Research Article
BibTex RIS Cite

Köyceğiz Lagünü’nden Avlanan Altınbaş (Chelon auratus) ve Mavri (Chelon labrosus) Kefallerinin Besin Kompozisyonu ve Yağ Asidi Profilinin Mevsimsel Değişimi

Year 2021, Volume: 17 Issue: 2, 175 - 185, 01.06.2021
https://doi.org/10.22392/actaquatr.773796

Abstract

Bu çalışmada, ülkemizde ekolojik ve ekonomik öneme sahip birkaç dalyandan biri olan Köyceğiz Dalyanı’ndaki Altınbaş (Chelon auratus) ve Mavri (Chelon labrosus) kefal türlerinin besinsel içerikleri aylık olarak incelenmiştir. Köyceğiz Dalyanı’na giren bu kefal türlerinin 12 ay boyunca protein, yağ, nem, kül ve yağ asidi olmak üzere besin kompozisyonu analizleri yapılmıştır. Bu sayede dalyandan kefal avlayarak satışa sunan DALKO kooperatifi için bu türlerin besin içeriği etiket bilgileri oluşturulmuştur.
Çalışma sonucunda Altınbaş kefal; Ocak, Şubat, Mart, Haziran, Temmuz, Eylül, Kasım ve Aralık aylarında ve Mavri kefal; Ocak, Mart, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında temin edilmiştir. En yüksek protein miktarı Altınbaş kefal ve Mavri kefal için sırasıyla Eylül (%22,50) ve Ocak aylarında (%23,24); en yüksek yağ değerleri ise %4,46 ve %3,01 olmak üzere Temmuz ayında bulunmuştur. Yağ asidi kompozisyonu açısından her iki kefal türünde de doymuş yağ asitlerinden Miristik asit, Palmitik asit, Stearik asit; tekli doymamış yağ asitlerinden Palmitoleik asit, Oleik asit ve çoklu doymamış yağ asitlerinden Linoleik asit, Eikosatrienoik asit, Eikosapentaenoik asit (EPA) ve Dokosaheksaenoik asit (DHA) major yağ asitleri olarak tespit edilmiştir.

Supporting Institution

TUBİTAK

Project Number

115O839

Thanks

Desteklerinden dolayı TUBİTAK birimine ve tür tayini ve biyometrik ölçümler için Hasan Cerim’e, laboratuvarda gerçekleştirilen analizlerdeki yardımlarından dolayı Hatice H. Yapıcı, Zerrin Ekşi ve Ümran Ateş’e teşekkürlerimizi bir borç biliriz.

References

 • Acarlı, D., Kara, A., Bayhan, B., & Çoker, T. (2009). Homa Lagünü’nden (İzmir Körfezi, Ege Denizi) yakalanan türlerin av kompozisyonu ve av verimi. E.U. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 26(1), 39–47.
 • Achouri, N., Kharrat, N., Smichi, N., Miled, N., Gargouri, Y., & Fendri, A. (2018). Nutritional properties, oxidative stability, and in vitro digestibility of oils extracted from muscles of wild and breeding eels (Anguilla anguilla). Journal of Food Processing and Preservation, 42:e13519.
 • Akın, S., Buhan, E., Winemiller, K.O., & Yilmaz, H. (2005). Fish assemblage structure of Koycegiz Lagoone Estuary, and Turkey: Spatial temporal distribution patterns in relation to environmental variation. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 64, 671-684.
 • Alparslan, Y., Metin, C., Hasanhocaoğlu Yapıcı, H., & Baygar, T. (2017). Köyceğiz Lagünü’nden avlanan farklı kefal (Mugilidae) türlerinin duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesi. Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research, 3(4), 160-170.
 • AOAC (2002). Ash content. In Official Methods of Analysis, 17th Ed., Assoc. of Official Analytical Chemist, Method 920.153, Gaithersburg, Maryland.
 • AOAC (2006a). Crude protein in meat. In Official methods of analysis (17th ed.) 984.13. Gaithersburg, Association of Official Analytical Chemists.
 • AOAC (2006b). Moisture content. Official method 934.01. Official Methods of Analysis (17th ed.). Gaithersburg: Maryland (USA): Association of Official Analytical Chemists.
 • Başçınar, N., & Okumuş, İ. (2005). Body weight-carcass and body weight-head ratio relationships of Pacific mullet (Mugil so-iuy Basılewsky) ages I-VII (in Turkish). Türk Sucul Yaşam Dergisi, 3(4), 539-544.
 • Ben Khemis, I., Hamza, N., & Sadok, S. (2019). Nutritional quality of the fresh and processed grey mullet (Mugilidae) products: a short review including data concerning fish from freshwater. Aquatic Living Resources, 32(2), 1-11.
 • Bligh, E.G., & Dyer, W.J. (1959). A rapid method of total lipid extraction and purification, Canadian Journal of Biochemistry and Physiology, 37, 911-917. Çayhan, G.G. (2009). Doğu Akdeniz’den avlanan kefal (Mugil cephalus Linnaeus, 1758) balığının aroma-aktif bileşikleri. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 53s.
 • Erkoyuncu, İ., Erdem, M., Samsun, O., Özdamar, E., & Kaya, Y. (1994). Karadeniz’de avlanan bazı balık türlerinin et verimi, kimyasal yapısı ve boy-ağırlık ilişkisinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 8(1-2), 181-191.
 • Gülyavuz, H., & Ünlüsayın, M. (1999). Su Ürünleri İşleme Teknolojisi. Ders Kitabı. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Isparta, 366 s. Ichihara, K., Shibahara, A., Yamamoto, K., & Nakayama, T. (1996). An improved method for rapid analysis of the fatty acids of glycerolipids. Lipids, 31, 535–539.
 • Jo, H.G., Kim, M.J., Moon, B.Y., Sin, Y.S., & Lee, K.S. (2019). Physicochemical, nutritional, and quality parameters of salted semidried mullet (Chelon haematocheilus) prepared with different processing methods. Food Science & Nutrition, 7, 4045–4062.
 • Kamdem, S.S., Vernocchi, P., Maffei, M., Belletti, N., Gardini, F., Guerzoni, M.E., & Lanciotti, R. (2008). Assessment of safety, nutritional, and spoilage characteristics of different lagoon grey mullets (Liza ramada, Liza aurata, and Liza saliens). Journal of Food Protection, 71(12), 2572-2577.
 • Kalay, M., Sangün, M. K., Ayas, D., & Göçer, M. (2008). Chemical composition and some trace element levels of Thinlip Mullet, Liza ramada caught from Mersin Gulf. Ekoloji, 17(68), 11-16.
 • Khitouni, I.K., Mihoubi, N.B., Bouain, A. & Rebah, F.B. (2014). Seasonal variations in proximate and fatty acid composition of golden grey mullet Liza aurata (R, 1810) from the Tunisian coast. International Journal of Agricultural Policy and Research, 2(7), 273–280.
 • Koussoroplis, A., Bec, A., Perga, M., Koutrakis, E., Bourdier, G., & Desvilettes. C. (2011). Fatty acid transfer in the food web of a coastal Mediterranean lagoon: Evidence for high arachidonic acid retention in fish. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 91, 450-461.
 • Kumaran, R., Ravi, V., Gunalan, B., Murugan, S., & Sundramanickam, A. (2012). Estimation of proximate, amino acids, fatty and mineral composition of mullet (Mugil cephalus) of Parangipettai Southeast Coast of India. Advences in Applied Science Research, 3(4), 2015-2019.
 • Lena, G. D., Nevigato, T., Rampacci, M., Casini, I., Caproni, R., & Orban, E. (2016). Proximate composition and lipid profile of red mullet (Mullus barbatus) from two sites of the Tyrrhenian and Adriatic seas (Italy): A seasonal differentiation. Journal of Food Composition and Analysis, 45, 121–129.
 • MEGEP (2011a). Su ürünleri ve işletmeleri. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre Sağlığı, Ankara, s.4.
 • Norouzi, M., & Bagheri, M. (2015). The chemical composition of golden grey mullet Liza aurata in southern Caspian Sea during sexual rest and sexual ripeness. Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation, International Journal of the Bioflux Society, 8(4), 517-525.
 • Özalp, B. (2008). Bazı su ürünlerinin bileşimi ve değişik teknolojik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Rabeh, I., Telahigue, K., Boussoufa, D., Besbes, R., & El Cafsi, M. (2015). Comparative analysis of fatty acids profiles in muscle and liver of Tunisian thick lipped grey mullet Chelon labrosus reared in seawater and freshwater. Journal of the Tunisian Chemical Society, 17, 95-104.
 • Syama Dayal, J., Ambasankar, K., Jannathulla, R., Kumuraguruvasagam, K.P., Kailasam, M., & Vijayan, K.K. (2017). Polyculture of mullets in brackishwater using compounded feed: proximate and mineral profiles in comparision with wild mullets. Indian Journal of Fisheries, 64(4), 50-57.
 • Syama Dayal, J., Ambasankar, K., Jannathulla, R., Kumuraguruvasagam, K. P., & Kailasam, M. (2019). Nutrient and fatty acid composition of cultured and wild caught gold-spot mullet Liza parsia (Hamilton, 1822). Indian Journal of Fisheries, 66(2), 62-70.
 • Uçak, İ. (2018). Propolis ekstraktı ile zenginleştirilmiş balık yağında lipit oksidasyonu düzeyinin belirlenmesi. Gıda, 43(3), 523-532.
 • Udo, P.J., & Arazu, V.N. (2012). Nutritive Value of Ethmalosa fimbraita (Clupeidae), Mugil cephalus,(Mugilidae) and Cynoglosuss senegalensis (Cynoglossidae) of the Cross River Estuary, Nigeria, West Africa. Pakistan Journal of Nutrition, 11(7), 526-530.
 • Yeltekin, A.Ç. (2012). Alabalıklarda (Oncorhynchus mykiss) yağ asiti ve önemi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(2), 118-123.

