Year 2018, Volume 3, Issue 2, Pages 11 - 35 2018-12-17

ŞİNASİ’NİN ŞAİR EVLENMESİ ADLI TİYATRO ESERİYLE RECAİZADE MEHMET CELÂL’İN HAYAL-İ CELÂL ADLI ROMANININ KARŞILAŞTIRILMASI

Safiye Akdeniz [1]

50 724

İnsan zihninin temel özelliklerinden biri olan karşılaştırma, düşünme, bilgi üretme ve sınıflandırmanın da vazgeçilmez vasıtalarındandır. Bu haliyle pozitif bilimlerin sıkça başvurduğu bir yöntem olan karşılaştırma on dokuzuncu yüzyılda bağımsızlığını ilan eden bir çok sosyal bilimin de kullandığı yöntemlerden biri olarak öne çıkar. Edebiyat bilimi çoğu kez teori, eleştiri ve tarih çerçevesinde ele alınırken edebiyat eğitimi, edebiyat sosyolojisi ve karşılaştırmalı edebiyat da edebiyat biliminin alt dalları olarak incelenmeye ve araştırılmaya başlanır. Karşılaştırmalı edebiyatın bir sistematiğe ulaşması on dokuzuncu yüzyılın sonlarında gerçekleşir. Avrupa’da ortaya çıktığı için öncelikle bu coğrafyada yer alan milli edebiyatların karşılaştırılması şeklinde gerçekleşen karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları daha sonra Amerika’da ve dünyanın diğer ülkelerinde de kendini bir alt disiplin olarak gösterir. Başlangıçta farklı iki edebiyata ait metinlerin karşılaştırılması bir kural olarak benimsenmişken günümüzde aynı edebiyat içerisinde yer alan eserler de karşılaştırılabilmektedir. Bu durum söz konusu sahanın sınırlarını bir hayli genişletmiştir.

Bu çalışmada Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının ilk evresi olan Tanzimat edebiyatı döneminde eser vermiş Şinasi’nin Şair Evlenmesi adlı tiyatro metni ile Recaizade Mehmet Celâl’in Hayal-i Celâl isimli romanı karşılaştırılacaktır. Öncelikle her iki yazarın biyografisi ve söz konusu eserleri hakkında bilgi verilecek ardından anlatının temel unsurları (olay örgüsü, anlatıcı, bakış açısı vb) esas alınarak eserler değerlendirilip benzer ve farklı yönleri tespit edilmeye çalışılacaktır. Her iki eserde dikkat çeken ilk benzerlik konudur. Evlilik kurumu Batılılaşmayla birlikte değişmeye başlayan kadın erkek ilişkisi çerçevesinde ele alınmakta ve bazı eleştiriler getirilmektedir. Eserde ortak olan  bir diğer husus entrikanın kadın hilesi üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Hayal-i Celâl, yazarı tarafından roman olarak nitelense de diyalogların fazlalığı sebebiyle daha çok tiyatroya yaklaşmakta ve bu haliyle Şair Evlenmesi’ni hatırlatmaktadır. Baş kahramanlar alafranga züppe tipinin ilk örnekleri olmakla birlikte Hayal-i Celâl’in başkahramanı  Şeyda Bey, şehvet düşkünlüğüyle Müştak Bey’den ayrılmaktadır. Eserlerin bir diğer ortak noktası halk anlatı geleneğinden faydalanmaları ve Batılı anlamda türlerinin ilk örneklerinden biri olma gayesiyle yazılmalarıdır. Anılan benzerliklerin dışında metinlerin gerisinde yatan zihniyet ve ait oldukları türü ne derece temsil ettikleri ve Batılılaşmanın metinler üzerindeki etkisi de araştırılan diğer hususlardır.

