Volume: 7 - Issue: 2

1.051     |     1.750

Issue Editorial Board

Bahattin YALÇINKAYA
Title: Doç. Dr.
Subjects: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
ORCID: 0000-0003-2393-5207
Institution: Marmara Ünviersitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Lale ÖZDEMİR ŞAHİN
Title: Dr. Öğr. Üyesi
Subjects: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Bilgi ve Belge Yönetimi
ORCID: 0000-0003-0474-3584
Institution: Marmara University
Elif YILMAZ ŞENTÜRK
Title: Dr. Öğr. Üyesi
Subjects: Bilgi ve Belge Yönetimi
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mehmet Oytun CİBAROĞLU
Title: Öğretim Görevlisi
Subjects: İstatistiksel Analiz, Bilgi Sistemleri, Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilişim Sistemleri, Elektronik Belge Yönetim Sistemleri
ORCID: 0000-0002-5763-0770
Institution: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Nisa ÖKTEM
Title: Arş. Gör.
Subjects: Bilgi ve Belge Yönetimi, Arşiv
ORCID: 0000-0001-7862-1788
Institution: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Burcu YILMAZ
Subjects: Bilgi ve Belge Yönetimi
ORCID: 0000-0002-3241-9784
Institution: Ankara Üniversitesi, Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi
Emine Pınar GEVHEROĞLU
Title: Arş. Gör.
Subjects: Bilgi ve Belge Yönetimi, Arşiv, Elektronik Belge Yönetim Sistemleri
ORCID: 0000-0001-9437-6807
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Özhan SAĞLIK
Title: Öğretim Görevlisi
Subjects: Bilgi ve Belge Yönetimi, Arşiv, Elektronik Belge Yönetim Sistemleri
ORCID: 0000-0002-1436-7431
Institution: Bursa Uludağ Üniversitesi