Nutrient Composition and Seasonal Change of Fatty Acid Profile of Golden Grey Mullet (Chelon auratus) and Thicklip Grey Mullet (Chelon labrosus) Mullets Caught from Köyceğiz Lagoon

Year 2021, Volume: 17 Issue: 2, 175 - 185, 01.06.2021
https://doi.org/10.22392/actaquatr.773796

Abstract

In this study, the nutritional content of the mullet species Golden grey mullet (Chelon auratus) and Thicklip grey mullet (Chelon labrosus) in Köyceğiz Lagoon, which is one of the few ecologically and economically important in our country, was determined and the changes of these values depending on the months were examined. Nutritional composition analysis of protein, lipid, moisture, ash, and fatty acid was carried out for 12 months of these mullet species entering into Köyceğiz Lagoon. In this way, for the DALKO cooperative, which is selling mullet from the lagoon, the nutritional content label information of these species has been created.
As a result of the study, Golden grey mullet; in January, February, March, June, July, September, November, and December; Thicklip grey mullet in January, March, May, June, July, August, and September were supplied. It was found that the highest protein amount for Golden grey mullet and Thicklip grey mullet in September (22.50%) and January (23.24%); the highest oil values were found in July with 4.46% and 3.01% respectively. In terms of fatty acid composition, in both types of mullet, saturated fatty acids; Myristic acid, Palmitic acid, Stearic acid; monounsaturated fatty acids Palmitoleic acid, Oleic acid, polyunsaturated fatty acids; Linoleic acid, Eicosatrienoic acid, Eicosapentaenoic acid (EPA) and Docosahexaenoic acid (DHA) have been identified as major fatty acids.

