VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS' OPINIONS ABOUT THE IMPACT OF HISTORICAL MOVIES OR SERIES ON RAISING THE INTEREST FOR HISTORY
TARİHÎ FİLM VEYA TARİHÎ DİZİLERİN TARİHE İLGİYİ ARTIRMADA ETKİSİNE İLİŞKİN MYO ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Sezai ÖZTAŞ [1] , Nihat Kamil ANIL [2] , Bülent KILIÇ [3]

334 746

In this survey, opinions of students for the question whether historical movies or series raise the interest of history or not are studied. As data gathering tool, a questionnaire developed by the researcher was used. Questionnaires was answered by 402 students actively continuing their education in Vocational High Schools of Kırklareli University in the spring semester of 2012-2013 academic year. In the analysis of the collected data IBM SPSS Statistics 20 program was used. For data analysis, techniques of reliability analysis, frequency analysis, t test, analysis of variance were used. As the result of this survey, historical movies and series are found out to be effective for raising the interest for history
Bu araştırmada, tarihî film veya tarihî dizilerin tarihe ilgiyi artırıp artırmadığına yönelik öğrenci görüşleri ele alınmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Anketler, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Kırklareli Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokullarında öğrenime devam eden toplam 402 öğrenciye uygulanmıştır. Toplanan verilerin analizi için IBM SPSS Statistics 20 programından yararlanılmıştır.Toplanan verilerin çözümlenmesinde güvenirlik analizi, frekans analizi, t-testi ve varyans analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, tarihî film ve tarihî dizilerin tarihe ilginin artmasında etkili olduğu bulunmuştur
Tarih, Tarihî Film, Tarihî Dizi, Tarihe İlgi
  • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Sezai ÖZTAŞ

Author: Nihat Kamil ANIL

Author: Bülent KILIÇ

Bibtex @ { ejovoc73093, journal = {Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)}, issn = {2146-7684}, eissn = {2146-7684}, address = {Kirklareli University}, year = {2013}, volume = {3}, pages = { - }, doi = {10.1501/OTAM\_0000000417}, title = {TARİHÎ FİLM VEYA TARİHÎ DİZİLERİN TARİHE İLGİYİ ARTIRMADA ETKİSİNE İLİŞKİN MYO ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {ÖZTAŞ, Sezai and ANIL, Nihat Kamil and KILIÇ, Bülent} }
APA ÖZTAŞ, S , ANIL, N , KILIÇ, B . (2013). TARİHÎ FİLM VEYA TARİHÎ DİZİLERİN TARİHE İLGİYİ ARTIRMADA ETKİSİNE İLİŞKİN MYO ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 3 (4), . DOI: 10.1501/OTAM_0000000417
MLA ÖZTAŞ, S , ANIL, N , KILIÇ, B . "TARİHÎ FİLM VEYA TARİHÎ DİZİLERİN TARİHE İLGİYİ ARTIRMADA ETKİSİNE İLİŞKİN MYO ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 (2013): <http://dergipark.org.tr/ejovoc/issue/5389/73093>
Chicago ÖZTAŞ, S , ANIL, N , KILIÇ, B . "TARİHÎ FİLM VEYA TARİHÎ DİZİLERİN TARİHE İLGİYİ ARTIRMADA ETKİSİNE İLİŞKİN MYO ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 (2013):
RIS TY - JOUR T1 - TARİHÎ FİLM VEYA TARİHÎ DİZİLERİN TARİHE İLGİYİ ARTIRMADA ETKİSİNE İLİŞKİN MYO ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ AU - Sezai ÖZTAŞ , Nihat Kamil ANIL , Bülent KILIÇ Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - doi: 10.1501/OTAM_0000000417 DO - 10.1501/OTAM_0000000417 T2 - Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 3 IS - 4 SN - 2146-7684-2146-7684 M3 - doi: 10.1501/OTAM_0000000417 UR - https://doi.org/10.1501/OTAM_0000000417 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) TARİHÎ FİLM VEYA TARİHÎ DİZİLERİN TARİHE İLGİYİ ARTIRMADA ETKİSİNE İLİŞKİN MYO ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ %A Sezai ÖZTAŞ , Nihat Kamil ANIL , Bülent KILIÇ %T TARİHÎ FİLM VEYA TARİHÎ DİZİLERİN TARİHE İLGİYİ ARTIRMADA ETKİSİNE İLİŞKİN MYO ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ %D 2013 %J Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) %P 2146-7684-2146-7684 %V 3 %N 4 %R doi: 10.1501/OTAM_0000000417 %U 10.1501/OTAM_0000000417
ISNAD ÖZTAŞ, Sezai , ANIL, Nihat Kamil , KILIÇ, Bülent . "TARİHÎ FİLM VEYA TARİHÎ DİZİLERİN TARİHE İLGİYİ ARTIRMADA ETKİSİNE İLİŞKİN MYO ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 / 4 (December 2014): -. https://doi.org/10.1501/OTAM_0000000417