ISSN: 2147-2599
e-ISSN: 2717-7335
Başlangıç: 1999
Yayıncı: Türk Arşivciler Derneği
Kapak Resmi
       

Arşiv Dünyası, Türk Arşivciler Derneği tarafından, elektronik ortamda yılda 2 kez olmak üzere (Haziran-Aralık) çıkarılan, Türkçe ve İngilizce uluslararası akademik ve hakemli bir dergidir. Açık erişim yaklaşımını temel alan dergimizde yayınlanacak bilimsel makaleler ve çeşitli nitelikteki yazılar için hiçbir şekilde ücret talep edilmemektedir. Dergiye gönderilen çalışmalar Editör Kurulu tarafından incelenmekte, bilimsel bir niteliğe sahip olan yayınlar Hakem Kurulu tarafından çifte körleme yöntemiyle bilimsel olarak değerlendirilmektedir. Yazarlar, yayınlarında yer alan fikir, düşünce ve önerilerden direkt sorumludur. Dergimiz; Arşivcilik, Kütüphanecilik, Belge Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Elektronik Bilgi ve Belge Yönetimi, Tarihi Arşivler, Kültür Tarihi, Diplomatika, Müzecilik vb. teorik ve uygulamalı disiplinlerarası alanlarda gerçekleştirilen çalışmaları kabul etmektedir.

Dergimizde hakemli makaleler, inceleme yazıları, kitap tanıtımı ile haberler başlıklarında çalışmalar yayınlanmaktadır. Bilimsel yayınların değerlendirilmesi aşamasında benzerlik programıyla intihal değerlendirmesi yapılmaktadır. Benzerlik skoru %20’nin üzerinde olan çalışmalar yayına kabul edilmemektedir. Ayrıca, yayımlanan makalelere DOI numarası verilmektedir.

Dergimiz; CiteFactor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), CrossRef, Index Copernicus (IC), ResearchBib, Asos Index, Google Scholar ve İdealonline  veritabanlarında indekslenmektedir. 

18203   20422  23360