Year 2013, Volume 3, Issue 4, Pages 44 - 50 2013-12-30

EGE BÖLGESİ’NDE BULUNAN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ DURUM ANALİZİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
EGE BÖLGESİ’NDE BULUNAN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ DURUM ANALİZİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ELİF YÜCEBAŞ [1] , GÖNÜL ALKAN [2] , HANDE GÜL ATASAĞUN [3] , HÜSEYİN AVNİ EGELİ [4]

287 905

The quality and the frame of education at vocational schools, which train qualified employee needed in the various sectors contributing to the economic development of the countries, have changed in many years. Nowadays, the function and structure of vocational schools are still issues of conflict. The determination of the existing problems in these schools is very important in terms of improving the quality of education and scientific research and training the qualified manpower. In this study, the current situation of vocational schools in the Aegean region has been analyzed comparatively taking into account the program profiles, the structure of instructor, the relations with regional and economic development. And in this regard, it has been determined the present problems and offered various solutions
Ülkelerin ekonomik gelişimine katkı sağlayan çeşitli sektörlerin ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştiren meslek yüksekokullarında verilen eğitimin kalitesi ve çerçevesi seneler içerisinde değişim göstermiştir. Meslek yüksekokullarının işlevi ve yapısı günümüzde hala tartışma konusudur. Bu kurumlarda mevcut sıkıntıların belirlenerek ortaya konulması, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma kalitesinin arttırılması ve nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Yapılan bu çalışmada, Ege Bölgesi’nde bulunan meslek yüksekokullarının mevcut durumları; program profilleri, öğretim elemanı yapısı, meslek yüksekokulunun bölgesel ve ekonomik yapıyla ilişkileri dikkate alınarak karşılaştırmalı olarak ortaya konulmuştur. Bu bağlamda mevcut sorunlar belirlenerek, bu sorunlara çeşitli çözüm önerileri getirilmiştir
Meslek Yüksekokulu, Ege Bölgesi
  • Bahşi, N. (2009). Meslek Yüksekokullarında Yöneticilerin Karşılaştığı Sorunlar. 1. Uluslararası 5. Ulusal
  • Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. Konya. DPT. (2000). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara.
  • Erden, D. V. (2007). Meslek Liselerinden Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişin Ankara Üniversitesi
  • Kalecik Meslek Yüksekokulu'ndaki Sonuçları. Ulusal Meslek Yüksekokulu Sempozyumu Bildiriler Kitabı II (s. 106-109). İzmir: Ege Üniversitesi. Gürbüz, R. (2011). Meslek Yüksekokulları Nedir? METEF Fuarı Sunusu. Ankara.
  • Kavak, Y. (1992 ). Meslek Yüksekokulları İş Hayatı İlişkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:7, 95-115.
  • Yıldız, E., & Talih, D. (2011). Üniversitelerin Kalkınmadaki Rolü: Babaeski Meslek Yüksekokulu Örneği.
  • Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (6:2), 269-287. Yükseköğretim Kurulu. (2007). Türkiye'nin Yükseköğretim Stratejisi (2007-2012). Ankara.
  • Yükseköğretim Kurulu. (2013, Eylül 9). Yükseköğretim Kurulu Mevcut Programlara Ön Lisansta Öğrenci
  • Alınması İçin Ölçütler ve Başvuru Formatı: http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/- /journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18738 adresinden alınmıştır. Yükseköğretim Kurulu. (2013, Eylül https://bologna.yok.gov.tr/?page=yazi&c=1&i=3 adresinden alınmıştır. 9). Yükseköğretim Kurulu Bologna Süreci:
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: ELİF YÜCEBAŞ

Author: GÖNÜL ALKAN

Author: HANDE GÜL ATASAĞUN

Author: HÜSEYİN AVNİ EGELİ

Bibtex @ { ejovoc73085, journal = {Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)}, issn = {2146-7684}, eissn = {2146-7684}, address = {Kirklareli University}, year = {2013}, volume = {3}, pages = {44 - 50}, doi = {}, title = {EGE BÖLGESİ’NDE BULUNAN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ DURUM ANALİZİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ}, key = {cite}, author = {YÜCEBAŞ, ELİF and ALKAN, GÖNÜL and ATASAĞUN, HANDE GÜL and EGELİ, HÜSEYİN AVNİ} }
APA YÜCEBAŞ, E , ALKAN, G , ATASAĞUN, H , EGELİ, H . (2013). EGE BÖLGESİ’NDE BULUNAN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ DURUM ANALİZİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 3 (4), 44-50. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ejovoc/issue/5389/73085
MLA YÜCEBAŞ, E , ALKAN, G , ATASAĞUN, H , EGELİ, H . "EGE BÖLGESİ’NDE BULUNAN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ DURUM ANALİZİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 (2013): 44-50 <http://dergipark.org.tr/ejovoc/issue/5389/73085>
Chicago YÜCEBAŞ, E , ALKAN, G , ATASAĞUN, H , EGELİ, H . "EGE BÖLGESİ’NDE BULUNAN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ DURUM ANALİZİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 (2013): 44-50
RIS TY - JOUR T1 - EGE BÖLGESİ’NDE BULUNAN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ DURUM ANALİZİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ AU - ELİF YÜCEBAŞ , GÖNÜL ALKAN , HANDE GÜL ATASAĞUN , HÜSEYİN AVNİ EGELİ Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 50 VL - 3 IS - 4 SN - 2146-7684-2146-7684 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) EGE BÖLGESİ’NDE BULUNAN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ DURUM ANALİZİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ %A ELİF YÜCEBAŞ , GÖNÜL ALKAN , HANDE GÜL ATASAĞUN , HÜSEYİN AVNİ EGELİ %T EGE BÖLGESİ’NDE BULUNAN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ DURUM ANALİZİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ %D 2013 %J Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) %P 2146-7684-2146-7684 %V 3 %N 4 %R %U
ISNAD YÜCEBAŞ, ELİF , ALKAN, GÖNÜL , ATASAĞUN, HANDE GÜL , EGELİ, HÜSEYİN AVNİ . "EGE BÖLGESİ’NDE BULUNAN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ DURUM ANALİZİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 / 4 (December 2014): 44-50.