Project Number

115O839

References

 • Acarlı, D., Kara, A., Bayhan, B., & Çoker, T. (2009). Homa Lagünü’nden (İzmir Körfezi, Ege Denizi) yakalanan türlerin av kompozisyonu ve av verimi. E.U. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 26(1), 39–47.
 • Achouri, N., Kharrat, N., Smichi, N., Miled, N., Gargouri, Y., & Fendri, A. (2018). Nutritional properties, oxidative stability, and in vitro digestibility of oils extracted from muscles of wild and breeding eels (Anguilla anguilla). Journal of Food Processing and Preservation, 42:e13519.
 • Akın, S., Buhan, E., Winemiller, K.O., & Yilmaz, H. (2005). Fish assemblage structure of Koycegiz Lagoone Estuary, and Turkey: Spatial temporal distribution patterns in relation to environmental variation. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 64, 671-684.
 • Alparslan, Y., Metin, C., Hasanhocaoğlu Yapıcı, H., & Baygar, T. (2017). Köyceğiz Lagünü’nden avlanan farklı kefal (Mugilidae) türlerinin duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesi. Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research, 3(4), 160-170.
 • AOAC (2002). Ash content. In Official Methods of Analysis, 17th Ed., Assoc. of Official Analytical Chemist, Method 920.153, Gaithersburg, Maryland.
 • AOAC (2006a). Crude protein in meat. In Official methods of analysis (17th ed.) 984.13. Gaithersburg, Association of Official Analytical Chemists.
 • AOAC (2006b). Moisture content. Official method 934.01. Official Methods of Analysis (17th ed.). Gaithersburg: Maryland (USA): Association of Official Analytical Chemists.
 • Başçınar, N., & Okumuş, İ. (2005). Body weight-carcass and body weight-head ratio relationships of Pacific mullet (Mugil so-iuy Basılewsky) ages I-VII (in Turkish). Türk Sucul Yaşam Dergisi, 3(4), 539-544.
 • Ben Khemis, I., Hamza, N., & Sadok, S. (2019). Nutritional quality of the fresh and processed grey mullet (Mugilidae) products: a short review including data concerning fish from freshwater. Aquatic Living Resources, 32(2), 1-11.
 • Bligh, E.G., & Dyer, W.J. (1959). A rapid method of total lipid extraction and purification, Canadian Journal of Biochemistry and Physiology, 37, 911-917. Çayhan, G.G. (2009). Doğu Akdeniz’den avlanan kefal (Mugil cephalus Linnaeus, 1758) balığının aroma-aktif bileşikleri. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 53s.
 • Erkoyuncu, İ., Erdem, M., Samsun, O., Özdamar, E., & Kaya, Y. (1994). Karadeniz’de avlanan bazı balık türlerinin et verimi, kimyasal yapısı ve boy-ağırlık ilişkisinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 8(1-2), 181-191.
 • Gülyavuz, H., & Ünlüsayın, M. (1999). Su Ürünleri İşleme Teknolojisi. Ders Kitabı. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Isparta, 366 s. Ichihara, K., Shibahara, A., Yamamoto, K., & Nakayama, T. (1996). An improved method for rapid analysis of the fatty acids of glycerolipids. Lipids, 31, 535–539.
 • Jo, H.G., Kim, M.J., Moon, B.Y., Sin, Y.S., & Lee, K.S. (2019). Physicochemical, nutritional, and quality parameters of salted semidried mullet (Chelon haematocheilus) prepared with different processing methods. Food Science & Nutrition, 7, 4045–4062.
 • Kamdem, S.S., Vernocchi, P., Maffei, M., Belletti, N., Gardini, F., Guerzoni, M.E., & Lanciotti, R. (2008). Assessment of safety, nutritional, and spoilage characteristics of different lagoon grey mullets (Liza ramada, Liza aurata, and Liza saliens). Journal of Food Protection, 71(12), 2572-2577.
 • Kalay, M., Sangün, M. K., Ayas, D., & Göçer, M. (2008). Chemical composition and some trace element levels of Thinlip Mullet, Liza ramada caught from Mersin Gulf. Ekoloji, 17(68), 11-16.
