Arşiv Dünyası
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2147-2599 | e-ISSN 2717-7335 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Türk Arşivciler Derneği | http://www.arsivder.org.tr


Arşiv Dünyası Dergisi, Türk Arşivciler Derneği tarafından, elektronik ortamda yılda 2 kez olmak üzere (Haziran-Aralık) çıkarılan, Türkçe ve İngilizce uluslararası akademik ve hakemli bir dergidir. Açık erişim yaklaşımını temel alan dergimizde yayınlanacak bilimsel makaleler ve çeşitli nitelikteki yazılar için hiçbir şekilde ücret talep edilmemektedir. Dergiye gönderilen çalışmalar Editör Kurulu tarafından incelenmekte, bilimsel bir niteliğe sahip olan yayınlar Hakem Kurulu tarafından çifte körleme yöntemiyle bilimsel olarak değerlendirilmektedir. Yazarlar, yayınlarında yer alan fikir, düşünce ve önerilerden direkt sorumludur. Dergimiz; Arşivcilik, Kütüphanecilik, Belge Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Elektronik Bilgi ve Belge Yönetimi, Tarihi Arşivler, Kültür Tarihi, Diplomatika, Müzecilik vb. teorik ve uygulamalı disiplinlerarası alanlarda gerçekleştirilen çalışmaları kabul etmektedir.

Dergimizde hakemli makaleler, inceleme yazıları, kitap tanıtımı ile haberler başlıklarında çalışmalar yayınlanmaktadır. Bilimsel yayınların değerlendirilmesi aşamasında benzerlik programıyla intihal değerlendirmesi yapılmaktadır. Benzerlik skoru %20’nin üzerinde olan çalışmalar yayına kabul edilmemektedir. Dergimizde hakemli makaleler dışında kalan tüm yayınlar, editörler tarafından detaylı olarak incelendikten sonra, uygun bulunması halinde hakemsiz çalışma olarak yayınlanır.

Dergimiz; Index Copernicus, ResearchBib, Asos Index, Google Scholar ve Idealonline veritabanlarında indekslenmektedir.

Arşiv Dünyası

ISSN 2147-2599 | e-ISSN 2717-7335 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Türk Arşivciler Derneği | http://www.arsivder.org.tr
Kapak Resmi


Arşiv Dünyası Dergisi, Türk Arşivciler Derneği tarafından, elektronik ortamda yılda 2 kez olmak üzere (Haziran-Aralık) çıkarılan, Türkçe ve İngilizce uluslararası akademik ve hakemli bir dergidir. Açık erişim yaklaşımını temel alan dergimizde yayınlanacak bilimsel makaleler ve çeşitli nitelikteki yazılar için hiçbir şekilde ücret talep edilmemektedir. Dergiye gönderilen çalışmalar Editör Kurulu tarafından incelenmekte, bilimsel bir niteliğe sahip olan yayınlar Hakem Kurulu tarafından çifte körleme yöntemiyle bilimsel olarak değerlendirilmektedir. Yazarlar, yayınlarında yer alan fikir, düşünce ve önerilerden direkt sorumludur. Dergimiz; Arşivcilik, Kütüphanecilik, Belge Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Elektronik Bilgi ve Belge Yönetimi, Tarihi Arşivler, Kültür Tarihi, Diplomatika, Müzecilik vb. teorik ve uygulamalı disiplinlerarası alanlarda gerçekleştirilen çalışmaları kabul etmektedir.

Dergimizde hakemli makaleler, inceleme yazıları, kitap tanıtımı ile haberler başlıklarında çalışmalar yayınlanmaktadır. Bilimsel yayınların değerlendirilmesi aşamasında benzerlik programıyla intihal değerlendirmesi yapılmaktadır. Benzerlik skoru %20’nin üzerinde olan çalışmalar yayına kabul edilmemektedir. Dergimizde hakemli makaleler dışında kalan tüm yayınlar, editörler tarafından detaylı olarak incelendikten sonra, uygun bulunması halinde hakemsiz çalışma olarak yayınlanır.

Dergimiz; Index Copernicus, ResearchBib, Asos Index, Google Scholar ve Idealonline veritabanlarında indekslenmektedir.