Editorial Board


EDITORIAL BOARD OF JOURNAL OF LITERARY CRITICISMEDITORS


Dr. Öğr. Üyesi Abdulhakim TUĞLUK (Iğdır University)


Dr. Ulaş BİNGÖL  (Dicle University)
  EDITORIAL BOARD


Prof. Dr. Kâzım YETİŞ (İstanbul Aydın University)


Prof. Dr. Zeki TAŞTAN (Yüzüncü Yıl University)


Prof. Dr. Şahmurat ARIK (Kastamonu University)


Prof. Dr. Kemal TİMUR (Düzce University)


Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK (Gazi University)


Prof. Dr. İhsan SAFİ (Recep Tayyip Erdoğan University)


Doç. Dr. Gökhan TUNÇ (Anadolu University)


ADVISORY BOARD


Prof. Dr. İbrahim Halil TUĞLUK (Adıyaman University)


Prof. Dr. Bahir SELÇUK (Fırat University)


Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ (Dicle University)


Doç.Dr. Ebru BURCU YILMAZ (İnönü University)


Doç. Dr. Mehmet Emin ULUDAĞ (Düzce University)


Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan ŞAHİN (İzmir Kâtip Çelebi University)


Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Uğurlu ARSLAN (Dicle University)


Dr. Öğr. Üyesi Selim SOMUNCU (Adıyaman University)


Dr. Öğr. Üyesi Ferhat KORKMAZ (Batman University)


Dr. Öğr. Üyesi Resul ÖZAVŞAR (Yarmouk University)


Dr. Abdülkadir DAĞLAR (Erciyes University)


Dr. Özkan CİĞA (Dicle University)


Dr. Alev ÖNDER (Adana Bilim ve Teknoloji University)LANGUAGE EDITOR


Arş. Gör. Feyza BULUT (Dicle University)


ELEŞTİRİ KURAMLARI ÖZEL SAYISI


      Eleştiri Kuramları Özel Sayısı

Kıymetli Hocam,

2017’de yayın hayatına merhaba diyen Edebî Eleştiri Dergisi, siz değerli araştırmacıların edebiyat eleştirisi alanında yaptığı bilimsel çalışmaları titizlikle hakem sürecinden geçirdikten sonra yayımlamaktadır. Yılda iki defa Mart ve Ekim aylarında yayımlanan Edebî Eleştiri Dergisi’nin temel prensibi, edebiyat eleştirisine katkı sağlayacak nitelikli çalışmalar yayımlamaktır. Bu doğrultuda Edebî Eleştiri ailesi olarak Türk edebiyatında eleştirinin seyri ile ilgili özel sayılara yer vermek niyetindeyiz. Dergimizin ilk özel sayısını Eleştiri Kuramları konu başlığı ile Eylül 2019’da yayımlamayı planlamaktayız.


Özellikle 1980’den sonra farklı eleştiri kuramlarına başvuran eleştirmenler Türkiye’de edebiyat eleştirisinin çeşitlenmesini ve zenginleşmesini sağlamışlardır. Eleştiri kuramları, eleştirinin sorunları ve yeni eleştiri yaklaşımlarının ele alındığı özel bir sayının bu alanda var olan eksikliği kısmen gidereceği kanaatindeyiz. Yayımlamayı düşündüğümüz özel sayıda sizin kıymetli kaleminize yer vermekten şeref duyacağız. Aşağıda belirtilen konu başlıkları çerçevesinde ya da özel sayı kapsamına giren sizin uygun göreceğiniz bir konudaki çalışmanızı en geç 15 Ağustos 2019 tarihine kadar http://dergipark.gov.tr/eeder adresinden göndermenizi istirham etmekteyiz. Şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Konu Başlıkları:

-Edebiyat Eleştirisinin Temel Sorunları

-Eleştiri Kuramlarının Gelişim Seyri

-Eleştiri Kuramlarının Ardındaki Felsefe

-Eleştiri Kuramları ile Diğer Disiplinler/Bilim Dalları Arasındaki İlişki

-Eleştiri Kuramları (Yapısalcılık, Yapısöküm, Alımlama Estetiği, Yeni Tarihselcilik, Marksist Eleştiri, Hermeneutik, Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri, Göstergebilim, Akademik Eleştiri)

-Eleştiri Kuramlarının Türk Edebiyatına Olan Yansımaları.
                                                                                                                                  iThenticate Taraması

Mayıs 2018 itibariyle dergimize gönderilen makaleler iThenticate taramasından geçirilmektedir.

ithenticate-button-sm-white.jpg?t=1526200994534