Author Guidelines


ARŞİV DÜNYASI DERGİSİ YAZIM KURALLARI – ŞABLON

YAZIM KURALLARI


Genel Kurallar

Özgün çalışmalar, MS Office Word ortamında yazılmalı; başlık, özet ve anahtar kelimeler hem Türkçe hem İngilizce olarak verilmelidir. Ana metin; giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri ile kaynakça ve varsa ekler bölümlerini de içermelidir. Çalışmanın birinci sayfası; sırasıyla çalışmanın başlığı, yazar bilgileri, öz, anahtar kelimeler, abstract ve keywords bölümlerini içermelidir

Sayfa yapısı, A4 formatında (genişlik: 21,0 cm; yükseklik: 29,7 cm) ve dikey olarak ayarlanmalı; kenar boşlukları üstten 3 cm, alttan 2,5 cm, soldan 3 cm ve sağdan 2,5 cm olmalıdır.

Çalışma Başlığı (Türkçe)

Özgün çalışma başlığı, sayfanın en üst tarafına ortalanarak, büyük harflerle, koyu ve Times New Roman 14 punto ile yazılmalıdır.

Yazar Bilgileri

İlk yazarın unvan, ad, soyad, kurum ve e-posta bilgileri; kalın, Times New Roman 10 punto ve sağa hizalı olarak yazılmalı; önce 18 nk, sonra 0 nk boşluk bırakılmalıdır. Yazar adının sadece ilk harfi büyük, diğer harfler küçük olmalı ve soyadının tamamı büyük harflerle yazılmalıdır. Yazar adı ve soyadının altına, boşluk bırakılmadan, kurum bilgileri ve yazar e-posta adresi; Times New Roman, 9 punto, italik ve sağa hizalı olarak eklenmelidir. 

İkiden fazla yazar olması durumunda ise; yazarlara ait tüm bilgiler, ilk yazar bilgileri yazım kuralında olduğu gibi yazılmalıdır.

Öz

Öz başlığı öncesi 18 nk, başlık sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Öz metni; Times New Roman 10 punto, italik ve her iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Öz alanında en az 125 en fazla 300 kelimelik Türkçe öz olmalıdır. Araştırmanın amacı, kapsamı, araştırma soruları, yöntem, bulgular ve sonuçlar, bu alanında kısaca açıklanmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Özgün çalışmaya ait anahtar kelimeler; 9 punto, italik ve sola yaslı olarak yazılmalıdır. En az 3, en fazla 5 anahtar kelime eklenmelidir.

Çalışma Başlığı (İngilizce)

Özgün çalışma başlığının İngilizce hali, anahtar kelimelerden sonra önce 18 nk boşluk, sonra 0 nk boşluk bırakılarak ve sayfanın orta kısmına ortalanarak, büyük harflerle, koyu ve Times New Roman 14 punto ile yazılmalıdır.

Abstract

Abstract başlığında; önce 18 nk, sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Abstract metni; Times New Roman 10 punto, italik ve her iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Abstract alanında Türkçe özün anlamlı İngilizce çevirisi yer almalıdır.

Keywords

Özgün çalışmaya ait İngilizce anahtar kelimeler; 9 punto, italik ve sola yaslı olarak yazılmalıdır. En az 3, en fazla 5 anahtar kelime eklenmelidir.

Ana Metin

Özgün çalışmanın ana metni, Giriş bölümü ile ikinci sayfadan itibaren başlamalıdır. Ana metin; Times New Roman 12 punto ve her iki yana yaslı bir şekilde yazılmalı; paragraflara girinti boşluğu verilmemelidir. Paragraf öncesi boşluk olmamalı, paragraf sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır.  Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satır ve daha uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan birer santimetre içeride, blok olarak ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Metin içinde, dipnotlar sadece açıklamalar için kullanılmalıdır.

Başlıklar

Metinde bulunan ana bölüm başlıkları; Times New Roman 12 punto, ilk harfler büyük, koyu ve sola yaslı olarak yazılmalıdır. Ana bölü başlıklarından önce 12 nk sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Alt bölüm başlıkları; Times New Roman 12 punto, ilk harfler büyük, koyu, italik ve sola hizalanmış bir şekilde ayarlanmalı ve önce 6 nk sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Giriş, bölüm başlıkları, alt başlıklar ve sonuç bölümleri numaralandırılmamalıdır.

