Year 2018, Volume , Issue 18, Pages 15 - 22 2018-12-28

UPDATES ON THE REGULATORY FRAMEWORK RELATED TO HARMONIZATION OF COSO ENTERPRISE RISK MANAGEMENT INTEGRATING WITH STRATEGY AND PERFORMANCE
COSO KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ - RİSKİN STRATEJİ VE PERFORMANSLA UYUMLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME ÇERÇEVESİNDE GETİRİLEN GÜNCELLEMELER

Gencay KARAKAYA [1]

66 391

n addition to Enterprise Risk Management (ERM) framework published in 2004, COSO published the most recent regulation in September 2017; COSO Enterprise Risk Management—Aligning Risk with Strategy and Performance. The report is in-depth with all its aspects and components, as it contains the most current information and regulations on ERM. The fact that there are almost any Turkish sources on this subject has been the main starting point of this study. The study

focused on explain of basic information about the new framework rather than making a comparison. In this sense, a recent review of the current implementation of ERM and its inclusion in the study has also made a positive contribution to the literature.

COSO’nun 2004 yılında yayınladığı KRY çerçevesine ek olarak, 2017 yılının Eylül ayında yayınladığı en güncel düzenleme; COSO Kurumsal Risk Yönetimi-Riskin Strateji ve Performansla Uyumlaştırılması başlığı ile yayınlanmıştır. Söz konusu rapor, KRY’ye ilişkin en güncel bilgileri ve düzenlemeleri içermesi nedeniyle tüm yönleri ve bileşenleri ile birlikte derinlemesine incelenmiştir. Konuya ilişkin Türkçe kaynakların yok denecek kadar az olması bu çalışmanın temel çıkış noktası olmuştur. Çalışmada bir kıyaslama yapmaktan ziyade, yeni çerçeve ile ilgili temel bilgilerin aktarımına odaklanılmıştır. Bu anlamda KRY’ye ilişkin güncel bir uygulamanın irdelenmesi ve çalışmaya eklenmesi, literatüre de olumlu bir katkı sunmuştur.

 • AYDIN, A. H., & DURGUN, S. (2017, May). Yeni Bir Yönetim Anlayışı Olarak Yönetişimin Gelişmesinde Bilgi Edinme Hakkının Önemi. In 1st Eurasian Conference on Language and Social Sciences (p. 25).
 • AYHAN, E., & ÖNDER, M. (2017). Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı: Yönetişime Açılan Bir Kapı, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 3(2).
 • BURCA, N. (2017), Yenilenen COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi, https://nazifburca.com/2017.09.20/yenilenen-coso-kurumsal-risk-yonetimi-cercevesi/
 • COSO, (2017), Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance, Executive Summary, Eylül
 • COSO, (2004/1). Enterprise Risk Management-Integrated Frmaework Executive Summary Framework. Eylül.
 • COSO, (2004/2), Enterprise Risk Management – Integrated Framework , Application Techniques, Eylül
 • KARAKAYA, G. (2016). Çalışan Hileleri ve İç Kontrol İlişkisi. Vergi Sorunları Dergisi, 330, 159-172
 • KARAKAYA, E., & KARAKAYA, G. (2017), Developing a Risk Management Framework and Risk Assessment for Non-profit Organizations: A Case Study, In Risk Management, Strategic Thinking and Leadership in the Financial Services Industry (pp. 297-308). Springer International Publishing.
 • KURT, G. ve UYSAL, T. U. (2018), COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi Güncelleme Projesinin Getirdiği Yenilikler. Muhasebe ve Denetime Bakış- Accounting & Auditing Review, 18(54), 19-34
 • PİERCE, E. M., & GOLDSTEİN, J. (2018). ERM And Strategic Planning: A Change İn Paradigm. International Journal Of Disclosure And Governance, 15(1), 51-59
 • PREWETT, K., & Terry, A. (2018). COSO’s Updated Enterprise Risk Management Framework—A Quest For Depth And Clarity, Journal of Corporate Accounting & Finance, 29(3), 16-23
 • TÜREDİ, H., & KARAKAYA, G. (2015), COSO İç Kontrol Modeli ve Kontrol Ortamı. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 52(602).
Primary Language tr
Journal Section Makale
Authors

Orcid: 0000-0002-2662-6031
Author: Gencay KARAKAYA (Primary Author)
Institution: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @review { denetisim530163, journal = {Denetişim}, issn = {1308-8335}, address = {Kamu İç Denetçileri Derneği}, year = {2018}, volume = {}, pages = {15 - 22}, doi = {}, title = {COSO KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ - RİSKİN STRATEJİ VE PERFORMANSLA UYUMLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME ÇERÇEVESİNDE GETİRİLEN GÜNCELLEMELER}, key = {cite}, author = {KARAKAYA, Gencay} }
APA KARAKAYA, G . (2018). COSO KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ - RİSKİN STRATEJİ VE PERFORMANSLA UYUMLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME ÇERÇEVESİNDE GETİRİLEN GÜNCELLEMELER. Denetişim, (18), 15-22. Retrieved from http://dergipark.org.tr/denetisim/issue/43464/530163
MLA KARAKAYA, G . "COSO KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ - RİSKİN STRATEJİ VE PERFORMANSLA UYUMLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME ÇERÇEVESİNDE GETİRİLEN GÜNCELLEMELER". Denetişim (2018): 15-22 <http://dergipark.org.tr/denetisim/issue/43464/530163>
Chicago KARAKAYA, G . "COSO KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ - RİSKİN STRATEJİ VE PERFORMANSLA UYUMLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME ÇERÇEVESİNDE GETİRİLEN GÜNCELLEMELER". Denetişim (2018): 15-22
RIS TY - JOUR T1 - COSO KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ - RİSKİN STRATEJİ VE PERFORMANSLA UYUMLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME ÇERÇEVESİNDE GETİRİLEN GÜNCELLEMELER AU - Gencay KARAKAYA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Denetişim JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 22 VL - IS - 18 SN - 1308-8335- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Denetişim COSO KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ - RİSKİN STRATEJİ VE PERFORMANSLA UYUMLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME ÇERÇEVESİNDE GETİRİLEN GÜNCELLEMELER %A Gencay KARAKAYA %T COSO KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ - RİSKİN STRATEJİ VE PERFORMANSLA UYUMLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME ÇERÇEVESİNDE GETİRİLEN GÜNCELLEMELER %D 2018 %J Denetişim %P 1308-8335- %V %N 18 %R %U
ISNAD KARAKAYA, Gencay . "COSO KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ - RİSKİN STRATEJİ VE PERFORMANSLA UYUMLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME ÇERÇEVESİNDE GETİRİLEN GÜNCELLEMELER". Denetişim / 18 (December 2018): 15-22.