 • Khitouni, I.K., Mihoubi, N.B., Bouain, A. & Rebah, F.B. (2014). Seasonal variations in proximate and fatty acid composition of golden grey mullet Liza aurata (R, 1810) from the Tunisian coast. International Journal of Agricultural Policy and Research, 2(7), 273–280.
 • Koussoroplis, A., Bec, A., Perga, M., Koutrakis, E., Bourdier, G., & Desvilettes. C. (2011). Fatty acid transfer in the food web of a coastal Mediterranean lagoon: Evidence for high arachidonic acid retention in fish. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 91, 450-461.
 • Kumaran, R., Ravi, V., Gunalan, B., Murugan, S., & Sundramanickam, A. (2012). Estimation of proximate, amino acids, fatty and mineral composition of mullet (Mugil cephalus) of Parangipettai Southeast Coast of India. Advences in Applied Science Research, 3(4), 2015-2019.
 • Lena, G. D., Nevigato, T., Rampacci, M., Casini, I., Caproni, R., & Orban, E. (2016). Proximate composition and lipid profile of red mullet (Mullus barbatus) from two sites of the Tyrrhenian and Adriatic seas (Italy): A seasonal differentiation. Journal of Food Composition and Analysis, 45, 121–129.
 • MEGEP (2011a). Su ürünleri ve işletmeleri. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre Sağlığı, Ankara, s.4.
 • Norouzi, M., & Bagheri, M. (2015). The chemical composition of golden grey mullet Liza aurata in southern Caspian Sea during sexual rest and sexual ripeness. Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation, International Journal of the Bioflux Society, 8(4), 517-525.
 • Özalp, B. (2008). Bazı su ürünlerinin bileşimi ve değişik teknolojik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Rabeh, I., Telahigue, K., Boussoufa, D., Besbes, R., & El Cafsi, M. (2015). Comparative analysis of fatty acids profiles in muscle and liver of Tunisian thick lipped grey mullet Chelon labrosus reared in seawater and freshwater. Journal of the Tunisian Chemical Society, 17, 95-104.
 • Syama Dayal, J., Ambasankar, K., Jannathulla, R., Kumuraguruvasagam, K.P., Kailasam, M., & Vijayan, K.K. (2017). Polyculture of mullets in brackishwater using compounded feed: proximate and mineral profiles in comparision with wild mullets. Indian Journal of Fisheries, 64(4), 50-57.
 • Syama Dayal, J., Ambasankar, K., Jannathulla, R., Kumuraguruvasagam, K. P., & Kailasam, M. (2019). Nutrient and fatty acid composition of cultured and wild caught gold-spot mullet Liza parsia (Hamilton, 1822). Indian Journal of Fisheries, 66(2), 62-70.
 • Uçak, İ. (2018). Propolis ekstraktı ile zenginleştirilmiş balık yağında lipit oksidasyonu düzeyinin belirlenmesi. Gıda, 43(3), 523-532.
 • Udo, P.J., & Arazu, V.N. (2012). Nutritive Value of Ethmalosa fimbraita (Clupeidae), Mugil cephalus,(Mugilidae) and Cynoglosuss senegalensis (Cynoglossidae) of the Cross River Estuary, Nigeria, West Africa. Pakistan Journal of Nutrition, 11(7), 526-530.
 • Yeltekin, A.Ç. (2012). Alabalıklarda (Oncorhynchus mykiss) yağ asiti ve önemi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(2), 118-123.
There are 28 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Food Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Cansu Metin 0000-0002-2290-1489

Yunus Alparslan 0000-0002-8833-996X

Taçnur Baygar 0000-0001-8070-0653

Project Number 115O839
Publication Date June 1, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 17 Issue: 2

Cite

APA Metin, C., Alparslan, Y., & Baygar, T. (2021). Köyceğiz Lagünü’nden Avlanan Altınbaş (Chelon auratus) ve Mavri (Chelon labrosus) Kefallerinin Besin Kompozisyonu ve Yağ Asidi Profilinin Mevsimsel Değişimi. Acta Aquatica Turcica, 17(2), 175-185. https://doi.org/10.22392/actaquatr.773796