Tablolar

Ana metin içerisinde tablolar 1’den itibaren numaralandırılmalıdır. Tablo başlıkları tablonun üst tarafına ortalanarak konumlandırılmalı; ilk harfler büyük, diğer harfler küçük olacak şekilde koyu olarak yazılmalıdır (Örnek: Tablo 1:). Tablonun varsa kaynağı, Times New Roman 9 punto olarak tablo başlığının altında boşluk bırakılmadan belirtilmelidir (Örnek: Kaynak:)

Grafik ve Şekiller

Ana metin içerisinde grafik ve şekiller 1’den itibaren numaralandırılmalıdır. Grafik ve şekil başlıkları;   grafik veya şeklin alt tarafına ortalanarak konumlandırılmalı; ilk harfler büyük, diğer harfler küçük olacak şekilde koyu olarak yazılmalıdır. (Örnek: Grafik 1: veya Şekil 1:). Grafik veya şeklin varsa kaynağı, Times New Roman 9 punto olarak tablo başlığının altında boşluk bırakılmadan belirtilmelidir (Örnek: Kaynak:)

Atıf Düzeni

Çalışma içinde atıflar metin içi atıf gösterme yöntemine göre yapılmalıdır. Metin içinde göndermeler, parantez içinde aşağıdaki şekilde yazılmalıdır: 

● Tek Yazarlı Eser

(Soyadı, Yıl, Sayfa Numarası. ). Örnek: (Yalçınkaya, 2012, s. 1). 

● İki Yazarlı Eser

(Birinci Yazar Soyadı ve İkinci Yazar Soyadı, Yıl, Sayfa Numarası. ). Örnek: (Ünal ve Özdemirci, 2017, s. 60). 

● Üç ve Daha Fazla Yazarlı Eser

İlk Atıf: (Birinci Yazar Soyadı, İkinci Yazar Soyadı ve Üçüncü Yazar Soyadı, Yıl, Sayfa Numarası. ) Örnek: (Kakırman Yıldız, Yalçınkaya ve Saydam, 2017, s. 19).

Sonraki Atıflar: (Birinci Yazar Soyadı vd., 2018, s. 43).

● Altı ve Daha Fazla Yazarlı Eser

İlk Atıf: (Birinci Yazar Soyadı vd., Yıl, Sayfa Numarası. ). Örnek: (Erkan vd., 2003, s. 110).

Sonraki Atıflar: (Erkan vd., 2003, s. 110).

● Tüzel Kişi Tarafından Yazılmış Eser

İlk Atıf (Kurum Adı [Kurumun Kısaltılmış Adı], Yıl, Sayfa Numarası. ). Örnek: (Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı [AÇSGB], 2017, s. 89)

İkinci ve Sonraki Atıflar (Kurumun Kısaltılmış Adı, Yıl, Sayfa Numarası. ). Örnek: (AÇSGB, 2017, s. 89).

● Aynı Yazarın Aynı Yıldaki Eserleri

(Yazar Soyadı, Yıl(a), Sayfa Numarası. ). Örnek: (Özdemirci, 2018(a), s. 152).

(Soyadı, Yıl(b): s. No). Örnek: (Özdemirci, 2018(b), s. 2)

● Soyadları Aynı İki Yazarın Eserleri

(Yazar Adının Baş Harfi. Soyadı, Yıl, Sayfa Numarası. ). Örnek: (D. Siyez, 2007, s. 68)

(Diğer Yazar Adının Baş Harfi. Soyadı, Yıl, Sayfa Numarası. ). Örnek: (E. Siyez, 2008, s. 89)

Yazarı Olmayan Eser (Eserin Adı, Yıl, Sayfa Numarası. ).  Örnek: (Meslekler Tercihi, 1999, s. 66)

Yayın Tarihi Olmayan Eser (Yazar Soyadı, ty, Sayfa Numarası. ). Örnek: (Johnson, ty, s. 20)

Birden Fazla Esere Aynı Anda Atıf (Yazar Soyadı, Yıl, Sayfa Numarası; Yazar Soyadı, Yıl, Sayfa Numarası; Yazar Soyadı, Yıl, Sayfa Numarası.). Örnek: (Cibaroğlu, 2015, s. 56; Yılmaz Şentürk, 2018, s. 106; Yalçınkaya, 2016 s. 25) 

Kaynakça Düzeni

Çalışmada yararlanılan kaynaklar, Kaynakça başlığı altında, Times New Roman 10 punto, yazar soyadı alfabetik sıra ile aşağıdaki gibi yazılmalıdır. Kaynakça başlığından önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Kaynaklar arasında tek satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

Kitaplar

● Tek Yazarlı: Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Kitap adı. Yayın Yeri: Yayın Evi.

