Adnan Menderes University Journal of Social Sciences Institute
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2148-4996 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Adnan Menderes Üniversitesi |


Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda en az üç kez yayınlanan hakemli, bilimsel elektronik bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide sosyal bilimlerin her alanındaki uygulamalı ve kurumsal çalışmalara, model ve önerilere, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir.


Adnan Menderes University Journal of Social Sciences Institute

ISSN 2148-4996 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Adnan Menderes Üniversitesi |
Cover Image


Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda en az üç kez yayınlanan hakemli, bilimsel elektronik bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide sosyal bilimlerin her alanındaki uygulamalı ve kurumsal çalışmalara, model ve önerilere, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir.