BibTex RIS Cite

The Direct Method Composite Laminates

Year 2010, Volume: 3 Issue: 4, 463 - 467, 01.01.2010

Abstract

The use of porcelain and composite laminates for esthetics purposes has been on the rise in recent years. As it is well- known, porcelain laminates can only be prepared in dental laboratories. On the other hand, composite laminates can be prepared both in a laboratory setting or directly applied to restore teeth in a dental office. When performed in a dental office setting, composite laminates provide an effective approach both for patients with dental esthetics issues and dentists in terms of time, labor, and cost.This paper demonstrates that the direct composite laminate technique can truly be advantageous and provide perfect smiles with excellent esthetic restorations.3M Espe Adber Prompt L-Pop Bonding and Filtek Supreme Composite and Soflex Polising discs and bands are used in this work

References

 • Frank Spear and Julie Holloway Which All-Cera- mic System Is Optimal for Anterior Esthetics? J Am Dent Assoc. 139: 19S-24S, 2008
 • Gordon J. Christensen What is a veneer?: Resol- ving the confusion J Am Dent Assoc 135: 1574- 1576, 2004
 • Gordon J. Christensen Improving your smile with dental veneers J Am Dent Assoc 134: 1147, 2003
 • Prof.Dr.Berrin Dayangaç. Kompozit Rezin Resto- rasyonlar. 2. Bölüm. S.21-34, 2000
 • Michel Degrande,Laila Hitmi, Denis Bouter,Samuel Gonthier,F. Basset,J. Bijaoui. Yeni Mine-Dentin Sistemlerin Etkinliği.Operatif Dişhekimliğinde Ge- lişmeler Cilt:2 Bölüm 11, S. 173-183, 2006
 • Aysegul Yalcın Ünlüyol,Engin Kocabalkan, Den- tin Hassasiyetinin Yaygınlığı,Etyolojisi ve Tedavi Yöntemleri. ADO Klinik Bilimler Dergisi Cilt:3 Sayı 1, S.280-284, 2009
 • DJ Pippin, JM Mixson, and AP Soldan-Els Clinical evaluation of restored maxillary incisors: veneers vs. PFM crowns J Am Dent Assoc. 126: 1523- 1529, 1995
 • Shreena B. Patel, Valeria V. Gordan, Allyson A. Barret, and Chiayi Shen The effect of surface fi- nishing and storage solutions on the color stability of resin-based composites J Am Dent Assoc 135: 587-594, 2004
 • Finishing composite veneer restorations: The ra- inbow technique Murali Srinivasan.The Journal of Indian Prosthodontic Society, Volume 7, Issue 22007
 • Esthetic rehabilitation with laminate veneers NS Bulbule, BK Motwani, A Tunkiwala, AJ Pakhan The Journal of Indian Prosthodontic Society, Volu- me 6, Issue 22006

Doğrudan Yöntemle Yapılmış Kompozit Lamina Çalışması

Year 2010, Volume: 3 Issue: 4, 463 - 467, 01.01.2010

Abstract

Son yıllarda estetik amaçlı porselen ya da kompozit lamina yapımı giderek yaygınlaşmış durumdadır. Bilindiği gibi porselen çalışmaları teknik olarak sadece laboratuvarlarda yapılabilmektedir. Oysa kompozit lamina çalışmaları, hem laboratuvarlarda hem de ağız içinde doğrudan dişlerin üzerine yapılabilmektedir.Kompozit laminaların dişlerin üzerine doğrudan yapılabilmesi hem dişhekimleri hem de hastalar açısından özellikle zaman, emek ve ekonomik açılardan kayda değer avantajlar sağlayabilmektedir.Bu vaka sunumunun amacı, doğrudan dişler üzerine yapılan kompozit laminaların avantajlarını ve elde edilen estetik görünümün, gülümsemeye yapabileceği katkıyı göstermektir.Lamina çalışmalarında 3M Espe Adber Prompt L-Pop bonding ve Filtek Supreme kompozit ve Soflex polisaj diskleri-bantları kullanılmıştır

References

 • Frank Spear and Julie Holloway Which All-Cera- mic System Is Optimal for Anterior Esthetics? J Am Dent Assoc. 139: 19S-24S, 2008
 • Gordon J. Christensen What is a veneer?: Resol- ving the confusion J Am Dent Assoc 135: 1574- 1576, 2004
 • Gordon J. Christensen Improving your smile with dental veneers J Am Dent Assoc 134: 1147, 2003
 • Prof.Dr.Berrin Dayangaç. Kompozit Rezin Resto- rasyonlar. 2. Bölüm. S.21-34, 2000
 • Michel Degrande,Laila Hitmi, Denis Bouter,Samuel Gonthier,F. Basset,J. Bijaoui. Yeni Mine-Dentin Sistemlerin Etkinliği.Operatif Dişhekimliğinde Ge- lişmeler Cilt:2 Bölüm 11, S. 173-183, 2006
 • Aysegul Yalcın Ünlüyol,Engin Kocabalkan, Den- tin Hassasiyetinin Yaygınlığı,Etyolojisi ve Tedavi Yöntemleri. ADO Klinik Bilimler Dergisi Cilt:3 Sayı 1, S.280-284, 2009
 • DJ Pippin, JM Mixson, and AP Soldan-Els Clinical evaluation of restored maxillary incisors: veneers vs. PFM crowns J Am Dent Assoc. 126: 1523- 1529, 1995
 • Shreena B. Patel, Valeria V. Gordan, Allyson A. Barret, and Chiayi Shen The effect of surface fi- nishing and storage solutions on the color stability of resin-based composites J Am Dent Assoc 135: 587-594, 2004
 • Finishing composite veneer restorations: The ra- inbow technique Murali Srinivasan.The Journal of Indian Prosthodontic Society, Volume 7, Issue 22007
 • Esthetic rehabilitation with laminate veneers NS Bulbule, BK Motwani, A Tunkiwala, AJ Pakhan The Journal of Indian Prosthodontic Society, Volu- me 6, Issue 22006
There are 10 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Bülent Özçağatay

Publication Date January 1, 2010
Published in Issue Year 2010 Volume: 3 Issue: 4

Cite

Vancouver Özçağatay B. Doğrudan Yöntemle Yapılmış Kompozit Lamina Çalışması. ADO Klinik Bilimler Dergisi. 2010;3(4):463-7.