Örnek: Ohler, J. (2010). Digital Community, Digital Citizen. Corwin Press: Thousand Oaks.

 İki Yazarlı: Soyadı, Adının İlk Harfi ve Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Kitap adı. Yayın Yeri: Yayın Evi.

Örnek: Tabachnick, B. ve Fidell, L. S. (2001). Using Multivariate Statistics. Allyn and Bacon: Boston.

 Çok Yazarlı: Soyadı, Adının İlk Harfi, Soyadı, Adının İlk Harfi ve Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Kitap adı. Yayın Yeri: Yayın Evi.

Örnek: Ranzijn, R., McConnochie, K. ve Nolan, W. (2009). Psychology and Indigenous Australians: Foundations of Cultural Competence. Victoria: Palgrave Macmillan.

● Tüzel kişi Yazarlı: Tüzel kişi (Yayın Yılı). Kitap adı. Yayın Yeri: Yayın Evi.

Örnek: United Nations. (2018). e-Government Survey 2018: Gearing e-Government to Support Transformation Towards Sustainable and Resilient Societies. United Nations: New York.

● Çeviri: Soyadı, Adı (Yayın Yılı). Kitap adı (Çev. A. Soyadı). Yayın Yeri: Yayın Evi.

Örnek: Rowley, J. (1996). Bilginin Düzenlenmesi: Bilgi Erişime Giriş. (Çev. S. Karakaş, H. Ü. Can, A. Yıldızeli ve B. Kayıran). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

● Kitap İçinde Yayın (Bölüm ya da Makale): Soyadı, Adı (Yayın Yılı). Yayın Adı. Adı Soyadı (Ed.), Kitap adı içinde, Sayfa Numaraları. Yayın Yeri: Yayın Evi.

Örnek: Onan, K., Sennaroğlu, B. (2009). Comparative Study of Production Control Systems Through Simulation. N. Mastorakis, J. Sakellaris (Ed.), Advances in Numerical Methods içinde, (67-78). New York: London: Springer.

Makaleler, Bildiriler, Diğer Basılı Yayınlar

 Bilimsel Dergi Makalesi - Tek Yazarlı: Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Makale adı. Dergi Adı, Cilt(sayı), Sayfa Numaraları.

Örnek: Yazar, H. (2012). Bilim ve Hayat. Bilgi Dergisi, 12(2), ss. 15-25.

● Bilimsel Dergi Makalesi - Çok Yazarlı: Soyadı, Adının İlk Harfi., Soyadı, Adının İlk Harfi., Soyadı, Adının İlk Harfi., Soyadı, Adının İlk Harfi., Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Makale Adı. Dergi adı, Cilt(sayı), Sayfa Numaraları.

Örnek: Adams, C., Buetow, S., Edlin, R., Zdravkovic, N. ve Heyligers, J. (2016). A Collaborative Approach to Integrating Information and Academic Literacy into the Curricula of Research Methods Courses. The Journal of Academic Librarianship, 42(2), 222-231.

● Bildiri - Yayımlanmış: Soyadı, Adının İlk Harfi (Yayın Yılı). Bildiri Adı. Adı Soyadı (Ed.). Kitap/Kongre/Sempozyum Adı içinde, (Sayfa Numaraları). Yayın Yeri: Yayınevi.

Örnek: Game, A. (2001). Creative Ways of Being. J. R. Morss, N. Stephenson ve J. F. H. V. Rappard (Ed.), Theoretical Issues in Psychology: Proceedings of the International Society for Theoretical Psychology 1999 Conference içinde, (3-12. ss.). Sydney: Springer.

● Danışma Kaynakları - Sözlük: Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Eser Adı. Yayın Yeri: Yayınevi.

