Year 2018, Volume 19, Issue 2, Pages 480 - 499 2018-11-30

RESTORANLARDA ALGILANAN ADALET VE TELAFİ MEMNUNİYETİNİN MEMNUNİYET VE SADAKAT ÜZERİNDEKİ ROLÜ: ADALET TEORİSİNE DAYALI BİR ARAŞTIRMA

Atınç OLCAY [1] , Yakup Kemal ÖZEKİCİ [2]

38 201

Bu araştırmanın amacı, restoran işletmelerinde yaşanan hizmet hatalarının giderilmesinde kullanılan telafi sürecinde, algılanan adalet ve telafi memnuniyetinin etkisini ortaya koymaktır. Bu kapsamda, memnuniyet, sadakat ve ağızdan ağıza iletişim eğilimindeki değişikliklerin tespit edilmesinde adalet teorisi temel alınmıştır. Araştırma, son bir yıl içerisinde herhangi bir yiyecek-içecek işletmesinde hizmet hatası ve telafi süreci deneyimlemiş olan 1024 katılımcı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, hizmet hatalarının yaşandığı bir hizmet deneyimi sonucunda, genel olarak hizmet deneyiminden duyulan memnuniyet üzerinde telafi sürecinden duyulan memnuniyet ve telafi sürecine ilişkin adalet eğiliminin kısmen etkili olduğu görülmüştür. Öte yandan, telafi memnuniyeti ve algılanan adaletin memnuniyeti etkilemesi durumunda, müşterilerin işletmeye yönelik yeniden ziyaret etme ve tavsiye etme davranışlarında önemli ölçüde bir değişikliğin ortaya çıkabileceği tespit edilmiştir. Diğer taraftan, telafi sürecinden duyulan memnuniyetin, algılanan adalet eğilimine kıyasla yüksek bir açıklama gücüne sahip olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda teorik ve pratik yönlü öneriler ortaya konulmuştur.

Hizmet hatası, telafi yöntemleri, şikayet yönetimi, adalet teorisi, telafi memnuniyeti, algılanan adalet
  • Adams, J. S. (1963). Towards an understanding of inequity. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 67(5), 422.Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange. In Advances in experimental social psychology (Vol. 2, pp. 267-299). Academic Press.Akbulut, Y. (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS Uygulamaları. İdeal Kültür Yayıncılık. İstanbul.Alabay, N. (2012). Müşteri Şikayetleri Yönetimi. Uluslar arası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(6), 137-158. Alfansi, L., Atmaja, F. T. (2009). Service Failure and Complaint Behaviour in the Public Hospital Industry. The Indonesian Experience. Journal of Nonprofit and Public Sector Marketing, 21(3), 309-325.Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Yayıncılık, 7. Baskı, Sakarya. Amro, A., Sobh, M. A. (2014). The Role of Collective Angst during and after a service failue. Journal of Service Marketing, 28(3), 223-232.Argan, Tokay, M. (2014). E-Şikayetle İlgili Tanımlayıcı Bir Çalışma: Şikayet Formu Olarak Bir Web Sitesinin Sosyal Ağ Analizi. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi, 5(1), 49-66. Ateke, B. W., Ogonu, G. C., Ishmael, E. C., Officer, M., & Harcourt, P. (2015). Perceived justice initiatives and customers’ post-complaint satisfaction in the fastfood industry. Journal of Marketing and Consumer Research, 14, 117-125.Bejou, D., Palmer, A. (1998). Service Failure and Loyalty: an exploratory empirical study of airline costumers. Journal of Service Marketing, 12(1), 7-22. Bitner, M. J., Booms, B. H., & Tetreault, M. S. (1990). The service encounter: diagnosing favorable and unfavorable incidents. The Journal of Marketing, 71-84.Bitner, M. J., Booms, B. H., & Mohr, L. A. (1994). Critical service encounters: The employee's viewpoint. The Journal of Marketing, 95-106.Blodgett, J. G., Hill, D. J., Tax, S. S. (1997). The effects of distrubitive, procedural, and interactional justice on postcomplaint behaviour. Journal of Retailing, 73(2), 185-210. Blodgett, J. G., Granbois, D. H., & Walters, R. G. (1993). The effects of perceived justice on complainants' negative word-of-mouth behavior and repatronage intentions. Journal of retailing, 69(4), 399-428.Boshoff, C. (1999). RECOVSAT, an instrument to measure satisfaction with transaction-specific service recovery. Journal of Service Research, 1(3), 236-249. Boshoff, C., & Staude, G. (2003). Satisfaction with service recovery: Its measurement and its outcomes. South African Journal of Business Management, 34(3), 9-16.Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem. Chang, D. S., Chung, J.-H. (2012). Risk evaluation of group package tour service failures that result in third-party complaints. Journal of Travel and Tourism Marketing, 29(8), 817-834. Chang, R. C. Y., Kivela, J., Mak, A. N. K. (2010). Food Preferences of Chinese Tourists. Annals of Tourism Research, 37(4), 989-1011.Chang, Y. W., & Chang, Y. H. (2010). Does service recovery affect satisfaction and customer loyalty? An empirical study of airline services. Journal of Air Transport Management, 16(6), 340-342.Chebat, J. C., Slusarczyk, W. (2005). How emotions mediate the effects of perceived justice on loyalty in service recovery stiuations: an empirical study. Journal of Business Research, 58, 664-673. Chih, W.-H., Wang, K.-Y., Hsu, L.-C., Cheng, I.-S. (2012). From disconfirmation to switching: an empirical investigation of switching intentions after service failure and recovery. The Service Industries Journal, 32(8), 1305-1321. Christopher, R. S., Voss, A. (2009). The effects of service failures and recovery on costumer loyalty in e-services. International Journal of Operations and Product Management., 29(8), 834-864. Chuang, S.C., Cheng, Y. H., Chang, C.J., Yang, S.W. (2012). The Effect of Service Failure Types and Service Recovery on Costumer Satisfaction: A Mental Accounting Perspective. The Service Industries Journal, 32(2), 257-271.Cranage, D. (2004). “Plan to do it right: and plan for recovery”. International Journal of Contemporary Hospitality. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 16(4), 210-219. Cranage, D. A., Mattila, A. S. (2006). Service Recovery and Pre-Emptive Strategies for Service Failure: Both Lead to Costumer Satisfaction and Loyalty, But for Different Reasons. Journal of Hospitality and Leisure Marketing, 13(3-4), 161-181.Dalgıç, A., Güler, O., & Birdir, K. (2016). Tripadvisor. com’da Yer Alan Restoran Şikâyetlerinin Analizi: Mersin ve Hatay’da Yöresel Yiyecek Sunan Restoranlara Yönelik Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1), 153-173.DeWitt, T., Bradey, M. K. (2003). Rethinking service recovery strategies: the effect of rapport on consumer responses to service failure. Journal of Service Research, 6(2), 193-207. Ding, M. C., Ho, C. W., & Lii, Y. S. (2015). Is corporate reputation a double-edged sword? Relative effects of perceived justice in airline service recovery. International Journal of Economics and Business Research, 10(1), 1-17.Ellyawati, J., Purwanto, B. M., & Dharmmesta, B. S. (2012). The effect of perceived justice on customer satisfaction in the service recovery context: testing mediating variables. Journal of Service Science (Online), 5(2), 87.Erdem, Ö., Yay, Ö. (2017). Tripadvisor’daki müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi: Anyalya Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(4), 227-249. Fu, Y., Mount, D. (2007). Hotel Guests’ Cumulative Satisfaction Updating Process in the Context of Service Failure and Service Recovery. International Journal of Hospitality and Tourism Administration, 8(1), 77-98. Garbarino, E., Johnson, M. S. (1999). The different roles of satisfaction, trust and commitment in costumer relationships. Journal of Marketing, 63(2), 70-87. Garcia, I., Perez, R. (2011). Effects of dissatisfaction in tourist services: the role of anger and regret. Tourism Management, 32, 1397-1406.Gibbons, J. A., Horowitz, K. A., & Dunlap, S. M. (2017). The fading affect bias shows positive outcomes at the general but not the individual level of analysis in the context of social media. Consciousness and cognition, 53, 47-60.Gilly, M. C. (1987). Postcomplaint processes: from organizational response to repurchase behavior. Journal of Consumer Affairs, 21(2), 293-213.Güven, Ö. E., Sarıışık, M. (2014). Konaklama Hizmetlerinde Davranışsal Niyeti Etkileyen Hizmet Kalitesi Boyutları. İşletme Bilimi Dergisi, 2(2), 21-51. Goodwin, C., & Ross, I. (1992). Consumer responses to service failures: Influence of procedural and interactional fairness perceptions. Journal of Business research, 25(2), 149-163.Gold, M. S., & Bentler, P. M. (2000). Treatments of missing data: A Monte Carlo comparison of RBHDI, iterative stochastic regression imputation, and expectation-maximization. Structural Equation Modeling, 7(3), 319-355.Ha, J., & Jang, S. S. (2009). Perceived justice in service recovery and behavioral intentions: The role of relationship quality. International Journal of Hospitality Management, 28(3), 319-327.Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B., Anderson, R. E. (2014). Exploratory factor analysis. Multivariate data analysis. 7th. Pearson new international ed. Harlow. Pearson. Hoffman, K. D., Kelley, S. W., & Rotalsky, H. M. (1995). Tracking service failures and employee recovery efforts. Journal of Services Marketing, 9(2), 49-61.Hedrick, N., Beverland, M., Minahan, S. (2007). An exploration of relational costumers’ response to service failure. Journal of Services Marketing, 21(1), 64-72.Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (Vol. 5). Ankara, Turkey: Asil Yayın Dağıtım.Kamran, S., & Attiq, M. (2011). Value recovery with customer dissatisfaction: A study of restaurant services in Pakistan. Tourism and Hospitality Research, 11(3), 169-180.Karande, K., Magnini, V. P., Tam, L. (2007). Recovery Voice and Satisfaction After Service Failure. Journal of Service Research, 10(2), 187-203.Karatepe, O. M. (2006). Costumer Complaints and Organizational Responses: The Effects of Complainants’ Perceptions of Justice on Satisfaction and Loyalty. Hospitality Management, 25, 69-90.Kau, A., Loh, E. W. (2006). The Effects of Service Recovery on Consumer Satisfaction: A Comprasion Between Complainants and Non Complainants. Journal of Service Marketing, 20(2), 101-111. Kelley, S. W., Davis, M. A. (1994). Antecedents to Costumer Expectations for Service Recovery. Journal of the Academy of Marketing Science. 22(1), 52-61.Kim, I., Cho, M. (2014). The Impact of Brand Relationship and Attributions on Passenger Response to Service Failure. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 19(12), 1441-1462. Kim, J-H., Jang, S. (2014). The Fading Affect Bias: Examining Changes in Affect and Behavioral Intentions in Restaurant Service Failures and Recoveries. International Journal of Hospitality Management, 40, 109-119.Kim, T., Kim, W. G., Kim, H. (2009). The Effects of Perceived Justice on Recovery Satisfaction, trust, word of mouth, and Revisit Intention in Upscale Hotels. Tourism Management, 30, 51-62.Kitapçı, O. (2008). Restoran Hizmetlerinde Müşteri Şikayet Davranışları: Sivas İli’nde Bir Uygulama. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,31(1), 111-120.Komunda, M., Osarenkhoe, A. (2012). “Remedy or cure for service failure? “. Business Process Management Journal, 18(1), 82-103. Kozub, K. R., Anthony, M., Adrian, O., Palmer, A. (2014). Emotional Antecedents and Outcomes of Service Recovery: An Exploratory Study in the Luxury Hotel Industry, 28(3), 233-243.Krishna, A., Dangayach, G. S., & Jain, R. (2011). Service recovery: Literature review and research issues. Journal of Service Science Research, 3(1), 71.Kwon, S., Jang, S. (2012). Effects of Compensation for Service Recovery: From Theory Perspective. International Journal of Hospitality Management, 31, 1235-1243.Lee, E.-J., Park, J. (2010). “Service failures in online double deviation scenarios: Justice theory approach”, managing service quality. An International Journal, 20(1), 46-69. Lii, Y.