Year 2016, Volume , Issue 48, Pages 144 - 154 2016-04-28

TELAFİ HİPOTEZİNİN TÜRKİYE’DE GEÇERLİLİĞİ: BÖLGESEL PANEL VERİ ANALİZİ

Güner Tuncer [1]

225 413

Bu çalışmanın amacı telafi hipotezini, ticari dışa açıklık ile sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri arasındaki ilişki açısından Türkiye özelinde analiz etmektir. Bu doğrultuda analiz Türkiye özelinde 26 bölge için 2004-2011 yılları açısından test edilmiştir. Çalışmada serilerin durağanlıklarının panel birim kök testleri incelendikten sonra değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkisinin varlığı Panel Pedroni ve Kao eşbütünleşme testleriyle tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu ilişkinin yönü ve büyüklüğü ise Panel DOLS yöntemiyle tahmin edilmiştir. Panel birim kök testleri serilerin seviyede durağan olmadıklarını fakat birincil farklarında durağan olduklarını göstermektedir. Panel Pedroni ve Kao eşbütünleşme testleri sonucunda serilerin uzun dönemde eşbütünleşik oldukları tespit edilmiştir. Bunun yanında Panel DOLS sonuçları hem bölgesel hem de panel genelinde ticari dışa açıklığın, sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri harcamalarını pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. 

Telafi Hipotezi, Ticari Dışa Açıklık, Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizmetleri
 • ltay, A., & Aysu, A. (2013). Etkinlik ve Telafi Edici Etki Hipotezi: Seçilmiş Ülkeler Üzerine Ampirik Bir İnceleme. TİSK Akademi, 1, 130-154.
 • Aregbeyen, O., & Ibrahim, T. M. (2014). Trade Openness-Government Size Nexus: Compensation Hypothesis Considered for Nigeria. Journal of Reviews on Global Economics, 3, 364-372.
 • Aydogus, I., & Topcu, M. (2013). An Investigation of Co-Integration and Causality between Trade Openness and Government Size in Turkey. International Journal of Economics and Financial Issues, 3(2), 319-323.
 • Balle, F., & Vaidya, A. (2002). A Regional Analysis of Openness and Government Size. Applied Economics Letters, 9(5), 289-292.
 • Benarroch, M., & Pandey, M. (2012). The Relationship Between Trade Openness and Government Size: Does Disaggregating Government Expenditure Matter? Journal of Macroeconomics, 34, 239-252.
 • Breitung, J. (2000). The Local Power of Some Unit Root Tests for Panel Data. B. H. Baltagi, T. B. Fomby, & R. C. Hill içinde, Advances in Econometrics: Volume 15 - Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels (s. 161-177). Emerald Group Publishing Limited.
 • Cai, W. X., & Zong, J. F. (2008). FDI, Trade Openness and Fiscal Expenditure Structure in China. Journal of Finance and Economics, 34(8), 88-96.
 • Cameron, D. (1978). The Expansion of the Public Economy. American Political Science Review, 72(4), 1243-1261.
 • Choi, I. (2001). Unit Root Tests for Panel Data. Journal of International Money and Finance, 20(2), 249-272.
 • Dreher, A., Sturm, J. E., & Ursprung, H. W. (2008). The Impact of Globalization on the Composition of Government Expenditures: Evidence from Panel Data. Public Choice, 134, 263-292.
 • Gemmell, N., Kneller, R., & Sanz, I. (2008). Foreign Investment, International Trade and the Size and Structure of Public Expenditures. European Journal of Political Economy, 24, 151-171.
 • Genç, M. C., & Telatar, O. M. (2015). Telafi Hipotezi Türkiye İçin Geçerli midir? International Conference on Eurasian Economies, (s. 437-444). Kazan.
 • Hadri, K. (2000). Testing for Stationarity in Heterogeneous Panel Data. The Econometrics Journal, 3(2), 148-161.
 • Harris, R. D., & Tzavalis, E. (1999). Inference for Unit Roots in Dynamic Panels Where the Time Dimension is Fixed. Journal of Econometrics, 91(2), 201-226.
 • Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74.
 • Jeanneney, S. G., & Hua, P. (2004). Why Do More Open Chinese Provinces Have Bigger Governments? Review of International Economics, 12(3), 525-542.
 • Jetter, M., & Parmeter, C. F. (2015). Trade Openness and Bigger Governments: The Role of Country Size Revisited. European Journal of Political Economy, 37, 49-63.
 • Kalkınma Bakanlığı. (2016). www.kalkinma.gov.tr adresinden alınmıştır
 • Kao, C., & Chiang, M. H. (2000). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. B. H. Baltagi, T. B. Fomby, & R. C. Hill içinde, Advances in Econometrics: Volume 15 - Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels (s. 179-222). Emerald Group Publishing Limited.
 • Levin, A., Lin, C. F., & Chu, C. S. (2002). Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1-24.
 • Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and A New Simple Test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 631-652.
 • Muhasebat Genel Müdürlüğü. (2016). www.muhasebat.gov.tr adresinden alınmıştır
 • Pedroni, P. (2000). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. B. H. Baltagi, T. B. Fomby, & R. C. Hill içinde, Advances in Econometrics: Volume 15 - Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels (s. 93-130). Emerald Group Publishing Limited.
 • Podestà, F. (2016). Do Big Governments Promote Trade Liberalization? A Long-Term Analysis of 18 OECD Countries, 1975-2000. Trento: Research Institute for the Evaluation of Public Policies.
 • Reis Mourao, P. (2007). Has Trade Openness Increased All Portuguese Public Expenditures? A Detailed Tme-Series Study. Financial Theory & Practice, 31(3), 225-247.
 • Rivas, M. D., Sort, M. S., & Rodrígez, E. S. (2009). The Relationship Between Trade Openness and Public Expenditure. The Spanish Case, 1960-2000. 6. Zaragoza: Universidad de Zaragoza. Facultad de Economía y Empresa.
 • Rodrik, D. (1998). Why Do More Open Economies Have Bigger Governments? Journal of Political Economy, 106(5), 997-1032.
 • Sáenz, E., Sabaté, M., & Gadea, M. D. (2013). Trade Openness and Public Expenditure. The Spanish case, 1960–2000. Public Choice, 154(3-4), 173-195.
 • Sener, S., Bayrakdar, S., & Hacioglu, V. (2015). The Analysis for the Validity of Compensation and Efficiency Hypotheses in Turkey between 1975 and 2013. World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship. 195, s. 624-631. İstanbul: Procedia - Social and Behavioral Sciences.
 • Shahbaz, M., Rehman, H. U., & Amir, N. (2010). The Impact of Trade and Financial-Openness on Government Size: A Case Study of Pakistan. Journal of Quality and Technology Management, 6(1), 105-118.
 • Tatoğlu, F. Y. (2013). İleri Panel Veri Analizi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2016). www.tuik.gov.tr adresinden alınmıştır
 • Üçler, G., & Kızılkaya, O. (2014). Kadın İstihdamın Boşanma ve Doğurganlık Üzeirne Etkileri: Tükiye Üzerine Bölgesel Panel Veri Analizi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(2), 28-43.
 • Zeren, F., & Ergün, S. (2013). Ticari Açıklık ve Kamu Büyüklüğü İlişkisi: Panel Nedensellik Testi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(4), 229-240.
 • Zortuk, M., & Beşer, B. (2014). Dışa Açıklık ve Demokratik Yapının Kamu Kesimi Büyüklüğü Üzerindeki Etkisi: Rodrik Hipotezine Geçiş Ekonomilerinden Kanıt. Ege Akademik Bakış, 14(3), 345-359.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Güner Tuncer
Institution: DUMLUPINAR UNIV