Örnek: Moses, R. P. (2005). A Glossary of Archival and Records Terminology. Chicago: The Society of American Archivists.

● Danışma Kaynakları - Ansiklopedi Maddesi: Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Madde Adı. Eser Adı içinde (Baskı, Cilt, Sayfa Numaraları). Yayın Yeri: Yayınevi.

Örnek: Keyormarsi, K., O’Leary, N. ve Pardee, A. B. (2007). Cell Division. McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology içinde (9. bs., Cilt 3, 618-621). New York: McGraw-Hill.

● Tez - Yayımlanmamış: Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Tez Adı. Yüksek lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Tezi, Üniversite ve Enstitü Adı, Yer.

Örnek: Çetinkaya, Ş. (2015). Stochastic Mortality Using non-Life Methods. (Yayımlanmamış doktora tezi). Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Elektronik Kaynaklar

● Elektronik Kaynak - Basılı Kitabın Elektronik Sürümü: Soyadı, Adı (Yayın Yılı). Kitap Adı [Elektronik Sürüm]. Yayın Yeri: Yayınevi. Erişim Adresi:

Örnek: Chisum, W. J. (2006). Crime Reconstruction [Adobe Digital Editions]. California: Elsevier. Erişim adresi: Ebook Library.

● Elektronik Kaynak - Makale: Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Makale Başlığı. Dergi Adı, Cilt (sayı), Sayfa Numaraları. Erişim tarihi/Ağ Adresi.

Örnek: Aygören, H., Yeşilyurt, M., Güloğlu, B. ve Küçükkaplan, İ. (2015). Türk Bankacılık Sektöründe Hisse Senedi Performansı ve Etkinlik Arasındaki İlişki. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 16(2), 203-215. 25.04.2018 tarihinde https://journal.dogus.edu.tr/ojs/index.php/duj/article/view/914 adresinden erişildi.

● Elektronik Kaynak - Tüzel Yazarlı Devlet Raporu: Kurum Adı, Alt Birim Adı. (Yıl). Rapor Adı (Rapor No). Ağ Adresi/Erişim Tarihi.

Örnek: T.C. Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu Dairesi. (2015). 2015-2018 Bilgi toplumu stratejisi ve eylem planı (Yayın No. 2939). Erişim adresi: http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/ 649/2015- 2018%20Bilgi%20Toplumu%20Stratejisi%20ve%20Eylem%20Plan%C4%B1.pdf


● Elektronik Kaynak – Yayımlanmış Tez: Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yıl). Tez Adı. (Yüksek Lisans/Doktora Tezi). Erişilen veri tabanı adı. (Erişim veya Sıra Numarası). Ağ Adresi/Erişim Tarihi.

Örnek: Spencer, J. W. (1997). Firms' Strategies in the Global Innovation System: Knowledge Sharing in the Flat Panel Display Industry. (Doktora Tezi). ProQuest Dissertations & Theses Global. (Erişim Numarası: 9815072). 12.08.2015 tarihinde https://search.proquest.com/docview/304383843?accountid=13654 adresinden erişildi.

● Web Sayfası: Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yıl, Ay, Gün). Web Sayfası Başlığı. Erişim Adresi:

Örnek: Simmons, B. (2015, January 9). The Tale of Two Flaccos. 29.05.2019 tarihinde http://grantland.com/the-triangle/the-tale-of-two-flaccos/ adresinden erişildi.

● Web Dokümanı – Tüzel Yazar: Kurum Adı, Alt Birim Adı. (Yıl). Web Sayfası Doküman Başlığı. Yayıncı. Erişim Tarihi Erişim Adresi:

Government of Dubai, Dubai Statistics Center. (2008). Population - Emirate of Dubai 2008. 12.06.2018 tarihinde Dubai Statistics Center Web Sitesi. 12.05.2018 tarihinde http://www.dsc.gov.ae/Publication/Dubai_Population_08_english.pdf adresinden erişildi.

● Blog: Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yıl, Gün, Ay). Blog Başlığı. [Blog Türü] Erişim Adresi:

Örnek: Çelik, S. (2011, 21 Aralık). Dergilerin İndekslenmesi ve Etki Faktörü (Impact Factor). [Web Blog] Erişim adresi: https://www.sonmezcelik.net/2011/12/dergilerin-indekslenmesi-ve-etki.html