-S., Pant, A., Lee, M. (2012). Balancing the scales: recovering from service failures depends on the psychological distance on consumers. The Service Industries Journal, 32(11), 1775-1790. Lin, I. Y., Mattila, A. S. (2010). Restaurant servicescape, service encounter, and perceived congruency on costumers’ emotions and satisfaction. Journal of Hospitality Marketing and Management, 19(8), 819-841. Matos, C. A., Fernandes, D. H., Leis, R. P., Trez, G. (2011). A cross-cultural investigation of costumer reactions to service failure and recovery. Journal of International Consumer Marketing, 23(3-4), 211-228. Matos, C. A., Luiz, J., Rosa, H. F. (2013). “Costumer rections to service failure and recovery in the banking industry: the influence of switching costs”, Journal of Services Marketing, 27(7), 526-538. Matos, C. A., Vargas, C. A., Ricardo, V. R., Valter, T. V., Veiro, A. (2009). “Consumer reaction to service failure and recovery: the moderating role of attitude toward complaining”. Journal of Services Marketing, 23(7), 462-475. Matos, C. A., Vieira, V. A., Veiga, R. T. (2012). Behavioral Responses to Service Encounter Involving Failure and Recovery: The Influence of Contextual Factors. The Service Industries Journal, 32(14), 2203-2217. Mattila, A. S., Cranage, D. (2005). The Impact of Choice on Fairness in the Context of Service Recovery. Journal of Services Marketing, 19(5), 271-279. Mattila, A.S., Patterson, P. G. (2004). Service Recovery and Fairness Perceptions in Collectivist and Individualist Contexts. Journal of Service Research, 6(4), 336-346.Maxham III, J. G. (2001). Service recovery's influence on consumer satisfaction, positive word-of-mouth, and purchase intentions. Journal of business research, 54(1), 11-24.Maxham, J. G., &Netenmeyer, R. G. (2002). Modeling Costumer Perceptions of Complaint Handling Over Time: The Effects of Perceived Justice on Satisfaction and Intent. Journal of Retailing, 78(4), 239-252. McDougall, G., Levesque, T. (2000). Costumer Satisfaction with Services: Putting Service Value into the Equation. Journal of Service Marketing, 14(5), 392-410. Migacz, S. J., Zou, S., & Petrick, J. F. (2018). The “Terminal” Effects of Service Failure on Airlines: Examining Service Recovery with Justice Theory. Journal of Travel Research, 57(1), 83-98.La, S., Choi, B. (2012). The Role of Costumer Affection and Trust in Loyalty Rebuilding after Service Failure and Recovery. The Service Industries Journal, 32(1), 105-125. Nikbin, D., Hyun, S. S., Baharun, R., Tabavar, A. A. (2014). The Determinants Of Costumers‟ Behavioral Ġntentions After Service Failure: The Role Of Emotions. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 37-41.Nikbin, D., Ismail, I., Marimuthu, M., & Jalalkamali, M. (2010). Perceived justice in service recovery and recovery satisfaction: The moderating role of corporate image. International Journal of Marketing Studies, 2(2), 47.Nikbin, D., Ismail, I., Marimuthu, M., Salarzehi, H. (2012). The relationship of service failure attributions, service recovery and justice and recovery satisfaction in the context of airlines. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 12(3), 232-254. Nikbin, D., Marimuthu, M., Hyun, S. S., & Ismail, I. (2015). Relationships of perceived justice to service recovery, service failure attributions, recovery satisfaction, and loyalty in the context of airline travelers. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 20(3), 239-262.Noone, B. M. (2012). Overcompensating for Severe Service Failure: Perceived Fairness and Effect on Negative Word of Mouth Intent, Journal of Services Marketing, 26(5), 342-351. Oflaç, B. S. (2016). Consumer Response to Recovery Efforts for Online Product Failures: An Empirical Study for Turkey. Journal of Marketing Channels, 23(4), 230-240.Ok, C., Back, K., Shanklin, C. W. (2005). Modeling Roles of Service Recovery Strategy: A Relationship-Focused View. Journal of Hospitality and Tourism Research, 29(4), 484-507. Olcay, A., & Özekici, Y. K. (2015). Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Hizmet Hataları, Telafi Yöntemleri ve Müşteri Memnuniyeti İlişkisi (Gaziantep Örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 41(8), 1254-1268.Othman, Z., Zahari, M. S. M., Radzi, S. M. (2013). Costumer behavioral intention: influence of service delivery failures and service recovery in malay restaurants, 105, 115-121. Patterson, P. G., Cowley, E., & Prasongsukarn, K. (2006). Service failure recovery: The moderating impact of individual-level cultural value orientation on perceptions of justice. International Journal of Research in Marketing, 23(3), 263-277.Rashid, M. H., Ahmad, F., Othman, A. K. (2014). Does service recovery affect costumer satisfaction? A study pn co-created retail industry. Social and Behavioral Sciences, 130, 455-460. Rio-Lanza, A. B., Casielles-Vazquez, R., Diaz-Martin, A. M. (2009). Satisfaction with service recovery: perceived justice and emotional responses. Journal of Business Research, 62, 775-781. Roschk, H., & Gelbrich, K. (2017). Compensation Revisited: A Social Resource Theory Perspective on Offering a Monetary Resource After a Service Failure. Journal of Service Research, 20(4), 393-408.Schoefer, K. (2008). The role of cognition and affect in the formation of customer satisfaction judgements concerning service recovery encounters. Journal of Consumer Behaviour, 7(3), 210-221.Sharon, S. W., Beatty, E., Jones, M. A. (2004). “The impact of service failure severity on service recovery evaluations and post-recovery relationhips”. Journal of Services Marketing, 18(2), 133-146. Siu, N. Y. M., Zhang, T. J. F., & Yau, C. Y. J. (2013). The roles of justice and customer satisfaction in customer retention: A lesson from service recovery. Journal of Business Ethics, 114(4), 675-686.Smith, A. K., Bolton, R. N. (2002). The Effect of Costumers’ Emotional Responses to Service Failures on Their Recovery Effort Evaluations and Satisfaction Judgements. Journal of Academy of Marketing Science, 30(1), 5-23. Smith, A. K., & Bolton, R. N. (1998). An experimental investigation of customer reactions to service failure and recovery encounters: paradox or peril?. Journal of service research, 1(1), 65-81.Smith, A. K., Bolton, R. N., Wagner, J. (1999). A Model of Costumer Satisfaction with Service Encounters involving Failure and Recovery. Journal of Marketing Research, 36(3), 356-372.Spreng, R. A., Harrell, G. D., & Mackoy, R. D. (1995). Service recovery: impact on satisfaction and intentions. Journal of services marketing, 9(1), 15-23.Suh, M., Greene, H., Rho, T., Qi, Q. (2013). The Role of Relationships in Service Failure: A Cross Cultural Study-United States, China and Korea. Services Marketing Quarterly, 34(3), 191-204. Tan, T. A. G. (2014). Effects of Justice Theory on Service Recovery Satisfaction on Metro Manila Dine-in Experiences. Philippine Management Review, 21.Taştan, H., & Kızılcık, O. (2017). Kahramanmaraş’ta Bulunan Yiyecek İçecek İşletmelerine Yönelik Trıpadvısor. Com’da Paylaşılan Şikâyetlerin Sınıflandırılması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(1), 270-284.Tax, S. S., Brown, S. W., Chandrashekaran, M. (1998). Costumer Evaluations of Service Complaint Experiences: Implications for Relationship Marketing. Journal of Marketing, 62(2), 60-76. Tribe, J. (1997). The indiscipline of tourism. Annals of tourism research, 24(3), 638-657.Tsai, C., Yang, Y., Cheng, Y. (2014). Does Relationship Matter?- Costumers’ Response to Service Failure. Managing Service Quality, 24(2), 139-159.Varela-Neira, C., Vázquez-Casielles, R., & Iglesias-Argüelles, V. (2008). The influence of emotions on customer's cognitive evaluations and satisfaction in a service failure and recovery context. The Service Industries Journal, 28(4), 497-512.Voorhees, C. M., Bradey, M. K. (2005). A service perspective on the drivers of complaints intentions, Journal of Service Reseach, 8(2), 192-204. Voorhees, C. M., Bradey, M. K., Horowitz, D. M. (2006). A voice from the silent masses: an exploratory and comperative analysis of noncomplainers. Journal of the Academy of Marketing Science, 34(4), 514-527. Wang, C., Mattila, A. S. (2011). A Cross Cultural Comprasion of Perceived Informational Fairness with Service Failure Explanations. Journal of Service Marketing, 25(6), 429-439. Wang, E. S.-T., Chang, S.