Recaizade Mehmet Celâl, Şinasi, Şair Evlenmesi, Hayal-i Celâl
  • Kaynakça
  • Aydın, A. (2001). "Şinasi'nin Şair Evlenmesi'nde Fransız Etkisi", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1),137-150.Akyüz, K. (1990). Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İstanbul:İnkılap Kitabevi.Armağan, B. (2017). "Şairin İronik Tasviri: Şair Evlenmesi", Curr Res Sci,3(3),90.Ergül, M. S. (2009). "Türk Şiirinde Taşra:1859-1959, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi". Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.İnal, İ.M.K. (1999). Son Asır Türk Şairleri. Haz: Müjgan Cunbur. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.Kıran, Z. ve Kıran A.E. (2000). Yazınsal Okuma Süreçleri. Ankara:Seçkin Yayınevi.Moran, B.(1987). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I, İstanbul: İletişim Yayınları.Recaizade Mehmet Celâl.(2017). Hayal-i Celâl, (Haz: Engin Kılıç), İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.Şinasi (1989). Şair Evlenmesi, (Haz: Şemsettin Kutlu), İstanbul: Remzi Kitabevi.Tanpınar, A.H. (1985). 19.Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Çağlayan Kitabevi.Wellek, R. ve Varren, A. (1993). Edebiyat Teorisi, (Çev: Ö.Faruk Huyugüzel), İzmir: Akademi Kitabevi.Koç, O. (2015). "Komik Olanın Peşinde:Parodi", Türk Dili Dergisi, 236.www.tdk.gov.tr/images/kasımaralik2015okankomikolanınpeşindeparodi.pdf (Erişim tarihi: 18.11.2018)
Primary Language tr
Subjects Literature
Journal Section Literature
Authors

Author: Safiye Akdeniz (Primary Author)
Institution: Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Country: Turkey


Bibtex @research article { cutad487433, journal = {Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1900}, eissn = {2548-0979}, address = {Cukurova University}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {11 - 35}, doi = {10.32321/cutad.487433}, title = {ŞİNASİ’NİN ŞAİR EVLENMESİ ADLI TİYATRO ESERİYLE RECAİZADE MEHMET CELÂL’İN HAYAL-İ CELÂL ADLI ROMANININ KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Akdeniz, Safiye} }
APA Akdeniz, S . (2018). ŞİNASİ’NİN ŞAİR EVLENMESİ ADLI TİYATRO ESERİYLE RECAİZADE MEHMET CELÂL’İN HAYAL-İ CELÂL ADLI ROMANININ KARŞILAŞTIRILMASI. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 11-35. DOI: 10.32321/cutad.487433
MLA Akdeniz, S . "ŞİNASİ’NİN ŞAİR EVLENMESİ ADLI TİYATRO ESERİYLE RECAİZADE MEHMET CELÂL’İN HAYAL-İ CELÂL ADLI ROMANININ KARŞILAŞTIRILMASI". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 3 (2018): 11-35 <http://dergipark.org.tr/cutad/issue/41268/487433>
Chicago Akdeniz, S . "ŞİNASİ’NİN ŞAİR EVLENMESİ ADLI TİYATRO ESERİYLE RECAİZADE MEHMET CELÂL’İN HAYAL-İ CELÂL ADLI ROMANININ KARŞILAŞTIRILMASI". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 3 (2018): 11-35
RIS TY - JOUR T1 - ŞİNASİ’NİN ŞAİR EVLENMESİ ADLI TİYATRO ESERİYLE RECAİZADE MEHMET CELÂL’İN HAYAL-İ CELÂL ADLI ROMANININ KARŞILAŞTIRILMASI AU - Safiye Akdeniz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32321/cutad.487433 DO - 10.32321/cutad.487433 T2 - Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 35 VL - 3 IS - 2 SN - 2587-1900-2548-0979 M3 - doi: 10.32321/cutad.487433 UR - https://doi.org/10.32321/cutad.487433 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çukurova University Journal of Turkology Research ŞİNASİ’NİN ŞAİR EVLENMESİ ADLI TİYATRO ESERİYLE RECAİZADE MEHMET CELÂL’İN HAYAL-İ CELÂL ADLI ROMANININ KARŞILAŞTIRILMASI %A Safiye Akdeniz %T ŞİNASİ’NİN ŞAİR EVLENMESİ ADLI TİYATRO ESERİYLE RECAİZADE MEHMET CELÂL’İN HAYAL-İ CELÂL ADLI ROMANININ KARŞILAŞTIRILMASI %D 2018 %J Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi %P 2587-1900-2548-0979 %V 3 %N 2 %R doi: 10.32321/cutad.487433 %U 10.32321/cutad.487433
ISNAD Akdeniz, Safiye . "ŞİNASİ’NİN ŞAİR EVLENMESİ ADLI TİYATRO ESERİYLE RECAİZADE MEHMET CELÂL’İN HAYAL-İ CELÂL ADLI ROMANININ KARŞILAŞTIRILMASI". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 3 / 2 (December 2018): 11-35. https://doi.org/10.32321/cutad.487433