Arşiv Dünyası
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2147-2599 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Türk Arşivciler Derneği | http://www.arsivder.org.tr


Arşiv Dünyası dergisi Türkçe ve İngilizce yayın yapan "Ulusal Hakemli" akademik bir dergidir.

Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

Arşivcilik, Kütüphanecilik, Belge Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Tarihi Arşivler, Kültür Tarihi, Diplomatika, Müzecilik vb. konularda yayınlar dergimize kabul edilir.

Gönderilen yayınların daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekir.

Dergide özgün makale (hakemli statüde), görüş (hakemsiz yazı), çeviri, kitap tanıtımı, editöre mektup, anliz ve eleştiri gibi akademik yazılar yer alır.

Özgün yayınlar hakem incelemesine tabi tutulur. Kör hakemlik uygulaması neticesinde iki hakemin uygun bulması halinde yayın, hakemli-özgün makaleler bölümünde yayınlanır.

Özgün yayınlar dışındaki yayınlar ise alan editörü incelemesine tabi tutulur. Uygun bulunursa yayınlanmak üzere dergiye kabul edilir.

Arşiv Dünyası, Türk Arşivciler Derneği'nin yayın organıdır. 

Arşiv Dünyası

ISSN 2147-2599 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Türk Arşivciler Derneği | http://www.arsivder.org.tr
Kapak Resmi


Arşiv Dünyası dergisi Türkçe ve İngilizce yayın yapan "Ulusal Hakemli" akademik bir dergidir.

Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

Arşivcilik, Kütüphanecilik, Belge Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Tarihi Arşivler, Kültür Tarihi, Diplomatika, Müzecilik vb. konularda yayınlar dergimize kabul edilir.

Gönderilen yayınların daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekir.

Dergide özgün makale (hakemli statüde), görüş (hakemsiz yazı), çeviri, kitap tanıtımı, editöre mektup, anliz ve eleştiri gibi akademik yazılar yer alır.

Özgün yayınlar hakem incelemesine tabi tutulur. Kör hakemlik uygulaması neticesinde iki hakemin uygun bulması halinde yayın, hakemli-özgün makaleler bölümünde yayınlanır.

Özgün yayınlar dışındaki yayınlar ise alan editörü incelemesine tabi tutulur. Uygun bulunursa yayınlanmak üzere dergiye kabul edilir.

Arşiv Dünyası, Türk Arşivciler Derneği'nin yayın organıdır.