Adnan Menderes University Journal of Social Sciences Institute
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2148-4996 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Adnan Menderes University |


Our journal is a refereed, scientific electronic journal published by Adnan Menderes University Institute of Social Sciences at least twice a year. It can also be published as a “Special Issue” upon the decision of the editorial board. The writing language of the journal is Turkish and English. The journal includes applied and institutional studies, models and suggestions, analysis and evaluations, quantitative and qualitative research in all areas of social sciences.

Adnan Menderes University Journal of Social Sciences Institute

ISSN 2148-4996 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Adnan Menderes University |
Cover Image


Our journal is a refereed, scientific electronic journal published by Adnan Menderes University Institute of Social Sciences at least twice a year. It can also be published as a “Special Issue” upon the decision of the editorial board. The writing language of the journal is Turkish and English. The journal includes applied and institutional studies, models and suggestions, analysis and evaluations, quantitative and qualitative research in all areas of social sciences.

Volume 7 - Issue 1 - Jun 30, 2020
 1. Azerbaycan’da Belediyelerin Mali Yapısına Yönelik Genel Bir Değerlendirme
  Pages 1 - 17
  Ceyda ŞATAF , Mahmud GADALI
 2. Tekstil Sektöründe Demografik Faktörlerin Kişilik Özellikleri, Örgütsel İntikam Niyeti, Örgüt İklimi ve Bağlamsal Performans Üzerine Etkisi
  Pages 18 - 40
  Olgun İrmak ÇETİN , İlknur KUMKALE
 3. İnsani Gelişim Endeksine Göre Farklı Gelişmişlik Düzeyinde Bulunan Ülkelerin PISA Sonuçlarının Karşılaştırılması
  Pages 41 - 57
  Ramazan ERTÜRK
 4. Türkiye’de Göç Yönetişimi ve Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Ekonomik ve Sosyal Etkileri
  Pages 58 - 74
  Doğu Safa ARIK
 5. ABD-Çin Odaklı Ticaret ve Kur Savaşlarının Dünya Ekonomisi Üzerine Etkileri
  Pages 75 - 101
  Orhan ŞANLI , İsmet ATEŞ
 6. Banka Çalışanlarının Öz Yetkinlik Algıları ile Örgütsel Sessizlikleri Arasındaki İlişki: Bandırma İlçesinde Bir Alan Araştırması
  Pages 102 - 114
  Emine KAMBUR
 7. Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemine Giriş Kararlarını Etkileyen Faktörler ve 2017 Sonrası Sistemde Yapılan Düzenlemeler
  Pages 115 - 137
  İstem Köymen KESER , İpek DEVECİ KOCAKOÇ , Uluçay HAKAN
 8. Sanat Okullarının Twitter Kullanım Karakteristiklerine İlişkin Bir Sosyal Ağ Analizi Perspektifi
  Pages 138 - 155
  Ufuk BAKAN
 9. TR Dizinde Taranan Üniversite ve Muhasebe Finansman Dergileri ile Lisansüstü Tezlerde Çağdaş Maliyetleme Yöntemleri (2010/2019)
  Pages 156 - 175
  D. Ali KIZILYALÇIN
 10. İran ve Suudi Arabistan’ın Dış Politika Anlayışları ve Güç Mücadelesine Genel Bir Bakış
  Pages 176 - 201
  Esra ÇOMARLI , Sayim TÜRKMAN