Year 2016, Volume , Issue 48, Pages 332 - 348 2016-04-28

“PSYKHE İLE EROS” MİTİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN GÖSTERGE BİLİMSEL YANSIMALARI

Sezgin Demir [1] , Onur Alp Kayabaşı [2]

208 719

Olay ya da olayların anlatma eylemi üzerine kurulu şekilde sunulduğu her türlü metin anlatı olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan bir anlatı olarak değerlendirebileceğimiz “Psykhe ile Eros” miti, geçmişten günümüze başta popüler kültür olmak üzere sanat, moda, resim, yazın gibi birçok uygulama alanında etki düzeyi bakımından kuşatıcı, şekillendirici ve doğal olarak da yönlendirici bir işlev üstlenmiştir. Bu bakımdan bu mitin anlam üretim sürecinin temel anlam ağından, edimlerin somutlaştığı sözdizimsel boyuta, oradan da figüratif unsurlara doğru olan yolculuğunun tam tersi bir izlekte gerçekleştirilecek yatay ve dikey eksenli deneysel okumalarla çözümlenmesi, etki düzeyinin anlaşılması açısından son derece önemlidir. Bu tür bir okumada metnin gösterilen boyutundaki anlam çevreninden çok, anlam üretim eksenini merkeze almak amaçlandığından bu çalışmada gösterge bilimi merkezli çözümleme gerçekleştirilmiştir. Metin bir yığın olarak değil, bir bütün olarak değerlendirilmiş ve temel bileşenler merkeze alınarak, bu bileşenlerin yatay ve dikey eksende oluşturduğu yapısal ve anlamsal ilişkiler ağına odaklanılmıştır. Ele alınan metin iyi ile kötünün, sevgi ile nefretin, ölümsüz ile faninin artsüremsel mücadelesinin abideleşmiş öğretisidir. Gerçekleştirilen çözümleme deneysel nitelikte bir okumayı yansıtmaktadır.

Anlatı, Yazın, Gösterge Bilimi, Mit, Halk Bilimi, Psykhe
 • Akerson, F. E. (2005). Göstergebilime Giriş. İstanbul: Multilingual.
 • Aktaş, Ş. (1998). Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş. Ankara: Akçağ.
 • Barthes, R. (2005). Göstergebilimsel Serüven (Çev. Mehmet Rifat - Sema Rifat). İstanbul: YKY.
 • Can, Ş. Klasik Yunan Mitolojisi. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • Genette, G. (2011). Anlatının Söylemi (Çev. Ferit Burak Aydar). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Günay, V. D. (2002). Göstergebilim Yazıları. İstanbul: Multilingual.
 • Günay, V. D. (2003). Metin Bilgisi. İstanbul: Multilingual.
 • Jahn, M. (2012). Anlatıbilim (Çev. Bahar Dervişcemaloğlu). İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Karataş, T. (2004). Ansiklopedik Edebiyat Terimleri Sözlüğü. Ankara: Akçağ.
 • Kıran, A. E. – Kıran, Z. (2003). Yazınsal Okuma Süreçleri. Ankara: Seçkin.
 • Korkmaz, R. (2007). Küçürek Öykü (Short Short Story) Türü ya da Bir Çığlığın Metinleşmesi. Hece Öykü, Sayı: 19, 30-36.
 • Öztokat, N. T. (2005). Yazınsal Metin Çözümlemesinde Kuramsal Yaklaşımlar. İstanbul: Multilingual.
 • Propp, V. (2008). Masalın Biçimbilimi (Çev. Mehmet Rifat – Sema Rifat). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Rifat, M. (2009). Göstergebilimin ABC’si. İstanbul: Say Yayınları.
 • Rifat, M. (2013). Açıklamalı Göstergebilim Sözlüğü -kavramlar, yöntemler, kuramcılar, okullar-. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Uçan, H. (2006). Yazınsal Eleştiri ve Göstergebilim. Ankara: Hece.
 • Uçan, H. (2008). Dilbilim, Göstergebilim ve Edebiyat Eğitimi. Ankara: Hece.
 • Vardar, B. (2002). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstinabul: Multilingual.
 • Yücel, T. (1983). Yazın ve Yaşam. İstanbul: Yol Yayınları.
 • Yücel, T. (1997). Alıntılar. İstanbul: YKY.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Sezgin Demir
Institution: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Onur Alp Kayabaşı
Institution: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 28, 2016

Bibtex @ { dpusbe283376, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {Dumlupinar University}, year = {2016}, volume = {}, pages = {332 - 348}, doi = {}, title = {“PSYKHE İLE EROS” MİTİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN GÖSTERGE BİLİMSEL YANSIMALARI}, key = {cite}, author = {Demir, Sezgin and Kayabaşı, Onur Alp} }
APA Demir, S , Kayabaşı, O . (2016). “PSYKHE İLE EROS” MİTİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN GÖSTERGE BİLİMSEL YANSIMALARI. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (48), 332-348. Retrieved from http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/26800/283376
MLA Demir, S , Kayabaşı, O . "“PSYKHE İLE EROS” MİTİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN GÖSTERGE BİLİMSEL YANSIMALARI". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016): 332-348 <http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/26800/283376>
Chicago Demir, S , Kayabaşı, O . "“PSYKHE İLE EROS” MİTİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN GÖSTERGE BİLİMSEL YANSIMALARI". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016): 332-348
RIS TY - JOUR T1 - “PSYKHE İLE EROS” MİTİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN GÖSTERGE BİLİMSEL YANSIMALARI AU - Sezgin Demir , Onur Alp Kayabaşı Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 332 EP - 348 VL - IS - 48 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi “PSYKHE İLE EROS” MİTİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN GÖSTERGE BİLİMSEL YANSIMALARI %A Sezgin Demir , Onur Alp Kayabaşı %T “PSYKHE İLE EROS” MİTİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN GÖSTERGE BİLİMSEL YANSIMALARI %D 2016 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 48 %R %U
ISNAD Demir, Sezgin , Kayabaşı, Onur Alp . "“PSYKHE İLE EROS” MİTİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN GÖSTERGE BİLİMSEL YANSIMALARI". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 48 (April 2016): 332-348.
AMA Demir S , Kayabaşı O . “PSYKHE İLE EROS” MİTİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN GÖSTERGE BİLİMSEL YANSIMALARI. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; (48): 332-348.
Vancouver Demir S , Kayabaşı O . “PSYKHE İLE EROS” MİTİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN GÖSTERGE BİLİMSEL YANSIMALARI. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; (48): 348-332.