Aim

Arşiv Dünyası Dergisinin Amacı

Bilgi ve Belge Yönetimi, arşivcilik, kütüphanecilik, tarihi devlet arşivleri, tarih incelemeleri, sosyal bilimler, enformasyon sistemleri gibi alanlarda özgün bilimsel makaleleri ve saha çalışmalarından elde edilen tecrübeleri yayınlayarak bilimsel çalışmaların yaygınlaşmasını sağlamak amaçlanmıştır.

Scope

 • (Liste güncelleniyor)

  Arşiv Yönetimi
 • Belge Yönetimi 
 • Bilgi Yönetimi
 • Dijital İnsani Bilimler
 • Dijitalleştirme
 • Diplomatika
 • E-Arşiv
 • EBYS
 • Kütüphane Yönetimi
 • Müessese Arşivleri
 • Müze Yönetimi
 • Tarih
 • Tarihi Devlet Arşivleri