Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

COSO KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ - RİSKİN STRATEJİ VE PERFORMANSLA UYUMLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME ÇERÇEVESİNDE GETİRİLEN GÜNCELLEMELER

Yıl 2018, Sayı: 18, 15 - 22, 28.12.2018

Öz

COSO’nun 2004 yılında yayınladığı KRY çerçevesine ek olarak, 2017 yılının Eylül ayında yayınladığı en güncel düzenleme; COSO Kurumsal Risk Yönetimi-Riskin Strateji ve Performansla Uyumlaştırılması başlığı ile yayınlanmıştır. Söz konusu rapor, KRY’ye ilişkin en güncel bilgileri ve düzenlemeleri içermesi nedeniyle tüm yönleri ve bileşenleri ile birlikte derinlemesine incelenmiştir. Konuya ilişkin Türkçe kaynakların yok denecek kadar az olması bu çalışmanın temel çıkış noktası olmuştur. Çalışmada bir kıyaslama yapmaktan ziyade, yeni çerçeve ile ilgili temel bilgilerin aktarımına odaklanılmıştır. Bu anlamda KRY’ye ilişkin güncel bir uygulamanın irdelenmesi ve çalışmaya eklenmesi, literatüre de olumlu bir katkı sunmuştur.

Kaynakça

 • AYDIN, A. H., & DURGUN, S. (2017, May). Yeni Bir Yönetim Anlayışı Olarak Yönetişimin Gelişmesinde Bilgi Edinme Hakkının Önemi. In 1st Eurasian Conference on Language and Social Sciences (p. 25).
 • AYHAN, E., & ÖNDER, M. (2017). Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı: Yönetişime Açılan Bir Kapı, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 3(2).
 • BURCA, N. (2017), Yenilenen COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi, https://nazifburca.com/2017.09.20/yenilenen-coso-kurumsal-risk-yonetimi-cercevesi/
 • COSO, (2017), Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance, Executive Summary, Eylül
 • COSO, (2004/1). Enterprise Risk Management-Integrated Frmaework Executive Summary Framework. Eylül.
 • COSO, (2004/2), Enterprise Risk Management – Integrated Framework , Application Techniques, Eylül
 • KARAKAYA, G. (2016). Çalışan Hileleri ve İç Kontrol İlişkisi. Vergi Sorunları Dergisi, 330, 159-172
 • KARAKAYA, E., & KARAKAYA, G. (2017), Developing a Risk Management Framework and Risk Assessment for Non-profit Organizations: A Case Study, In Risk Management, Strategic Thinking and Leadership in the Financial Services Industry (pp. 297-308). Springer International Publishing.
 • KURT, G. ve UYSAL, T. U. (2018), COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi Güncelleme Projesinin Getirdiği Yenilikler. Muhasebe ve Denetime Bakış- Accounting & Auditing Review, 18(54), 19-34
 • PİERCE, E. M., & GOLDSTEİN, J. (2018). ERM And Strategic Planning: A Change İn Paradigm. International Journal Of Disclosure And Governance, 15(1), 51-59
 • PREWETT, K., & Terry, A. (2018). COSO’s Updated Enterprise Risk Management Framework—A Quest For Depth And Clarity, Journal of Corporate Accounting & Finance, 29(3), 16-23
 • TÜREDİ, H., & KARAKAYA, G. (2015), COSO İç Kontrol Modeli ve Kontrol Ortamı. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 52(602).

UPDATES ON THE REGULATORY FRAMEWORK RELATED TO HARMONIZATION OF COSO ENTERPRISE RISK MANAGEMENT INTEGRATING WITH STRATEGY AND PERFORMANCE

Yıl 2018, Sayı: 18, 15 - 22, 28.12.2018

Öz

n addition to Enterprise Risk Management (ERM) framework published in 2004, COSO published the most recent regulation in September 2017; COSO Enterprise Risk Management—Aligning Risk with Strategy and Performance. The report is in-depth with all its aspects and components, as it contains the most current information and regulations on ERM. The fact that there are almost any Turkish sources on this subject has been the main starting point of this study. The study

focused on explain of basic information about the new framework rather than making a comparison. In this sense, a recent review of the current implementation of ERM and its inclusion in the study has also made a positive contribution to the literature.

Kaynakça

 • AYDIN, A. H., & DURGUN, S. (2017, May). Yeni Bir Yönetim Anlayışı Olarak Yönetişimin Gelişmesinde Bilgi Edinme Hakkının Önemi. In 1st Eurasian Conference on Language and Social Sciences (p. 25).
 • AYHAN, E., & ÖNDER, M. (2017). Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı: Yönetişime Açılan Bir Kapı, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 3(2).
 • BURCA, N. (2017), Yenilenen COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi, https://nazifburca.com/2017.09.20/yenilenen-coso-kurumsal-risk-yonetimi-cercevesi/
 • COSO, (2017), Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance, Executive Summary, Eylül
 • COSO, (2004/1). Enterprise Risk Management-Integrated Frmaework Executive Summary Framework. Eylül.
 • COSO, (2004/2), Enterprise Risk Management – Integrated Framework , Application Techniques, Eylül
 • KARAKAYA, G. (2016). Çalışan Hileleri ve İç Kontrol İlişkisi. Vergi Sorunları Dergisi, 330, 159-172
 • KARAKAYA, E., & KARAKAYA, G. (2017), Developing a Risk Management Framework and Risk Assessment for Non-profit Organizations: A Case Study, In Risk Management, Strategic Thinking and Leadership in the Financial Services Industry (pp. 297-308). Springer International Publishing.
 • KURT, G. ve UYSAL, T. U. (2018), COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi Güncelleme Projesinin Getirdiği Yenilikler. Muhasebe ve Denetime Bakış- Accounting & Auditing Review, 18(54), 19-34
 • PİERCE, E. M., & GOLDSTEİN, J. (2018). ERM And Strategic Planning: A Change İn Paradigm. International Journal Of Disclosure And Governance, 15(1), 51-59
 • PREWETT, K., & Terry, A. (2018). COSO’s Updated Enterprise Risk Management Framework—A Quest For Depth And Clarity, Journal of Corporate Accounting & Finance, 29(3), 16-23
 • TÜREDİ, H., & KARAKAYA, G. (2015), COSO İç Kontrol Modeli ve Kontrol Ortamı. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 52(602).
Toplam 12 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makale
Yazarlar

Gencay Karakaya 0000-0002-2662-6031

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Sayı: 18

Kaynak Göster

APA Karakaya, G. (2018). COSO KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ - RİSKİN STRATEJİ VE PERFORMANSLA UYUMLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME ÇERÇEVESİNDE GETİRİLEN GÜNCELLEMELER. Denetişim(18), 15-22.

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.