Journal of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
ISSN 1303-1279 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Cumhuriyet University |

The mission of the review is to publish original, high-quality, research in various areas of economics, business, politics and society that will have a significant impact on theory and practice. Regular articles accepted for publication in the journal must have clear implications for researchers based on one or more of a variety of rigorous research methodologies. The journal also publishes notes dealing with technical and methodological issues as well as insightful literature reviews, comments on past articles and other relevant studies.    The Journal publishes academic papers which are not published or submitted for publication elsewhere, both in Turkish and English. Cumhuriyet University, Journal of Economics and Administrative Sciences (JEAS) was founded in 2001 and published 2 times in a year. Manuscripts that appear in the Journal are subject to the academic process of anonymous reviewing of at least three referees. The refereeing procedure normally takes 2-3 months.

Journal of Economics and Administrative Sciences

ISSN 1303-1279 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Cumhuriyet University |
Cover Image

66.641

168.247

The mission of the review is to publish original, high-quality, research in various areas of economics, business, politics and society that will have a significant impact on theory and practice. Regular articles accepted for publication in the journal must have clear implications for researchers based on one or more of a variety of rigorous research methodologies. The journal also publishes notes dealing with technical and methodological issues as well as insightful literature reviews, comments on past articles and other relevant studies.    The Journal publishes academic papers which are not published or submitted for publication elsewhere, both in Turkish and English. Cumhuriyet University, Journal of Economics and Administrative Sciences (JEAS) was founded in 2001 and published 2 times in a year. Manuscripts that appear in the Journal are subject to the academic process of anonymous reviewing of at least three referees. The refereeing procedure normally takes 2-3 months.

