Makale Değerlendirme Süreci

Araştırma ve Deneyim Dergisine (ADEDER), makale göndermek isteyen yazarların yazılarını dergipark üzerinden dergi sitemine yüklemeleri gerekmektedir.


Araştırma ve Deneyim Dergisi’ne gönderilen makaleler ilgili editör tarafından incelendikten sonra iki hakeme yönlendirilir. İki hakemden “aynen kabul” veya “revizyondan sonra yayınlanabilir” kararı verilirse editör değerlendirme yapar. Hakemler makaleyi revizyondan sonra tekrar görmek isterlerse yazarlar tarafından düzeltilmiş makale, talep eden hakemlere değerlendirmesi için tekrar gönderilir. Tüm değerlendirme süreçleri sonunda iki hakemden onay/kabul alan makale, editörün değerlendirmesinden sonra kabul edilir. Bir hakemin ret vermesi durumunda, üçüncü bir hakem atanır. İki ret alan makale dergi editörü tarafından reddedilir.

Hakem ve yazarların isimleri gizli olarak değerlendirme süreci tamamlanır. Dergi editörleri tarafından hakem değerlendirmesinden sonra bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar verilir. Makalelerin hangi sayıda yayınlanacağı, derginin yoğunluğuna bağlı olarak makalelerin gönderim ve kabul tarihleri gözetilerek editör kurulu tarafından belirlenir. Makalelerin hangi sırada yayınlanacağı da makalelerin konu alanları göz önünde bulundurularak editör kurulu tarafından belirlenir.

Araştırma ve Deneyim Dergisinde (ADEDER), yayınlanan makaleler ile ilgili muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk makale yazarlarına aittir. Dergi herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Araştırma ve yayın etiği açısından özen gösterilmelidir. Araştırma ve Deneyim Dergisinde belirtilen yayın etiğine, yazım kurallarına ve makale şablonuna uygun olmayan çalışmalar yayımlanmayacaktır.

Last Update Time: 12/15/21, 2:17:33 AM