Year 2018, Volume 9 , Issue 1, Pages 59 - 70 2018-07-13

Ortaokul Öğrencilerinin Osmanlı Devleti ile İlgili Bilgi Düzeyleri, Bakış Açıları ve İlgilerinin İncelenmesi

Ali YILMAZ [1] , Yakup AYAYDIN [2]


Bu çalışma Ortaokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin Osmanlı devleti ile ilgili bilgi düzeylerinin Osmanlı devletine yönelik bakış açılarının ve ilgilerinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde bulunan 3. ve 4. sınıf ortaokul öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde A ortaokulunda öğrenim gören 200 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veriler araştırmacı tarafından uzman görüşü alınarak geliştirilen anket ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler bir bilgisayar programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre ortaokul öğrencilerinin Osmanlı devleti denilince ilk aklına gelen ifadeler savaşlar, padişahlar, kazanılan zaferler, saraylar, tarihi eserler ve mehter marşıdır. Öğrencilerin çoğunun Osmanlı tarihi ile ilgili kitap okumadığı, Osmanlı tarihi ile ilgili tarihi eserleri yeterince gezmediği fakat gezmek istediği, Osmanlı padişahlarının isimlerini fazla hatırlamadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin çoğu Osmanlı devletini adaletli bir şekilde yönetilen, hak ve özgürlüklerin korunduğu, ülkemizin ve milletimizin bugünlere gelmesinde etkili olan, Dünyanın en güçlü ordusuna sahip olan, farklı inanç ve düşüncelere hoşgörülü bir devlet olarak algılamaktadır.

Sosyal Bilgiler, Ortaokul, Osmanlı Devleti, Bilgi
 • Akınoğlu, O. ve Arslan Y. (2007). “Türkiye’de Ortaöğretim Öğrencilerinin Tarih Kavramlarını Kazanma Durumu ve Değerlendirilmesi”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (18), s. 137-154.
 • Bayramoğlu, Ç. A. (2016). Sosyal bilgiler programında yer alan tarih konularının tarihsel düşünme becerileri açısından değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Aydın.
 • Bakan, İ., ve İlker, Kefe (2012). Kurumsal açıdan algı ve algı yönetimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 19-34.Bulut, B. (2011). İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler öğretim programında yer alan konuların tarih bilincini oluşturmadaki etkililiğinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Elazığ ili örneği). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Elazığ
 • Çifçi, T. (2011). Sosyal bilgiler öğretiminde tarihi romanların kullanımının öğrencilerin akademik başarısı üzerine etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara.
 • Demircioğlu, İ. H. (2007). Tarih öğretiminde filmlerin yeri ve önemi. Bilig, Yaz/42, 77-93.
 • Dervişoğlu, M. F., Arseven, A., ve Uludağ, C. (2015). Ortaöğretim 9., 10. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin Tarihe İlişkin Algıları Ve Tarih Bilinci Oluşumlarının İncelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 4(1).s. 65 – 82.
 • Gökkaya, A. K., ve Yeşilbursa, C. C. (2009). Sosyal bilgiler öğretiminde tarihi yerlerin kullanımının akademik başarıya etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,7(2), 483-506.
 • Kaya, R., ve Demirel, M. (2008). Lise 3.sınıf öğrencilerinin tarih derslerindeki ilgi alanları (Erzurum örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1). 163-177
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi (23. Bask). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Morgan, C. T. (2005). Psikolojiye Giriş, Yayın Sorumlusu: Sirel Karakaş, 16. Basım, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları, Yayın, (05-06).
 • Ocak, G., ve Demirdelen, C. (2009). Ortaöğretim 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin tarih dersine bakış açılarını ve başarıları arasındaki ilişkiler. Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 108-131.
 • Ocak, G., ve Selimoğlu, S. (2015). Tarih öğretiminde tarih dizilerinin kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri-nitel bir analiz. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 431-452.
 • Özmen, C., Er, H., ve Ünal, F. (2014). Televizyon Dizilerinin Tarih Bilinci Üzerine Etkisi" Muhteşem Yüzyıl Dizisi Örneği”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), s. 409-426
 • Safran, M. (1999). Osmanlı tarihi öğretimi ve Osmanlı imajı. Türk Yurdu Aralık, 485-509.
 • Şimşek, A. (2004). İlköğretim okulu sosyal bilgiler dersi tarih konularının öğretiminde hikâye anlatım yönteminin etkililiği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 495-509.
 • TDK,(2016)http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.57de2b3d17ea62.33107406 adresinden 12.09.2017 tarihinde edinilmiştir.
 • Topçu, E. (2016). 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin tarihsel bilgiye ilişkin algılarının incelenmesi. Turkish History Education Journal,5(1), s.97-135.
 • Yılmaz, A. (2008). İlköğretim 6, 7 ve 8.sınıf öğrencilerinde Osmanlı algısı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,12(2), s. 245-261.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Article
Authors

