ ÖZAY , Gülçin ÖZCAN
 13. İşyerlerinde Ramak Kala Bildirimlerinin İş Kazalarına Etkisi ve İnşaat Sektöründe Uygulama
  Sayfalar 133 - 143
  Orkun DALYAN , Mehmet PİŞKİN
 14. Sürdürülebilir Afet Lojistiğine Yönelik İdeal Afet Depo Yeri Seçimi: Giresun İli Örneği
  Sayfalar 144 - 165
  Mustafa ERGÜN , Selçuk KORUCUK , Salih MEMİŞ
 15. Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Kabuk Hızı Değişimlerinin Yoğun Sismik Dizilim ile İncelenmesi
  Sayfalar 166 - 179
  Ahu KOMEC MUTLU , Musavver Didem CAMBAZ
 16. Interactions of Native and Denatured Whey Proteins with Caseins and Polysaccharides
  Sayfalar 180 - 189
  Alev Emine İNCE COŞKUN , Semih ÖTLEŞ