Volume:19 Number:2 Last Issue
Volume 19 - Issue 2 - Nov 2018
 1. A Review on Intra-organizational Relations
  Pages 1 - 10
  Alev Özer Torgalöz
 2. THE IMPACTS OF SOCIAL SUPPORT TYPES AND SOURCES ON PSYCHOLOGICAL OWNERSHIP
  Pages 11 - 23
  ANIL BOZ SEMERCİ, AZİZE ERGENELİ
 3. INCOME AND CRIME RELATIONSHIP IN THE RECESSION PERIOD: A QUANTILE REGRESSION APPROACH
  Pages 24 - 34
  Filiz Guneysu Atasoy
 4. THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL VAR APPROACH
  Pages 35 - 43
  GÖKHAN KARHAN
 5. RESEARCH, INNOVATION AND PRODUCTIVITY: AN ECONOMETRIC ANALYSIS AT THE MANUFACTURING SECTOR IN TURKEY
  Pages 44 - 56
  Zeynep Karaca
 6. EXAMINATION OF THE DIFFERENCES BETWEEN ONLINE AND FACE-TO-FACE INTERVIEWS DURING A RECRUITMENT PROCESS IN TERMS OF CANDIDATES’ SELF-EFFICACY LEVELS
  Pages 57 - 66
  Zeynep Oktuğ
 7. E-TİCARET SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI
  Pages 67 - 87
  Adem BABACAN, Muhammed Raşid ŞİMŞEK
 8. GÜMRÜK UYUŞMAZLIKLARININ ALTERNATİF ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
  Pages 88 - 109
  Bahadır KIR
 9. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ENDÜSTRİ 4.0: BİR YAZIN ÇALIŞMASI
  Pages 110 - 117
  Berrin Filizöz, Ufuk Orhan
 10. VERGILERIN GELIR DAĞILIMI ÜZERINDEKI ETKISI: AMPIRIK BIR ÇALIŞMA
  Pages 118 - 131
  BÜNYAMİN DEMİRGİL
 11. SERMAYE PİYASALARINDA İSLAMİ ENDEKSLER VE GELENEKSEL ENDEKSLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER: KATILIM 30 ENDEKSİ VE BİST 100 ENDEKSİ
  Pages 132 - 144
  Cansu Şarkaya İçellioğlu
 12. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE (1995-2017)
  Pages 145 - 156
  Deniz Dilara Dereli
 13. OECD ÜLKELERİNİN İNOVASYON GÖSTERGELERİ AÇISINDAN ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 157 - 168
  EBRU ÖZGÜR GÜLER, DİLEK VEYSİKARANİ
 14. KAMU ÇALIŞANLARINDA ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ARACILIK ROLÜ
  Pages 169 - 183
  Emine Genç
 15. BULANIK AHS VE BULANIK MOORA YÖNTEMLERİ İLE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ HİZMET KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ VE ANAOKULU SEÇİMİ
  Pages 184 - 198
  Engin Karakış
 16. TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURUNUN ÜCRETLER ÜZERİNDEKİ UZUN DÖNEM ETKİLERİNİN ARDL SINIR TESTİ İLE BELİRLENMESİ: HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
  Pages 199 - 213
  Ahmet Eren Yıldırım
 17. ÇİN EKONOMİSİNDE BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YÜKSEK TEKNOLOJİK MAL İHRACATININ BELİRLEYİCİLERİ
  Pages 214 - 225
  Ahmet Fatih Aydemir, Hayati Aksu, Çağatay Karaköy, Ziya çağlar Yurttançıkmaz, Ömer Selçuk EMSEN
 18. KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE Kİ İŞLETMELERDE ELEKTRONİK İŞ SİSTEMLERİNİN KULLANIMININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ
  Pages 226 - 237
  FATMA GÜL YAZICILAR, DİLŞAD GÜZEL
 19. BORSANIN PSİKOLOJİK FAKTÖRLERE DUYARLILIĞI: OYNAKLIK ENDEKSİ (VIX) VE TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ (TGE) İLE BIST 100 ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
  Pages 238 - 253
  Khatereh Sadeghzadeh
 20. TARIM TAŞIMACILIĞININ BELEDİYELER ARACILIĞIYLA YÜRÜTÜLMESİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ
  Pages 254 - 267
  KONUR ALP DEMİR
 21. ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİNİN TÜRKİYE İÇİN İNCELENMESİ: STIRPAT MODELİNDEN BULGULAR
  Pages 268 - 283
  Mehmet Akif DESTEK
 22. İŞLETME PERFORMANSININ BELİRLEYİCİSİ OLARAK YÖNETİCİ PERFORMANSI: PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 284 - 297
  Mehmet ARIKÖK, Ali Rıza İNCE, Mustafa Kemal TOPCU
 23. MARKA İLETİŞİM YÖNTEMLERİNİN MÜŞTERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ MAKSİMUM DEĞERE ULAŞTIRAN BİR MATEMATİKSEL MODEL
  Pages 298 - 323
  Meltem Öztürk, Selen Gönenç
 24. AİLE İŞLETMELERİNDE NESİLLER ARASI GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ
  Pages 324 - 339
  Meral - ERDİRENÇELEBİ
 25. KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL İKLİM ANALİZİ: BARTIN 112 İSTASYONLARI ÖRNEĞİ
  Pages 340 - 371
  Murat Ak
 26. BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE BİREYSEL PERSONEL PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BİR UYGULAMA
  Pages 372 - 388
  Mustafa ÖZKAN
 27. DİJİTAL ÇAĞDA YENİ BİR GİRİŞİMCİLİK YAKLAŞIMI: DİJİTAL GİRİŞİMCİLİK
  Pages 389 - 399
  NERMİN KİŞİ
 28. HAZCILIK VE YENİLİKÇİLİK EKSENİNDE MOBİL ALIŞVERİŞLER
  Pages 400 - 412
  Selçuk Yasin YILDIZ, Murat Fatih Tuna, Nermin Ekin SAVAŞ
 29. KÂR PAYI DAĞITIMININ ŞİRKET KÂRLILIĞINA ETKİSİNİN ANALİZİ: BİST ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
  Pages 413 - 430
  MEHMET ERASLAN, SELAHATTİN KOÇ
 30. ELEKTRİK TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: BRICS ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA
  Pages 431 - 447
  Şerife Merve Koşaroğlu, Ahmet Şengönül
 31. İHRACATIN NİTELİĞİNDEKİ ARTIŞIN DIŞ TİCARET HADDİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ANALİZİ
  Pages 448 - 462
  Tuğba AKIN, Sevcan Güneş
 32. EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN OECD ÜLKELERİ DÜZEYİNDE EKONOMETRİK BİR ANALİZİ
  Pages 463 - 479
  Umut Üzar, Haydar Akyazı
 33. RESTORANLARDA ALGILANAN ADALET VE TELAFİ MEMNUNİYETİNİN MEMNUNİYET VE SADAKAT ÜZERİNDEKİ ROLÜ: ADALET TEORİSİNE DAYALI BİR ARAŞTIRMA
  Pages 480 - 499
  Atınç OLCAY, Yakup Kemal ÖZEKİCİ
 34. İŞLETME KURUCUSU VE YÖNETİCİLERİNİN TAHMİNLERİNDEN HAREKETLE, TÜRKİYE’DE MÜŞTERİLERE DÖNÜK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARININ İŞLETMELERİN KURUMSAL İTİBARINA ETKİLERİ
  Pages 500 - 524
  YALÇIN YALMAN, M. Kemalettin ÇONKAR
 35. YOKSULLUKLA MÜCADELE ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI
  Pages 525 - 542
  Yılmaz Daşlı
 36. İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK TEMELLİ EKONOMİK BÜYÜME: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ
  Pages 543 - 554
  Yunus AÇCI
 37. KATILIM BANKALARININ DAĞITTIĞI AYLIK KÂR PAYI ORANLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: (2010-2017
  Pages 555 - 565
  Numan ZENGİN, Zafer Yıldız, Ahmet SEL
 38. ÖRGÜTSEL AMAÇ PARADOKSLARININ STRATEJİK YÖNETİM OKULLARI’NDAN KÜLTÜR OKULU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 566 - 582
  Çiğdem Kaya