Author: Ali YILMAZ
Country: Turkey


Author: Yakup AYAYDIN (Primary Author)

Dates

Application Date : April 12, 2018
Acceptance Date : July 11, 2018
Publication Date : July 13, 2018

Bibtex @research article { aduefebder414598, journal = {Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {2146-7862}, eissn = {2146-7862}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü AYDIN}, publisher = {Adnan Menderes University}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {59 - 70}, doi = {}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Osmanlı Devleti ile İlgili Bilgi Düzeyleri, Bakış Açıları ve İlgilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Ali and Ayaydın, Yakup} }
APA Yılmaz, A , Ayaydın, Y . (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Osmanlı Devleti ile İlgili Bilgi Düzeyleri, Bakış Açıları ve İlgilerinin İncelenmesi . Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi , 9 (1) , 59-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aduefebder/issue/38277/414598
MLA Yılmaz, A , Ayaydın, Y . "Ortaokul Öğrencilerinin Osmanlı Devleti ile İlgili Bilgi Düzeyleri, Bakış Açıları ve İlgilerinin İncelenmesi" . Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 9 (2018 ): 59-70 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aduefebder/issue/38277/414598>
Chicago Yılmaz, A , Ayaydın, Y . "Ortaokul Öğrencilerinin Osmanlı Devleti ile İlgili Bilgi Düzeyleri, Bakış Açıları ve İlgilerinin İncelenmesi". Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 9 (2018 ): 59-70
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Osmanlı Devleti ile İlgili Bilgi Düzeyleri, Bakış Açıları ve İlgilerinin İncelenmesi AU - Ali Yılmaz , Yakup Ayaydın Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 70 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-7862-2146-7862 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Ortaokul Öğrencilerinin Osmanlı Devleti ile İlgili Bilgi Düzeyleri, Bakış Açıları ve İlgilerinin İncelenmesi %A Ali Yılmaz , Yakup Ayaydın %T Ortaokul Öğrencilerinin Osmanlı Devleti ile İlgili Bilgi Düzeyleri, Bakış Açıları ve İlgilerinin İncelenmesi %D 2018 %J Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi %P 2146-7862-2146-7862 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD Yılmaz, Ali , Ayaydın, Yakup . "Ortaokul Öğrencilerinin Osmanlı Devleti ile İlgili Bilgi Düzeyleri, Bakış Açıları ve İlgilerinin İncelenmesi". Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 9 / 1 (July 2018): 59-70 .
AMA Yılmaz A , Ayaydın Y . Ortaokul Öğrencilerinin Osmanlı Devleti ile İlgili Bilgi Düzeyleri, Bakış Açıları ve İlgilerinin İncelenmesi. EFED. 2018; 9(1): 59-70.
Vancouver Yılmaz A , Ayaydın Y . Ortaokul Öğrencilerinin Osmanlı Devleti ile İlgili Bilgi Düzeyleri, Bakış Açıları ve İlgilerinin İncelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2018; 9(1): 59-70.
IEEE A. Yılmaz and Y. Ayaydın , "Ortaokul Öğrencilerinin Osmanlı Devleti ile İlgili Bilgi Düzeyleri, Bakış Açıları ve İlgilerinin İncelenmesi", Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol. 9, no. 1, pp. 59-70, Jul. 2018