BibTex RIS Cite

Modernleşme, Kemalizm ve Resmi İdeoloji Üzerine Tartışmalar

Year 2016, Volume: 2 Issue: 2, 81 - 99, 31.12.2016
https://doi.org/10.22466/acusbd.286981

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı Kemalist modernleşme sürecinin niteliğini tartışmaktır. Bu doğrultuda makale öncelikle Tanzimat döneminden itibaren Osmanlı İmparatorluğunda gözlenen siyasi değişikliklerin Türk modernleşmesindeki yerinin ve anlamının üzerinde duracaktır. Daha sonra ise Kemalist modernleşmeyi sağlıklı biçimde değerlendirebilmek için; Cumhuriyetin Osmanlının bir devamı olup olmadığı temel sorunsalına ayrıntı biçimde değinilecektir. Tüm bu tartışmalarla bağlantı olarak son olarak ise Türk modernleşmesinin kendine özgü bir yapısı olduğu sonucuna varılarak Kemalist modernleşme modelinin günümüzde geçerliliğini ne derece koruyabileceği sorusu ulusal kimlik kavramına referansla sorulmuştur.

Anahtar sözcükler: Modernleşme, Jön Türkler, Kemalizm, ulusal kimlik

Year 2016, Volume: 2 Issue: 2, 81 - 99, 31.12.2016
https://doi.org/10.22466/acusbd.286981

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Journal Section All Sections
Authors

Aslıhan Çoban Balcı

Publication Date December 31, 2016
Submission Date July 27, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Çoban Balcı, A. (2016). Modernleşme, Kemalizm ve Resmi İdeoloji Üzerine Tartışmalar. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 81-99. https://doi.org/10.22466/acusbd.286981

Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

ACUSBDCreative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC) ile lisanslanmıştır.