Arşiv Dünyası
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2147-2599 | e-ISSN 2717-7335 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Türk Arşivciler Derneği | http://www.arsivder.org.tr


Arşiv Dünyası Dergisi, Türk Arşivciler Derneği tarafından, elektronik ortamda ve yılda 2 kez olmak üzere (Haziran-Aralık) çıkarılan uluslararası akademik ve hakemli bir dergidir. Açık erişim yaklaşımını temel alan dergimizde yayınlanacak bilimsel makaleler ve çeşitli nitelikteki yazılar için hiçbir şekilde ücret talep edilmemektedir. Dergiye gönderilen çalışmalar, Editör Kurulu tarafından incelenmekte, bu aşamayı geçen ve bilimsel bir niteliğe sahip olan yayınlar, Hakem Kurulu tarafından çifte körleme yöntemiyle bilimsel olarak değerlendirilmektedir. Yazarlar, yayınlarında yer alan fikir, görüş, düşünce, önerilerden direkt sorumludur. Arşiv Dünyası Dergisi, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Belge Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Elektronik Bilgi ve Belge Yönetimi, Tarihi Arşivler, Kültür Tarihi, Diplomatika, Müzecilik vb. teorik ve uygulamalı disiplinlerarası alanlarda gerçekleştirilen çalışmaları kabul etmektedir.
Arşiv Dünyası Dergisi’nde, hakemli makaleler, inceleme yazıları (biyografi vb.), kitap tanıtımı ve değerlendirmesi ile haberler başlıklarında çalışmalar yayınlanmaktadır. Bilimsel yayınların değerlendirilmesi aşamasında benzerlik programı ile gerçekleştirilen “intihal değerlendirmesi” yapılmaktadır. Benzerlik skoru %20’nin üzerinde olan çalışmalar, yayına kabul edilmemektedir. Arşiv Dünyası Dergisi’nde, hakemli makaleler dışında kalan tüm yayınlar, editörler tarafından detaylı olarak incelendikten sonra, uygun bulunması halinde hakemsiz çalışma olarak yayınlanır.

Arşiv Dünyası

ISSN 2147-2599 | e-ISSN 2717-7335 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Türk Arşivciler Derneği | http://www.arsivder.org.tr
Kapak Resmi


Arşiv Dünyası Dergisi, Türk Arşivciler Derneği tarafından, elektronik ortamda ve yılda 2 kez olmak üzere (Haziran-Aralık) çıkarılan uluslararası akademik ve hakemli bir dergidir. Açık erişim yaklaşımını temel alan dergimizde yayınlanacak bilimsel makaleler ve çeşitli nitelikteki yazılar için hiçbir şekilde ücret talep edilmemektedir. Dergiye gönderilen çalışmalar, Editör Kurulu tarafından incelenmekte, bu aşamayı geçen ve bilimsel bir niteliğe sahip olan yayınlar, Hakem Kurulu tarafından çifte körleme yöntemiyle bilimsel olarak değerlendirilmektedir. Yazarlar, yayınlarında yer alan fikir, görüş, düşünce, önerilerden direkt sorumludur. Arşiv Dünyası Dergisi, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Belge Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Elektronik Bilgi ve Belge Yönetimi, Tarihi Arşivler, Kültür Tarihi, Diplomatika, Müzecilik vb. teorik ve uygulamalı disiplinlerarası alanlarda gerçekleştirilen çalışmaları kabul etmektedir.
Arşiv Dünyası Dergisi’nde, hakemli makaleler, inceleme yazıları (biyografi vb.), kitap tanıtımı ve değerlendirmesi ile haberler başlıklarında çalışmalar yayınlanmaktadır. Bilimsel yayınların değerlendirilmesi aşamasında benzerlik programı ile gerçekleştirilen “intihal değerlendirmesi” yapılmaktadır. Benzerlik skoru %20’nin üzerinde olan çalışmalar, yayına kabul edilmemektedir. Arşiv Dünyası Dergisi’nde, hakemli makaleler dışında kalan tüm yayınlar, editörler tarafından detaylı olarak incelendikten sonra, uygun bulunması halinde hakemsiz çalışma olarak yayınlanır.
İndeks Bilgisi

17149

18193

19078