Year 2016, Volume 3 , Issue 3, Pages 44 - 62 2016-12-24

Muhasebe Meslek Mensuplarının Almış Oldukları Disiplin Cezalarının Kayıtlı Olunan Oda, Unvan ve Cinsiyet Açısından Değişimi: 2001-2015 Dönemi

Hasan GÜL [1]


Muhasebe mesleği toplumsal sorumluluk ilkesi gereği kamu yararı gözetilerek icra edilmesi gereken son derece önemli bir meslek alanıdır. Dolayısıyla muhasebe meslek mensupları da mesleki faaliyetlerini yürütürken mesleki standartlara ve etik kodlara uyma mecburiyetini taşımaktadırlar. Muhasebe meslek mensuplarının mesleki standartlar ve etik ilkeler dışına çıkan uygulamaları disiplin cezalarına konu olmaktadır. Bu araştırmanın amacı muhasebe meslek mensuplarının aldığı disiplin cezalarının yıllar itibariyle gelişimini inceleyerek, bu cezaların kayıtlı olunan oda, unvan ve cinsiyet kategorilerine göre değişimini betimsel yöntemler kullanarak incelemektir. Bu kapsamda muhasebe meslek mensuplarının 2001-2015 dönemleri boyunca aldığı ve TÜRMOB tarafından yayınlanan Disiplin Kurulu kararları incelenerek büyüklüğü 1.514 olan bir veri seti elde edilmiştir. SPSS ve Microsoft Excel programları kullanılarak elde edilen bulguların sonuçlarına göre muhasebe meslek mensuplarının aldığı disiplin cezalarının yıllar itibariyle sayısal gelişimi ile muhasebe meslek mensuplarının yıllar itibariyle sayısal gelişimi paralellik göstermemektedir. Bununla birlikte muhasebe meslek mensuplarının aldığı disiplin cezaları ile bulundukları bölgede kayıtlı meslek mensuplarının sayısı, unvanlarına göre meslek mensuplarının sayısı ve cinsiyetlerine göre meslek mensuplarının sayısı oransal olarak farklılıklar göstermektedir.

Muhasebe Meslek Mensupları, Muhasebe Meslek Etiği, Disiplin Cezası
  • TÜRMOB, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Sayı No: 26675, Değişik Başlık: RG-25.12.2012-28508, Resmi Gazete, 19.10.2007.
  • URAL, Ayhan ve İbrahim KILIÇ. Bilimse Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, 2013, 4. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.
  • UZ, Abdullah. Disiplin Cezalarının Üst Kademe Yöneticiliklere Etkisi, 2013, Adalet Yayınevi, Ankara.
  • YARDIMCIOĞLU, Mahmut ve Şebnem ADA. “Kronolojik Bir Sırayla Muhasebe ve Finansal Raporlamada Usulsüzlük ve Skandallar”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi; Cilt: 3 Sayı: 1; 2013, ss. 43-55.
  • YILDIZ, Gülsevil. “Muhasebe Mesleğinde Meslek Etiği ve Kayseri İl Merkezinde Bir Uygulama”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 36, 2010, ss. 155-178.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Hasan GÜL

Dates

Publication Date : December 24, 2016

Bibtex @research article { adusobed288160, journal = {Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2148-4996}, address = {}, publisher = {Adnan Menderes University}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {44 - 62}, doi = {10.30803/adusobed.288160}, title = {Muhasebe Meslek Mensuplarının Almış Oldukları Disiplin Cezalarının Kayıtlı Olunan Oda, Unvan ve Cinsiyet Açısından Değişimi: 2001-2015 Dönemi}, key = {cite}, author = {GÜL, Hasan} }
APA GÜL, H . (2016). Muhasebe Meslek Mensuplarının Almış Oldukları Disiplin Cezalarının Kayıtlı Olunan Oda, Unvan ve Cinsiyet Açısından Değişimi: 2001-2015 Dönemi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (3) , 44-62 . DOI: 10.30803/adusobed.288160
MLA GÜL, H . "Muhasebe Meslek Mensuplarının Almış Oldukları Disiplin Cezalarının Kayıtlı Olunan Oda, Unvan ve Cinsiyet Açısından Değişimi: 2001-2015 Dönemi". Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2016 ): 44-62 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adusobed/issue/27378/288160>
Chicago GÜL, H . "Muhasebe Meslek Mensuplarının Almış Oldukları Disiplin Cezalarının Kayıtlı Olunan Oda, Unvan ve Cinsiyet Açısından Değişimi: 2001-2015 Dönemi". Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2016 ): 44-62
RIS TY - JOUR T1 - Muhasebe Meslek Mensuplarının Almış Oldukları Disiplin Cezalarının Kayıtlı Olunan Oda, Unvan ve Cinsiyet Açısından Değişimi: 2001-2015 Dönemi AU - Hasan GÜL Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.30803/adusobed.288160 DO - 10.30803/adusobed.288160 T2 - Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 62 VL - 3 IS - 3 SN - 2148-4996- M3 - doi: 10.30803/adusobed.288160 UR - https://doi.org/10.30803/adusobed.288160 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Muhasebe Meslek Mensuplarının Almış Oldukları Disiplin Cezalarının Kayıtlı Olunan Oda, Unvan ve Cinsiyet Açısından Değişimi: 2001-2015 Dönemi %A Hasan GÜL %T Muhasebe Meslek Mensuplarının Almış Oldukları Disiplin Cezalarının Kayıtlı Olunan Oda, Unvan ve Cinsiyet Açısından Değişimi: 2001-2015 Dönemi %D 2016 %J Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2148-4996- %V 3 %N 3 %R doi: 10.30803/adusobed.288160 %U 10.30803/adusobed.288160
ISNAD GÜL, Hasan . "Muhasebe Meslek Mensuplarının Almış Oldukları Disiplin Cezalarının Kayıtlı Olunan Oda, Unvan ve Cinsiyet Açısından Değişimi: 2001-2015 Dönemi". Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 / 3 (December 2016): 44-62 . https://doi.org/10.30803/adusobed.288160
AMA GÜL H . Muhasebe Meslek Mensuplarının Almış Oldukları Disiplin Cezalarının Kayıtlı Olunan Oda, Unvan ve Cinsiyet Açısından Değişimi: 2001-2015 Dönemi. Adnan Menderes University Journal of Social Sciences Institute. 2016; 3(3): 44-62.
Vancouver GÜL H . Muhasebe Meslek Mensuplarının Almış Oldukları Disiplin Cezalarının Kayıtlı Olunan Oda, Unvan ve Cinsiyet Açısından Değişimi: 2001-2015 Dönemi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 3(3): 62-44.