-Y. (2013). Creating positive word of mouth promotion through service recovery strategies, 34(2), 103-114. Wang, G., Sun, S., Ma, L., & Han, H. (2016, June). Recovery Satisfaction, attitudinal Loyalty and Behavioural Loyalty: the Moderating Role of Perceived Risk. In PACIS (p. 333).Wang, K.-Y., Hsu, L.-C., Chih, W.-H. (2014). Retaining costumers after service failure recoveries: a contingency model. Managing Service Quality, 24(4), 318-338. Wang, Y., Wu, S., Lin, H., Wang, Y. (2011). The Relationship of Service Failure Severity, Service Recovery Justice and perceived switching costs with costumer loyalty in the context of e-tailing. International Journal of Information Management, 31, 350-359.Wen, B., & Geng-qing Chi, C. (2013). Examine the cognitive and affective antecedents to service recovery satisfaction: A field study of delayed airline passengers. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 25(3), 306-327.Wirtz, J., Mattila, A. S. (2004). Costumer Responses to Compensation, Speed of Recovery and Apology after a Service. International Journal of Service Industry Management, 15(2), 150-166. Yılmaz, Devrim, Ö. (2014). Tüketici Şikayetlerinin Örgütsel Öğrenme Aracı Olarak Değerlendirilmesi: Konaklama İşletmeleri ve Tur Operatörlerine Yönelik Şikayetler Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(4), 131-148.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Atınç OLCAY
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2482-7355
Author: Yakup Kemal ÖZEKİCİ (Primary Author)
Institution: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 30, 2018

Bibtex @research article { cumuiibf447371, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {480 - 499}, doi = {}, title = {RESTORANLARDA ALGILANAN ADALET VE TELAFİ MEMNUNİYETİNİN MEMNUNİYET VE SADAKAT ÜZERİNDEKİ ROLÜ: ADALET TEORİSİNE DAYALI BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {OLCAY, Atınç and ÖZEKİCİ, Yakup Kemal} }
APA OLCAY, A , ÖZEKİCİ, Y . (2018). RESTORANLARDA ALGILANAN ADALET VE TELAFİ MEMNUNİYETİNİN MEMNUNİYET VE SADAKAT ÜZERİNDEKİ ROLÜ: ADALET TEORİSİNE DAYALI BİR ARAŞTIRMA. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (2), 480-499. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/447371
MLA OLCAY, A , ÖZEKİCİ, Y . "RESTORANLARDA ALGILANAN ADALET VE TELAFİ MEMNUNİYETİNİN MEMNUNİYET VE SADAKAT ÜZERİNDEKİ ROLÜ: ADALET TEORİSİNE DAYALI BİR ARAŞTIRMA". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 480-499 <http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/447371>
Chicago OLCAY, A , ÖZEKİCİ, Y . "RESTORANLARDA ALGILANAN ADALET VE TELAFİ MEMNUNİYETİNİN MEMNUNİYET VE SADAKAT ÜZERİNDEKİ ROLÜ: ADALET TEORİSİNE DAYALI BİR ARAŞTIRMA". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 480-499
RIS TY - JOUR T1 - RESTORANLARDA ALGILANAN ADALET VE TELAFİ MEMNUNİYETİNİN MEMNUNİYET VE SADAKAT ÜZERİNDEKİ ROLÜ: ADALET TEORİSİNE DAYALI BİR ARAŞTIRMA AU - Atınç OLCAY , Yakup Kemal ÖZEKİCİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 480 EP - 499 VL - 19 IS - 2 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences RESTORANLARDA ALGILANAN ADALET VE TELAFİ MEMNUNİYETİNİN MEMNUNİYET VE SADAKAT ÜZERİNDEKİ ROLÜ: ADALET TEORİSİNE DAYALI BİR ARAŞTIRMA %A Atınç OLCAY , Yakup Kemal ÖZEKİCİ %T RESTORANLARDA ALGILANAN ADALET VE TELAFİ MEMNUNİYETİNİN MEMNUNİYET VE SADAKAT ÜZERİNDEKİ ROLÜ: ADALET TEORİSİNE DAYALI BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD OLCAY, Atınç , ÖZEKİCİ, Yakup Kemal . "RESTORANLARDA ALGILANAN ADALET VE TELAFİ MEMNUNİYETİNİN MEMNUNİYET VE SADAKAT ÜZERİNDEKİ ROLÜ: ADALET TEORİSİNE DAYALI BİR ARAŞTIRMA". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 / 2 (November 2018): 480-499.
AMA OLCAY A , ÖZEKİCİ Y . RESTORANLARDA ALGILANAN ADALET VE TELAFİ MEMNUNİYETİNİN MEMNUNİYET VE SADAKAT ÜZERİNDEKİ ROLÜ: ADALET TEORİSİNE DAYALI BİR ARAŞTIRMA. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 480-499.
Vancouver OLCAY A , ÖZEKİCİ Y . RESTORANLARDA ALGILANAN ADALET VE TELAFİ MEMNUNİYETİNİN MEMNUNİYET VE SADAKAT ÜZERİNDEKİ ROLÜ: ADALET TEORİSİNE DAYALI BİR ARAŞTIRMA. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 499-480.