Bibtex @ { dpusbe283338, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {Dumlupinar University}, year = {2016}, volume = {}, pages = {144 - 154}, doi = {}, title = {TELAFİ HİPOTEZİNİN TÜRKİYE’DE GEÇERLİLİĞİ: BÖLGESEL PANEL VERİ ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Tuncer, Güner} }
APA Tuncer, G . (2016). TELAFİ HİPOTEZİNİN TÜRKİYE’DE GEÇERLİLİĞİ: BÖLGESEL PANEL VERİ ANALİZİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (48), 144-154. Retrieved from http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/26800/283338
MLA Tuncer, G . "TELAFİ HİPOTEZİNİN TÜRKİYE’DE GEÇERLİLİĞİ: BÖLGESEL PANEL VERİ ANALİZİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016): 144-154 <http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/26800/283338>
Chicago Tuncer, G . "TELAFİ HİPOTEZİNİN TÜRKİYE’DE GEÇERLİLİĞİ: BÖLGESEL PANEL VERİ ANALİZİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016): 144-154
RIS TY - JOUR T1 - TELAFİ HİPOTEZİNİN TÜRKİYE’DE GEÇERLİLİĞİ: BÖLGESEL PANEL VERİ ANALİZİ AU - Güner Tuncer Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 144 EP - 154 VL - IS - 48 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi TELAFİ HİPOTEZİNİN TÜRKİYE’DE GEÇERLİLİĞİ: BÖLGESEL PANEL VERİ ANALİZİ %A Güner Tuncer %T TELAFİ HİPOTEZİNİN TÜRKİYE’DE GEÇERLİLİĞİ: BÖLGESEL PANEL VERİ ANALİZİ %D 2016 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 48 %R %U
ISNAD Tuncer, Güner . "TELAFİ HİPOTEZİNİN TÜRKİYE’DE GEÇERLİLİĞİ: BÖLGESEL PANEL VERİ ANALİZİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 48 (April 2016): 144-154.