Year 2019, Volume 6, Issue 1, Pages 166 - 182 2019-05-09

Anita Desai Romanlarında Küresel Sömürgeci Kültürün Bir Yansıması Olarak Yabancılaşma

Mehmet Güneş [1]

15 56

Yabancılaşma, yüzyıllardır felsefe, psikoloji, sosyoloji ve edebiyat alanında önemini koruyan bir kavramdır. Bu çalışmada, yabancılaşma kavramı, yine kendi aralarında yakın ilişki içinde olan kitle, kültür, bunalım kavramları ile ilişkisi açıklanarak irdelenmekte ve yabancılaşma kavramının söz konusu kavramlarla ilişkisi çözümlenerek yabancılaşmanın ortaya çıkma koşulları değerlendirilmektedir. Birey yeni kent hayatıyla beraber kendisini çok daha karmaşık bir yapı içerisinde bulmuştur. Birey bu yeni ve yabancı durum içerisinde kendisinde farklılık yaratma çabası içerisine girmiştir. Bireyin bu farklılaşma çabasının altında şüphesiz bireyin kendini arama çabaları yatmaktadır, çünkü birey artık kendisine ve topluma yabancıdır. Yabancılaşma çağdaş psikolojide ve sosyolojide kişinin kendisine, içinde yaşadığı topluma, doğaya ve başka insanlara karşı duyduğu yabancılık hissi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada; sömürgecilik ve yabancılaşma konularına odaklanan Baumgartner’s Bombay, Journey to Ithaca ve The Zigzag Way adlı İngiliz romanları postkolonyal söylem ve yakın okuma yöntemiyle kritik edilerek yabancılaşma konusu kültürel, bireysel ve psikolojik boyutlarıyla incelenmektedir. Seçilen romanlarda, göçün yol açtığı kimlik çatışması, Doğu-Batı karşıtlığı, yabancılaşma ve ötekileştirme sorunlarının ön plana çıktığı tespit edilmiştir.

Anita Desai, Yabancılaşma, Kimlik Krizi, Göç, Kültürel Çatışma, Postkolonyalizm
  • Akilla, M. ve Phil, M. (2013). Quest for Travel in Anita Desai’s Journey to Ithaca and The Zigzag Way. Language in India. 13 (9): 19-26.Clement, A. (1995). ‘’The Centre Can Not Hold: The Vulnerable World of Anita Desai’’, içinde Indian Women Novelists. R. K. Dhawan (Der.) New Delhi: Prestige Books. 1 (3).Desai, Anita. (1988). Baumgartner’s Bombay. London: Penguin.Desai, Anita. (1995). Journey to Ithaca. Naida: Random House Publishers India Private Limited.Desai, Anita. (2006). Zikzaklı Yol. Çev. Özge Özköprülü. İstanbul: GOA Yayınevi.Eliot, T. S. (1987). Kültür Üzerine Düşünceler, Çev. Sevim Kantarcıoğlu. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.Kundu, Rama. (2007). The Lure of the ‘Other’: Frustration and/or Fulfillment. Jaydipsinh Dodiya (Der.) Critical Essays on Anita Desai’s Fiction: içinde 161-174. New Delhi: IVY Publishing House.Lavanya, S. B. (2013). Pen Prints of the Literary Legend Anita Desai- An Overview. The Journal for English Language and Literary Studies. April-June: 1-8.Memmi, Albert. (2014). Sömürgeci ve Sömürgeleştirilenin Portresi. Çev. Şen Süer, İstanbul: Versus Kitabevi.Newman, Julie. (1990). ‘’History and Letters: Anita Desai’s Baumgartner’s Bombay’’, içinde Postcolonial Literatures: Achebe, Desai, Walcott. Michael Parker ve Roger Starkey (Der.) Hampshire ve London: Macmillan. 30 (1): 37-46.Özbudun, Sibel. (2014). Antropoloji Gözüyle: Sınıf, Kültür, Kimlik Yazıları, Ankara: Ütopya Yayınevi.Pabby, D. K. (2005). The Fiction of Margaret Laurence and Anita Desai: Discourse in Alienation. New Delhi: Prestige Books.Prasad, Hari Mohan. (1981). ‘’The Theme of Exile in Indo-English Novel’’ içinde Alien Voice: Perspectives on Commonwealth Literature. Avandhesh K. Srivastava (Der.) Lucknow: Print House.Rushdie, Salman, (1991). ‘’Anita Desai’’, içinde Imaginary Homelands, London: Granta Books.Shayegan, Daryush. (2013). Melez Bilinç. Çev. Haldun Bayrı, İstanbul: Metis Yayınları.The Cultural Dots, http://webcache.googleusercontent.com/connecting, (18.11.2018)
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet Güneş (Primary Author)
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: May 9, 2019

Bibtex @book review { deuefad521059, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-4958}, eissn = {2147-4419}, address = {Dokuz Eylul University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {166 - 182}, doi = {}, title = {Anita Desai Romanlarında Küresel Sömürgeci Kültürün Bir Yansıması Olarak Yabancılaşma}, key = {cite}, author = {Güneş, Mehmet} }
APA Güneş, M . (2019). Anita Desai Romanlarında Küresel Sömürgeci Kültürün Bir Yansıması Olarak Yabancılaşma. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 6 (1), 166-182. Retrieved from http://dergipark.org.tr/deuefad/issue/45042/521059
MLA Güneş, M . "Anita Desai Romanlarında Küresel Sömürgeci Kültürün Bir Yansıması Olarak Yabancılaşma". Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 6 (2019): 166-182 <http://dergipark.org.tr/deuefad/issue/45042/521059>
Chicago Güneş, M . "Anita Desai Romanlarında Küresel Sömürgeci Kültürün Bir Yansıması Olarak Yabancılaşma". Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 6 (2019): 166-182
RIS TY - JOUR T1 - Anita Desai Romanlarında Küresel Sömürgeci Kültürün Bir Yansıması Olarak Yabancılaşma AU - Mehmet Güneş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 166 EP - 182 VL - 6 IS - 1 SN - 2147-4958-2147-4419 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül University Journal of Humanities Anita Desai Romanlarında Küresel Sömürgeci Kültürün Bir Yansıması Olarak Yabancılaşma %A Mehmet Güneş %T Anita Desai Romanlarında Küresel Sömürgeci Kültürün Bir Yansıması Olarak Yabancılaşma %D 2019 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi %P 2147-4958-2147-4419 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Güneş, Mehmet . "Anita Desai Romanlarında Küresel Sömürgeci Kültürün Bir Yansıması Olarak Yabancılaşma". Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 6 / 1 (May 2019): 166-182.
AMA Güneş M . Anita Desai Romanlarında Küresel Sömürgeci Kültürün Bir Yansıması Olarak Yabancılaşma. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2019; 6(1): 166-182.
Vancouver Güneş M . Anita Desai Romanlarında Küresel Sömürgeci Kültürün Bir Yansıması Olarak Yabancılaşma. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2019; 6(1): 182-166.